Taustaelementti

Förhands­uppgifter

Piirroksillinen maisemakuva
Taustalementti
Taustalemenetti

FÖRHANSDUPPGIFTER 2021
Ansökningsmål i arkitektur och landskapsarkitektur

EN UDDA FÅGELS BO (printa ut pdf)

Det har hittats en alldeles ny fågelart i Finland, som är så underlig att den har givits namnet Udda fågel (Outox lintux). Fågeln är extremt skygg, och ingen har lyckats beskriva hur den ser ut eller hur stor den är. Men udda är den.

Man har hittat fågelns bon. Den har konstaterats bygga sina bon genom att samla material som kastats i naturen. Tydligen kan den fästa dem vid varandra med hjälp av sin saliv och sin näbb. Boet är stort på insidan i förhållande till fågelns storlek, och det har flera flyghål från flera håll samt ett par titthål.

Uppgift A (tre liggande A3-ark)

Designa och bygg den Udda fågelns bo av återvinningsbart material som samlas i ditt hem. Du kan fritt välja boets storlek.

Fotografera byggprocessen med tre fotografier enligt följande:

  1. Placera boets delar på ett underlag så att de går att identifiera och fotografera dem enligt anvisningarna. Boet kan ha ca 10–50 delar.
  2. Bygg cirka hälften av boet och fotografera det enligt anvisningarna.
  3. Fotografera det färdiga boet upplyst och enligt anvisningarna.

Varje fotografi ska placeras på sitt eget liggande A3-ark.

Uppgift B (ett liggande A3-ark)

Föreställ dig att den Udda fågeln har flyttat in i boet du byggde utanför ditt fönster, till exempel på din balkong, i ett träd eller dylikt. Rita och/eller måla vyn från ditt fönster så att man utöver boet även kan se en del av utsikten. Boet ska avbildas från ett annat håll än i punkt 3 i uppgift A. Fotografera eller skanna ditt verk.

Uppgift C (ett liggande A3-ark)

Teckna eller måla vad den udda fågeln ser när den tittar in igenom ditt fönster från sitt bo på kvällen. Även en del av boets insida ska synas på bilden. Fotografera eller skanna ditt verk.

Utförande av uppgifterna A, B och C (sammanlagt fem A3-ark)

Sammanställ uppgifterna A, B och C (fem bilder) i en pdf-fil med fem sidor. Det är tillåtet att redigera bilderna digitalt. Den färdiga bildens upplösning ska vara ungefär 300 dpi (max. 600 dpi).

Ohje

 

Fotograferingsanvisningar för uppgift A
Fotografera boet enligt anvisningarna mot en svart bakgrund.

Anvisningar

Bedömningsgrunder

A. I bedömningen beaktas hur kreativt du löst uppgiften, hur intressant och prydlig boets konstruktion är samt hur mångsidigt du har använt återvinningsbart material.

B. I bedömningen beaktas din tecknings- och/eller målningsförmåga, din framställningsförmåga samt den rumsliga djupverkan i vyn.

C. I bedömningen beaktas boets rumsliga djupverkan och din förmåga att avbilda boets insida.

 

ANVISNINGAR FÖR INLÄMNING

Förhandsuppgifterna lämnas in elektroniskt i Studieinfo. Alla som söker till ansökningsalternativen arkitektur och landskapsarkitektur ser en förfrågan om bilagor på ansökningsblanketten.

Förhandsuppgifterna ska fotograferas/skannas och sammanställas till en pdf-fil med fem sidor. Filen ska namnges enligt formatet efternamn_förnamn.pdf. Rekommenderad filstorlek är 1–100 Mb (den högsta tillåtna storleken för filer i Studieinfo är 1.0 GB). Den sökande ansvarar för att filen som hen lämnar in är av tillräckligt hög kvalitet för att bedömas.

Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade och ansökan inlämnad före slutet av ansökningstiden 31.3.2021 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59). Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna, vilket kan påverka systemets kapacitet. Det lönar sig att ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan ansökningstiden tar slut.

Kollegiet som ansvarar för antagningen bedömer uppgifterna anonymt, vilket innebär att man inte får skriva sitt namn på bilderna. Att skriva sitt namn synligt på uppgiften kan leda till att förhandsuppgifterna underkänns. Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

Förhandsuppgifterna ska göras självständigt.

Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna.