Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtivalinta uudistuu aikaisintaan vuonna 2020

Arkkitehti- ja maisema-arkkitehtivalinta uudistuu aikaisintaan vuonna 2020

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) yhteisvalinta pohtii parhaillaan uudistuksia arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen valintamenettelyihin. Muutoksia valintaan on kuitenkin tulossa aikaisintaan vuonna 2020. Kevään 2019 valintoihin ei ole tulossa merkittäviä uudistuksia.

Arkkitehtuurin yhteisvalinnassa ei jatkossakaan oteta käyttöön pelkästään todistukseen perustuvaa valintaa, vaan valintakokeet säilyvät edelleen pakollisina kaikille hakijoille. Hakijat valitaan joko todistus- ja koepisteiden tai pelkkien koepisteiden perusteella. Matematiikka huomioidaan edelleen arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin valinnoissa.

Arkkitehtuurin yhteisvalinnassa tullaan ottamaan käyttöön valtakunnallisen pisteytystyökalun sovellus todistuspisteiden laskemisessa. Piirustus- ja suunnittelukokeiden sisältöön ei tehdä merkittäviä muutoksia, mutta kokeita pyritään keventämään ja niiden kestoa lyhentämään.

DIA-yhteisvalinnassa arkkitehtikoulutusta on tarjolla Aalto-yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Maisema-arkkitehtikoulutusta tarjotaan Aalto-yliopistossa. Valintoihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan tarkemmin syksyllä 2018.

 

dekaani Tapio Salakoski                                                                        
DIA-yhteisvalinnan ohjausryhmän puheenjohtaja 
 

professori Juha Kinnunen
DIA-yhteisvalinnan valinnanjohtaja                                                                                  

opintopäällikkö Helena Varmajoki                                                       
DIA-yhteisvalinnan työryhmän puheenjohtaja                                 

professori Janne Pihlajaniemi
Arkkitehtuurin valintojen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja

Lisätietoa kehittämisestä:
DIA-yhteisvalinnan koordinaatio (Aalto-yliopisto)
dia-koordinaattori@aalto.fi

http://dia.fi/valintojen-kehittaeminen/