Taustaelementti

Förhands­uppgifter

Piirroksillinen maisemakuva
Taustalementti
Taustalemenetti

FÖRHANSDUPPGIFTER 2022
Ansökningsmål i arkitektur och landskapsarkitektur

 

VÄNSKAP MELLAN EN HUND OCH EN FISK

Förhandsuppgifter (pdf)

I ett lättsamt inslag i slutet av nyheterna* berättades det om en udda vänskap som uppstått mellan en hund och en fisk. Hunden Frank lade sig dagligen på en brygga och väntade på att hans vän, fisken Bean, skulle komma och hälsa på honom. Fisken anlände inom kort och där låg de sedan och tittade på varandra. Nyhetsreportern märkte dock inte att fisken även på andra sätt var speciell. Fisken Bean hade i närheten av bryggan, på sandbotten som veckats av strandvattnet, byggt ett bo under vattnet för att skydda sina yngel från rovfiskar. Boet var uppbyggt av cykeldelar, två söndriga hinkar, en tom läskback samt en elsparkcykel. Dessa var delvis täckta av sanden som vågorna fört med sig och syntes delvis ovanför vattenytan. Också ovanför vattnet kunde det gå att identifiera vilka byggmaterial fisken Bean hade använt för att bygga sitt bo.

*) Länk till videon

 

Uppgift A (liggande A3-ark)
Avbilda boet så som hunden såg det när den låg på bryggan. Teckna eller måla vyn så att byggmaterialen som använts för att bygga boet eller deras delar kan identifieras. Visa inte hundens reflektion eller fisken i bilden.

Fotografera eller skanna ditt verk.

Uppgift B (liggande A3-ark)
Avbilda boet så som det ser ut utifrån ur fiskens perspektiv när den simmar nära botten mot boets ingång. Teckna eller måla vyn av boet så att majoriteten av boets byggmaterial eller dess delar som beskrivs i uppgiften kan identifieras.

Fotografera eller skanna ditt verk.

Uppgift C (liggande A3-ark)
Avbilda hur boet ser ut inifrån. Teckna eller måla boet inifrån sett i riktning mot bryggkonstruktionen, så att byggmaterialen som syns inne i boet kan identifieras.

Fotografera eller skanna ditt verk.

UTFÖRANDET AV UPPGIFTERNA A, B OCH C (liggande A3-ark)

Sammanställ uppgifterna A, B och C (sammanlagt 3 bilder) i en pdf-fil med tre sidor. Den färdiga filens upplösning ska vara ungefär 300 dpi (högst 600 dpi).

BEDÖMNINGSGRUNDER

Uppgift A. I bedömningen beaktas kreativt genomförande av uppgiften och intressant användning av de givna byggmaterialen som byggdelar för boet. I bedömningen beaktas även tecknings- och/eller målnings- samt framställningsförmågan.

Uppgift B. I bedömningen beaktas förmågan att avbilda bokonstruktionens tredimensionalitet samt tecknings- och/eller målnings- samt framställningsförmågan.

Uppgift C. I bedömningen beaktas bildens rumsliga djupverkan, förmågan att avbilda inomhusutrymmet samt tecknings- och/eller målnings- samt framställningsförmågan.

ANVISNINGAR FÖR INLÄMNING

Förhandsuppgifterna lämnas in elektroniskt i Studieinfo. Alla som söker till ansökningsalternativen arkitektur och landskapsarkitektur ser en förfrågan om bilagor på ansökningsblanketten. Förhandsuppgifterna ska fotograferas/skannas och sammanställas till en pdf-fil med tre sidor. Filen ska namnges enligt formatet efternamn_förnamn.pdf. Rekommenderad filstorlek är 1–100 MB (den högsta tillåtna storleken för filer i Studieinfo är 1.0 GB). Den sökande ansvarar för att filen som hen lämnar in är av tillräckligt hög kvalitet för att bedömas.

Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade och ansökan inlämnad före slutet av ansökningstiden 30.3.2022 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59). Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna, vilket kan påverka systemets kapacitet. Det lönar sig att ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan ansökningstiden tar slut.

Kollegiet som ansvarar för antagningen bedömer uppgifterna anonymt, så skriv inte ditt namn på bilderna. Att skriva sitt namn synligt på en uppgift kan leda till att förhandsuppgifterna underkänns. Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd och ingen respons ges på dem.

Förhandsuppgifterna ska göras självständigt. Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna.