Taustaelementti

Urvalsprov 2020

Urvalsprov i arkitektur ordnas samtidig på alla tre provortena. Du kan delta i urvalsprovet på vilken som helts av urvalsprovorterna oberoende ditt ansökningsmål.

Urvalsprovortena till ansökninsmål i arkitektur är Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

Futuristinen viheriöity pilvenpiirtäjä
Taustalementti
Taustalemenetti

Urvalsprov i arkitektur och landskapsarkitektur 2021

februari 15

Förhandsuppgifterna för ansökningsmål i arkitektur och landskapsarkitektur publiceras

mars 17

Vårens andra gemensamma ansökan börjar

mars 31

Andra gemensamma ansökan slutar kl. 15.00

Förhandsuppgifterna ska lämnas in (i Studieinfo) senast kl. 15.00

april 7

Inlämning för bilagor senast kl. 15.00

juni 7

Dag 1 tecknings- och planeringsprov

juni 8

Dag 2 tecknings- och planeringsprov

juni 9

Prov i matematik för ansökningsmål i arkitektur kl. 9.00  – 12.00

juni 9

Prov i naturvetenskap för ansökningsmål i landskapsarkitektur kl. 14.00 – 17.00

juli 9

Resultaten av studerandeantagningen skickas till de sökande senast.

juli 16

Den sökande bör ta emot studieplatsen senast kl. 15.00.

augusti 2

Antagningen från reservplatser slutar kl 15.00

Noggrannare information om provplatser och salindelningar publiceras i maj 2021.

Aalto-universitetet
Salindelning för tecknings- och planeringsprov
Salindelning för prov i matematik
Salindelning för prov i naturvetenskaper

Oulun yliopisto
Salindelning för tecknings- och planeringsprov
Salindelning för prov i matematik
Salindelning för prov i naturvetenskaper

Tampereen yliopisto
Salindelning för tecknings- och planeringsprov
Salindelning för prov i matematik
Salindelning för prov i naturvetenskaper

Piirustus- ja suunnittelukoe:
kokeella pyritään arvioimaan hakijan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä sekä tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Matematiikan koe:
matematiikan kokeessa edellytetään lukion pitkän oppimäärän mukaisia tietoja.

Luonnontieteen koe:
luonnontieteen koe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2016) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.

Redskapslistan för tecknings- och planeringsprov publiceras i maj-april 2021.
Redskapslistan  skickas per epost till de sökande som har valts vidare i förhandsgallring.