Taustaelementti

Urvalsprov 2021

Urvalsprov i arkitektur ordnas samtidig på alla tre provortena. Du kan delta i urvalsprovet på vilken som helts av urvalsprovorterna oberoende ditt ansökningsmål.

Urvalsprovortena till ansökninsmål i arkitektur är Esbo, Tammerfors och Uleåborg.

Futuristinen viheriöity pilvenpiirtäjä
Taustalementti
Taustalemenetti

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Urvalsprov i arkitektur och landskapsarkitektur 2021

februari 15

Förhandsuppgifterna för ansökningsmål i arkitektur och landskapsarkitektur publiceras

mars 17

Vårens andra gemensamma ansökan börjar

mars 31

Andra gemensamma ansökan slutar kl. 15.00

Förhandsuppgifterna ska lämnas in (i Studieinfo) senast kl. 15.00

april 7

Inlämning av bilagor senast kl. 15.00

april 30

Information gällande förhansgallringens resultat skickas till sökande per epost

juni 7

Dag 1 tecknings- och planeringsprov

juni 8

Dag 2 tecknings- och planeringsprov

juni 9

Prov i matematik för ansökningsmål i arkitektur kl. 9.00  – 12.00

juni 9

Prov i naturvetenskap för ansökningsmål i landskapsarkitektur kl. 14.00 – 17.00

juli 9

Resultaten av studerandeantagningen skickas till de sökande senast

juli 16

Den sökande bör ta emot studieplatsen senast kl. 15.00

augusti 2

Antagningen från reservplatser slutar kl 15.00

Noggrannare information om provplatser och salindelningar publiceras i maj 2021.

Aalto-universitetet
Salindelning för tecknings- och planeringsprov
Salindelning för prov i matematik
Salindelning för prov i naturvetenskaper

Oulun yliopisto
Salindelning för tecknings- och planeringsprov
Salindelning för prov i matematik
Salindelning för prov i naturvetenskaper

Tampereen yliopisto
Salindelning för tecknings- och planeringsprov
Salindelning för prov i matematik
Salindelning för prov i naturvetenskaper

Tecknings- och planeringsprov:
med provet strävar man till att kunna bedöma den sökandes användning av färger, formritande samt uppfattande av utrymme och proportioner och kreativ problemlösning.

Prov i matematik:
i matematik prov förutsätts kunskaper motsvarande gymnasiet lärokurs i lång matematik.

Prov i naturvetenskaper
prov i naturvetenskaper baserar sig på gymnasiet läroplans (GLP 2016) lärobok Geos 2: Den blå planeten
(Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789515245267) och materialet som möjligen delas ut i provet.

Urvalsprovguide för ansökningsmål i arkitektur skickas per epost till de sökande som har valts vidare i förhandsgallring i slutet av maj.