Pisteiden siirrossa virheitä

 

DIA-yhteisvalinnan arkkitehtuurin koepisteiden siirrossa Opintopolkuun on tapahtunut tiedonsiirrossa virhe, ja joidenkin hakijoiden pisteet eivät ole siirtyneet Opintopolkuun. Näin ollen nämä hakijat eivät ole olleet mukana valintalaskennassa eivätkä näin ollen myöskään ole tulleet huomioiduksi sijoittelussa.

Näiden hakijoiden osalta pisteet on korjattu Opintopolku -palveluun ja heidän korjatut pisteensä otetaan huomioon seuraavassa sijoittelussa.