Tidtabeller

Ansökan

Man ansöker till utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan på en och samma blankett på webben och till högst sex (6) olika utbildningar. Ansökningsmålen skall rangordnas i prioritetsordning 1-6. Den elektroniska ansökningsblanketten fylls i på https://studieinfo.fi.

I min Studieinfo-tjänsten kan du ändra ansökningsblankettens uppgifter och ansökningsalternativens ordning ända tills ansökningstidens slut. Antagna med yrkeshögskoleexamen som har fått en studieplats via DIA-utbildningarnas gemensamma urval får studierätt för både kandidatexamen och diplomingenjörs- eller arkitektexamen. Praxis för tillgodoräknande av tidigare studier varierar vid de olika universiteten.

Tilläggsinformation om ansökan

Aalto-universitetet
Besökadress: Otsvängen 1, rum Y198, Esbo
E-post: ansokningsservice@aalto.fi
Telefonnummer: 02944 29290

Tammerfors universitet
Besökadress: Kalevantie 4, rum C110, 33100 Tampere
E-post: hakijapalvelut.tau@tuni.fi
Telefonnummer: 0294 520 400

LUT-universitet
Besökadress: Skinnarilankatu 34 Ansökningsservicen befinner sig i universitetets 2:a byggnad på 3:e våningen i rummen 2355 och 2361
E-post: hakijapalvelut@lut.fi
Telefonnummer: 0400 295 130

Uleåborgs universitet
Besökadress: Erkki Koisio-Kanttilan katu, dörr 2T
E-post: hakijapalvelut@oulu.fi
Telefonnummer: -

Åbo universitet
Besökadress: Universitetsbacken, huvudbyggnaden, bottenvåningen
E-post: hakijapalvelut@utu.fi
Telefonnummer: (02) 333 7676

Åbo Akademi
Besökadress: Tavastgatan 13
E-post: studinfo@abo.fi
Telefon: (02) 215 4169

Vasa universitet
Besökadress: Luotsi-byggnaden, 1. våningen, Wolffskavägen 34
E-post: hakijapalvelut@uva.fi
Telefon: 029 449 8166