Urvalsresultat 2014 har publicerats

Tekniska högskolorna valde 3068 nya studerande

 

Av alla sökande i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning (DIA), blev 3068 studeranden antagna till de tekniska universiteten. Till universiteten som är med i den gemensamma antagningen, blev studeranden antagna på följande sätt:

 

Aalto-universitetet

1056

(3058)

Tammerfors tekniska   universitet

858

(2384)

Villmanstrands   tekniska universitet

435

(897)

Uleåborgs universitet

465

(992)

Åbo Akademi

89

(144)

Åbo universitet

96

(246)

Vasa universitet

69

(96)

Urvalsresultaten för Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning publicerades 2.7.2014.

Antalet sökande till den gemensamma antagningens alla ansökningsalternativ (första preferens) var sammanlagt 7817, av vilka 3068 (39 %) fick en studieplats. Av alla sökande var 2060 kvinnor, dvs. 26 %.

Antalet sökande med svenska som modersmål var 400 (5 % av de sökande) och 182 av dem fick en studieplats (6 % av alla godkända).

Antalet sökande, vars nationalitet är någon annan än finsk, var 75 (mindre än 1 % av alla sökande), av vilka 14 fick en studieplats.

Produktionsekonomi, arkitektur och datateknik mest populära ansökningsalternativ, arkitektur lockade kvinnor

Vid Tammerfors tekniska universitet och Uleåborgs universitet var arkitektur det mest populära ansökningsalternativet (enligt första preferens) till Tammerfors 12,6 % och Uleåborg 19,6 % av alla sökande. Det mest populära ansökningsalternativet vid Aalto-universitetet var datateknik (14,3 %) och vid Villmanstrands tekniska universitet produktionsekonomi (24,6 %).

Av alla sökande var 26 % kvinnor. Tammerfors tekniska universitet (28,5 %), Aalto-universitet (27,7 %) och Uleåborgs universitet var mest populära bland kvinnliga sökande.

Största antalet kvinnor 72 % valdes till Aalto-universitetets ansökningsalternativ för landskapsarkitektur. Till ansökningsalternativen för arkitektur valdes 68 % kvinnor till Uleåborgs universitet och 62 % till Aalto-universitetet.

Bedömningspoäng (medeltal)

Provet i fysik

11,7

Provet i   kemi

13,6

Ingenjörsmatematik

9,3

Arkitekturmatematik

15,1

Språkprovet

58,8

Provet i   samhällsvetenskap

24,5

Tilläggsuppgifter:

Aalto universitetet, ansökningsservice
Planerare Tuulikki Kaski, tel. 050 3707126
Planerare Hanne-Grete Christensen, tel. 050 3841798