Taustaelementti

Urvalsprov

Andra skedet av urvalsprovet arrangeras som ett fysiskt prov på campus.
Sökande som har blivit godkända till andra skedet av urvalsprovet skickas inbjudan till provet senast måndagen den 8.6.2020. 

Anvisningar för sökande

DI-förurvalsprov 28.5.2020

Det finns ett fel i matematikdelen i det finskspråkiga provmaterialet. Detta gäller bara den finskspråkiga versionen.

Matematik, uppgift 1, fråga 6

Fråga i materialet:
Tasakylkisen kolmion K kanta on 2 m ja korkeus 4 m. Laske kolmion T piiri.

Borde vara så:
Tasakylkisen kolmion K kanta on 2 m ja korkeus 4 m. Laske kolmion K piiri.

På grund av felet i uppgiften, får alla som deltog i förurvalsprovet 1 poäng i matematikuppgift 1, 6. frågan.

Både förurvalsprovet och det egentliga urvalsprovet består av obligatorisk och alternativ del.

Obligatorisk matematikdel (alla uppgifter ska svaras)
tre uppgifter
Alternativdel  (man ska besvara en uppgift)
fysik: en uppgift
kemi: en uppgift
kreativ problemlösning inom det tekniska området: en uppgift

Varje uppgift ger maximalt 6 poäng. Om den sökande besvarar fler än en av de valbara uppgifterna, beaktas i poängsättningen den uppgift som ger lägsta poäng.

I förurvalsprovet bör man få för matematikdelen minst 9/18 poäng i för att kunna bli kallad till det egentliga urvalsprovet.

I det egentliga urvalsprovet bör man få för matematikdelen minst 6/18 poäng för att kunna bli beaktad i antagningen på basis av urvalsprov.

Maximala poäng i båda proven är 24.

Luokkahuone
Taustalementti
Taustalemenetti

DI-urvalsprov

Ämne Dag Datum KL
DI-förurvalsprov Torsdag 28.5.2020 10-12
DI-urvalsprov Fredag 12.6.2020 10-12

Systeminstruktioner till första skedets urvalsprov.

Andra skedet av urvalsprovet arrangeras som ett fysiskt prov på campus.
Sökande som har blivit godkända till andra skedet av urvalsprovet skickas inbjudan till provet senast måndagen den 8.6.2020. 

Tidtabellen för antagningen 20201

mars 17

Andra gemensamma ansökan börjar

mars 31

Andra gemensamma ansökan slutar kl. 15.00

april 7

Inlämning för bilagor senast kl. 15.00

maj 31

Resultat för betygsantagning publiceras.

juli 9

Resultat för andra gemensamma antagning publiceras senast.

juli 16

Mottagning av studieplats senast kl. 15.00.

augusti 2

Antagningen från reservplatser slutar kl 15.00

Urvalsprov ordnas samtidigt på alla urvalsprovorterna. Salindelningen publiceras ca. en vecka för urvalsprov.

Aalto-universitet salindelning
Jyväskylän yliopisto salindelning
LUT-yliopisto salindelning
Oulun yliopisto salindelning
Tampereen yliopisto salindelning
Turun yliopisto & Åbo Akademi salindelning
Vaasan yliopisto salindelning

 

 

Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och valfria kurserna i lång matematik, fysik och kemi i enlighet med undervisningsplanen för gymnasiet (GLP). Dessutom delas det möjligen ut material i själva provet.

Guiden för sökande till DI-utbildningar publiceras i början av juni 2020.