Taustaelementti

Förhands­uppgifter

Piirroksillinen maisemakuva
Taustalementti
Taustalemenetti

EN BYGGNAD TÄCKT AV SNÖ (skriv ut)     

Den engelska arkeologen och arkitekten Sir R.O. Adelund flög över Antarktis med sin forskningshelikopter. Adelunds jobb var att söka efter övergivna städer runtom i världen. Under sig såg han strukturer som hade blivit blottlagda av den föregående nattens virvelvindar. Strukturernas form lät ana en stor, tidigare okänd byggnad som hade varit begravd under snön.

Adelund landade nära byggnaden och började undersöka sitt fynd. Som man redan hade kunnat sluta sig till från luften baserat på byggnadens delar, hade den för länge sedan verkande forntida högkulturens övergivna, stora byggnad konstruerats av strukturer som påminde om äggkartonger. Taken var av ett betongliknande material och pelarna som bar upp valven var av samma material. Utrymmena var annars tomma, men strukturerna var nästan alltigenom hela. Byggnadens utrymmen var av olika storlek, olika höjd och delvis sammanflätade på olika sätt.

Senare tillredde Adelund en stor omelett och gav därefter som uppgift åt de arkitekturstuderande som hade rest med honom och grävt fram byggnaden att göra en miniatyrmodell av byggnaden genom att använda de olika tomma äggkartongerna. För att demonstrera pelarna av varierande tjocklek under kartongerna buntade de studerande ihop grillpinnar av trä som de hade haft med sig.

Uppgift

1)      Fotografier av miniatyrmodellen

Tillverka arkitekturstuderandenas miniatyrmodell av byggnaden på basis av berättelsen ovan av äggkartonger av varierande typ och storlek och av grillpinnar. Modellens storlek är valfri. Modellen ska avslutningsvis målas helt och hållet vit. Snön ska inte visas.

Fotografera din modell enligt anvisningarna mot en svart bakgrund snett uppifrån från två olika riktningar.  De vågräta bilderna av A4-storlek placeras på ett stående A3-ark. Det här arket utgör den första sidan i filen som ska lämnas in. Det är tillåtet att redigera bilderna digitalt. Den färdiga bildens upplösning ska vara ungefär 300 dpi.

Bedömningsgrunder: I bedömningen fästs uppmärksamhet vid kreativiteten i uppgiftslösningen, hur intressant och prydlig konstruktionen är samt den mångsidiga användningen av äggkartonger.

2)      Exteriör

Föreställ dig och teckna och/eller måla på ett stående pappersark i A3-storlek utsikten som Sir R.O. Adelund såg från sin helikopter när han flög över kartongbyggnaden i snölandskapet.

Skanna eller fotografera teckningen eller målningen och spara den som en PDF-fil i A3-storlek. Det är tillåtet att redigera teckningen/målningen digitalt. Den färdiga bildens upplösning ska vara ungefär 300 dpi.

Bedömningsgrunder: I bedömningen fästs uppmärksamhet vid tecknings- och framställningsförmågan samt den rumsliga djupverkan i landskapet.

3)      Interiör

Adelund beskrev senare byggnadens interiör i sina memoarer på följande vis:

”…när vi hade putsat bort det mesta av snön som fyllde utrymmena var vyn inomhus helt exceptionell, då det flödade in små strimmor av det starka dagsljuset utomhus från de väldiga ljusöppningarna av varierande storlek och slag i byggnadens kupoler, från mellanrummen mellan kupolerna och från takkonstruktionerna som hade gått sönder här och där. Ljusstrimmorna framhävde mångfalden i byggnadens utrymmen och deras olika äggkartongliknande takformer.”

Teckna och/eller måla vyn över byggnadens interiör som Adelund beskriver på ett stående A3-ark.

Skanna eller fotografera teckningen eller målningen och spara den som en PDF-fil i A3-storlek. Det är tillåtet att redigera teckningen/målningen digitalt. Den färdiga bildens upplösning ska vara ungefär 300 dpi.

Bedömningsgrunder: I bedömningen fästs uppmärksamhet vid förmågan att avbilda byggnadens interiör samt den rumsliga djupverkan.

ANVISNINGAR FÖR INLÄMNING

I den gemensamma ansökan våren 2020 lämnas förhandsuppgifterna in elektroniskt i Studieinfo.

Den gemensamma DIA-antagningen skriver ut den inlämnade PDF-filen för bedömning, vilket betyder att den sökande ska lämna in uppgifterna i enbart elektroniskt format.

Det öppnas en förfrågan om bilagor för förhandsuppgifterna i ansökningsblanketten för alla som söker till ansökningsalternativen arkitektur och landskapsarkitektur.  Förhandsuppgifterna ska fotograferas/skannas och göras till en tresidig PDF-fil. Filen ska namnges enligt formatet fornamn_efternamn.pdf.

Rekommenderad filstorlek är 1–100 Mb för att underlätta utskrift av filen (den högsta tillåtna storleken för filer i Studieinfo är 1.0 GB).

Det lönar sig för den sökande att kontrollera filens kvalitet genom att själv skriva ut den innan den laddas upp i Studieinfo. Den sökande ansvarar för att filen som lämnas in är av tillräckligt hög kvalitet för att bedömas.

Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade och ansökan inlämnad före slutet av ansökningstiden 1.4.2020 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59).

Observera att det kan vara rusning på Studieinfo under de sista ansökningsdagarna, vilket kan inverka på systemets kapacitet. Det lönar sig att ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan ansökningstiden tar slut.

Kollegiet som ansvarar för antagningen bedömer uppgifterna anonymt, vilket innebär att man inte får skriva sitt namn på bilderna. Att skriva sitt namn på uppgiften kan leda till att förhandsuppgifterna underkänns.

Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning. Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna.