Taustaelementti

Aikataulut ja tulokset

Taustalementti
Taustalemenetti

Kevään 2. yhteishaun tulokset julkaistaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun mukaisesti.

DI-hakukohteiden todistusvalinnan tulokset julkastaan viimeistään 27.5.2020 ja muut tulokset viimeistään 15.7.2020.

Opiskelupaikan vastaanotto päättyy 22.7.2020 klo 15.00.

Mikäli et ole tyytyväinen valintapäätökseen, voit hakea kirjallisesti oikaisua viimeistään 29.7.2020  siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisuvaatimus palautetaan siihen yliopistoon, johon olet pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoista.

Huom! Sinun tulee määritellä oikaisupyynnössäsi, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Oikaisua ei voi hakea, ennen kuin valintojen tulokset on julkaistu kokonaisuudessa, joten oikaisuvaatimukset tulee lähettää vasta 15.7.2020.

Huomioithan myös, että oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä vasta 29.7.2020 jälkeen, ja vastineet oikaisuista toimitetaan hakijoille aikaisintaan elokuun lopussa.

Sinun on mahdollista pyytää sähköpostitse omat valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla ”DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset” osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi. Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä kokeen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede). Viestejä voi lähettää 8.7.2020 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 13.7.2020 alkaen aina 29.7.2020 asti. Myöhemmin tulevat pyynnöt käsitellään elo-syyskuussa.

Oikaisuohjeet yliopistojen sivuilla:
Aalto-yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi