Taustaelementti

Tidtabeller och resultat

Taustalementti
Taustalemenetti

Resultaten från den andra gemensamma ansökan publiceras enligt de nationella tidtabellerna för gemensam ansökan.

DI-ansökningsmålens resultat för betygantagningen publiceras senast 31.5.2021 och övriga resultat senast 9.7.2021.

Emottagande av studieplatsen avslutar 16.7.2021 kl. 15.00.

En sökande, som är missnöjd över antagningsbeslutet, kan skriftligen besvära sig till det universitet som berörs av rättelseyrkan senast 23.7.2021. Kontrollera vilket klockslag rättelseyrkan bör vara inlämnad, eftersom det kan förekomma tidsmässiga skillnader mellan universiteten (OBS! Poststämpel räcker inte). I rättelseyrkan bör  specificeras vad rättelseyrkan gäller. Rättelseyrkan lämnas till det universitet till vilken sökande ansöker. Ytterligare information fås av universitetet.

Obs! Sökande bör i rättelseyrkan definiera, vilket ansökningsmål som rättelseyrkan gäller. Rättelse kan sökas endast till ett högre ansökningsmål, vilket innebär att om t.ex sökande har blivit godkänd till sitt tredje ansökningsmål, kan hen endast söka om rättelse till sitt andra eller första ansökningsmål.

Rättelseyrkan kan inte skickas för gemensamma ansökans resultat har publicerats i sin helhet, så man kan skicka rättelseyrkan först 9.7.2021.

Du kan be per epost om att dina urvalsprovsvar skickas åt dig. Meddelandet ska skickas med rubrik ”DIA-gemensamma antagning: urvalsprovsvar” till ansokningsservice@aalto.fi. I meddelandet skall tydligt komma fram vilka uppgifter du vill att ska skickas (matematik, fysik, kemi, problemlösning, arkitektmatematik, naturvetenskap). Meddelande kan skickas från och med d. 9.7.2021 och uppgifterna skickas åt dig 12. – 23.7.2021. Begäran som kommer senare behandlas i augusti-september.

Anvisningar för begäran om rättelse på universitetens webbplats: 
Aalto-universitetet
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi