Taustaelementti

Aikataulut ja tulokset

Taustalementti
Taustalemenetti

Kevään 2. yhteishaun tulokset julkaistaan valtakunnallisen yhteishaun aikataulun mukaisesti.

DI-hakukohteiden todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021 ja muut tulokset viimeistään 9.7.2021.

Opiskelupaikan vastaanotto päättyy 16.7.2021 klo 15.00.

Mikäli et ole tyytyväinen valintapäätökseen, voit hakea kirjallisesti oikaisua viimeistään 23.7.2021  siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisuvaatimus palautetaan siihen yliopistoon, johon olet pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoista.

Huom! Sinun tulee määritellä oikaisupyynnössäsi, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Oikaisua ei voi hakea, ennen kuin valintojen tulokset on julkaistu kokonaisuudessa, joten oikaisuvaatimukset tulee lähettää vasta 9.7.2021.

Huomioithan myös, että oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä vasta 23.7.2021 jälkeen, ja vastineet oikaisuista toimitetaan hakijoille aikaisintaan elokuun lopussa.

Sinun on mahdollista pyytää sähköpostitse omat valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla ”DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset” osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi. Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä kokeen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede). Viestejä voi lähettää 9.7.2021 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 12.7.2021 alkaen aina 23.7.2021 asti. Myöhemmin tulevat pyynnöt käsitellään elo-syyskuussa.

Oikaisuohjeet yliopistojen sivuilla:

Aalto-yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi