Taustaelementti

Aikataulut ja tulokset

Taustalementti
Taustalemenetti

Kevään 2. yhteishaun tulokset julkaistaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun mukaisesti.

DI-hakukohteiden todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2022 ja muut tulokset viimeistään 8.7.2022.

Opiskelupaikan vastaanotto päättyy 15.7.2022 klo 15.00.

Mikäli et ole tyytyväinen valintapäätökseen, voit hakea kirjallisesti oikaisua viimeistään 22.7.2022  siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisuvaatimuksessa tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisuvaatimus palautetaan siihen yliopistoon, johon olet pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoista.

Huom! Sinun tulee määritellä oikaisupyynnössäsi, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Oikaisua ei voi hakea, ennen kuin valintojen tulokset on julkaistu kokonaisuudessa, joten oikaisuvaatimukset tulee lähettää vasta 8.7.2022.

Huomioithan myös, että oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä vasta 22.7.2022 jälkeen, ja vastineet oikaisuista toimitetaan hakijoille aikaisintaan elokuun lopussa.

Sinun on mahdollista pyytää sähköpostitse omat valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla ”DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset” osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi. Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä kokeen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede). Viestejä voi lähettää 8.7.2022 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 12.7.2022 alkaen aina 22.7.2022 asti. Myöhemmin tulevat pyynnöt käsitellään elo-syyskuussa.

Oikaisuohjeet yliopistojen sivuilla:

Aalto-yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi