Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutukseen yhteisvalinta uudistuu vaiheittain

(päivitetty 30.10. klo 11.40)

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta uudistuu vaiheittain vuosina 2019–2020

Diplomi-insinöörihakukohteiden valintakoe uudistuu keväällä 2019. Tuolloin nykyisen neljän valintakokeen sijaan järjestetään yksi yhteinen valintakoe kaikkiin niihin diplomi-insinöörikoulutuksiin, jotka ovat osa DIA-yhteisvalintaa. Keväällä 2020 todistusvalinnan pisteytys uudistuu ja todistusvalinnan kiintiötä kasvatetaan siten, että vähintään puolet uusista diplomi-insinööriopiskelijoista valitaan pelkkien todistuspisteiden perusteella. Näistä muutoksista tiedotetaan tarkemmin viimeistään syksyllä 2018.

DIA-yhteisvalinnan uudistukset toteutetaan vaiheittain vuodesta 2019 alkaen. Siihen asti yhteisvalinta säilyy ennallaan eli kevään 2018 valintoihin ei ole tulossa merkittäviä uudistuksia. DIA-yhteisvalintaan kuuluvat diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutusohjelmat seitsemässä suomalaisessa yliopistossa (Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi).

Kevään 2019 yhteishaussa voimaan astuvat muutokset DI-hakukohteisiin:

  • Valintakokeet uudistuvat vuoden 2019 hakukierrokselle. Nykyisen neljän valintakokeen sijaan kevään 2019 haussa järjestetään yksi yhteinen valintakoe kaikkiin DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksiin. Valintakoe ei jatkossakaan vaadi erillisen valintakoemateriaalin opiskelua, vaan se perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä valintakokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin. Kokeen aihealueista vain matematiikan tehtävät ovat kaikille pakollisia.

Kevään 2020 yhteishaussa voimaan astuvat muutokset DI-hakukohteisiin:

  • Todistusvalinnan kiintiötä kasvatetaan siten, että vähintään puolet uusista opiskelijoista valitaan pelkkien todistuspisteiden perusteella. Pisteitä annetaan jatkossakin suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon Suomessa tai ulkomailla tai RP-tutkinnon Suomessa suorittaneille hakijoille. Todistusvalinnassa huomioidaan vain pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat. Yliopistot asettavat lisäksi todistusvalintaan hakukohdekohtaisia minimiehtoja ylioppilastutkinnon arvosanoille. Kansainvälisillä ylioppilastutkinnoilla hakevilta vaadittava matematiikan taso vahvistetaan myöhemmin.
  • Todistuspistelaskenta uudistuu. Pisteitä laskettaessa huomioitavien aineiden määrää karsitaan nykyisestä. Diplomi-insinöörikoulutuksen valinnassa huomioitavia ylioppilastutkinnon aineita ovat pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli. Kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteytyksestä tiedotetaan myöhemmin.

Arkkitehtuurin valintoja kehitetään tavoitteena valintaprosessin keventäminen. Arkkitehtuurin hakukohteiden piirustus- ja suunnittelukokeet tulevat säilymään osana valintoja myös jatkossa.Arkkitehtuurin valintoihin liittyvistä uudistuksista tiedotetaan erikseen kevään 2018 aikana.

Vuonna 2017 DIA-yhteisvalinnassa oli tarjolla 46 hakukohdetta. Vuosittain DIA-yhteisvalinnassa on tarjolla lähes 3000 aloituspaikkaa tekniikan alan koulutuksiin. DIA-yhteisvalintaa uudistetaan osana hallituksen kärkihanketta opiskelijavalintojen kehittämiseksi.

Lisätietoja:

dekaani Tapio Salakoski                                                                                                        
DIA-yhteisvalinnan ohjausryhmän puheenjohtaja 
                              
tapio.salakoski@utu.fi 

professori Juha Kinnunen   
DIA-yhteisvalinnan valinnanjohtaja
juha.k.kinnunen@aalto.fi

opintopäällikkö Helena Varmajoki
DIA-yhteisvalinnan työryhmän puheenjohtaja
helena.varmajoki@uwasa.fi