Taustaelementti

Tidtabeller och resultat

Taustalementti
Taustalemenetti

Resultaten från den andra gemensamma ansökan publiceras enligt de nationella tidtabellerna för gemensam ansökan.

DI-ansökningsmålens resultat för betygantagningen publiceras senast 27.5.2020 och övriga resultat senast 8.7.2020.

Emottagande av studieplatsen avslutas 15.7.2020 kl. 15.00.

En sökande, som är missnöjd över antagningsbeslutet, kan skriftligen besvära sig till det universitet som berörs av rättelseyrkan senast 15.7.2020. Kontrollera vilket klockslag rättelseyrkan bör vara inlämnad, eftersom det kan förekomma tidsmässiga skillnader mellan universiteten (OBS! Poststämpel räcker inte). I rättelseyrkan bör  specificeras vad rättelseyrkan gäller. Rättelseyrkan lämnas till det universitet till vilken sökande ansöker. Ytterligare information fås av universitetet.

Obs! Sökande bör i rättelseyrkan definiera, vilket ansökningsmål som rättelseyrkan gäller. Rättelse kan sökas endast till ett högre ansökningsmål, vilket innebär att om t.ex sökande har blivit godkänd till sitt tredje ansökningsmål, kan hen endast söka om rättelse till sitt andra eller första ansökningsmål.