Taustaelementti

Vanliga frågor kring ändringarna 2020

När meddelas hur det andra skedet i inträdesprovet ordnas?

De sökande meddelas senast 18.5.2020 gällande urvalsproven i arkitektur och 29.5.2020 gällande DI-provet om hur provets andra skede ordnas. I vilket fall som helst kommer innehållet i provet att vara likadant, oberoende av om provet avläggs i universitetens utrymmen eller övervakat på distans.

Noggrannare information om provarrangemangen ges innan de planerade proven. Förändringar meddelas på webbsidorna för Studieinfo och sidorna för den gemensamma antagningen samt på universitetens egna webbsidor. Därtill ombeds de sökande följa med den e-postadress som denna angivit i Studieinfo.

Taustalementti
Taustalemenetti
Milloin valintakokeen toisen vaiheen toteutustapa kerrotaan?
Hakijoille ilmoitetaan valintakokeen toisen vaiheen toteutuksesta viimeistään  18.5. arkkitehtuurin valintakokeiden ja 29.5.2020 DI-kokeen osalta . Joka tapauksessa koe tulee olemaan sisällöltään samanlainen, riippumatta siitä, tehdäänkö koe yliopiston järjestämissä tiloissa vai etäyhteyksien kautta valvotusti. 
Tarkemmista koejärjestelyistä tiedotetaan ennen suunniteltuja kokeita. Muutoksista viestitään Opintopolussa sekä yhteisvalintojen ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hakijoita pyydetään seuraamaan Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta.