Resultat

Urvalsresultat och rättelseförfarande

Antagningsresultat

Antagningsresultaten publiceras senast 28.6.2019 på Studieinfo, https://studieinfo.fi/.

 

Du kan kolla din egen situation via Min Studieinfo-tjänsten.

 

Mottagande av studieplats

Studieplatsen tas emot elektroniskt i Studieinfo senast 8.7.2019 kl. 15.00.

 

En studerande, som blivit antagen, kan ta emot endast en studieplats som leder till examen under en termin oberoende på vilken nivå studieplatsen gäller. Man kan också ta emot en studieplats villkorligt om man ännu inte fått besked om en studieplats som man i sin ansökan prioriterat högre.

 

Se i Studieinfo för mer information om villkorligt emottagande av en studieplats.

 

Rättelseförfarandet

 

Sökande som inte är nöjda med urvalets resultat kan skriftligt begära om rättelse fram till 12.7.2019, från det universitet som rättelsen berör. (Obs! Poststämpel räcker inte). I begäran om rättelse ska det framgå vad begäran berör. Begäran om rättelse returneras till det universitet som den sökande sökt till. Tilläggsinformation fås från universiteten.

 

Obs! Begäran om rättelse kan endast gälla ansökningsmål som prioriterats högre än det ansökningsmål man antagits till. T.ex. om sökande blivitantagen till sitt tredje ansökningsmål kan man endast söka om rättelse till de ansökningsmål som är på andra eller första plats.

 

Aalto universitetet
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi