Taustaelementti

Urvalsprov

DI-urvalsprov ordnas 1.6.2021 kl. 10.00 – 14.00.

Om coronaläget under våren föranleder myndigheterna att fatta beslut som direkt påverkar ordnandet av urvalsprov, meddelar högskolorna separat om detta till varje sökande.

Luokkahuone
Taustalementti
Taustalemenetti

Tidtabellen för antagningen 20201

mars 17

Andra gemensamma ansökan börjar

mars 31

Andra gemensamma ansökan slutar kl. 15.00

april 7

Inlämning för bilagor senast kl. 15.00

maj 31

Resultat för betygsantagning publiceras.

juli 9

Resultat för andra gemensamma antagning publiceras senast.

juli 16

Mottagning av studieplats senast kl. 15.00.

augusti 2

Antagningen från reservplatser slutar kl 15.00

Urvalsprov ordnas samtidigt på alla urvalsprovorterna. Salindelningen publiceras ca. en vecka för urvalsprov.

Aalto-universitet salindelning
Jyväskylän yliopisto salindelning
LUT-yliopisto salindelning
Oulun yliopisto salindelning
Tampereen yliopisto salindelning
Turun yliopisto & Åbo Akademi salindelning
Vaasan yliopisto salindelning

 

 

Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och valfria kurserna i lång matematik, fysik och kemi i enlighet med undervisningsplanen för gymnasiet (GLP). Dessutom delas det möjligen ut material i själva provet.