Utvecklandet av urvalet

Antagningen förnyas 2019-2020

Den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildningen förnyas stegvis under åren 2019–2020

Urvalsprovet för diplomingenjörsansökningsmålen förnyas våren 2019. Då ersätts de nuvarande fyra urvalsproven med ett gemensamt urvalsprov till alla diplomingenjörsutbildningar som ingår i den gemensamma DIA-antagningen. Våren 2020 förnyas betygsantagningens poängsättning och kvoten för antagning på basis av betyg ökas så att minst hälften av nya diplomingenjörsstuderande väljs endast på basis av betygspoäng. Närmare upplysningar om dessa förändringar ges senast hösten 2018.

Allt information gällande utvecklingen uppdateras här.