Taustaelementti

Valinta­uudistus

Luokkahuone
Taustaelementti
Taustalemenetti

Osana DIA-yhteisvalinnan uudistusta uudistettiin DI-valintakoe keväällä 2019; aiemman neljän valintakokeen sijaan kokeita on enää yksi, kaikille hakukohteille yhteinen koe. Vuoden 2020 valinnoissa todistusvalinta muuttuu niin, että todistuksen perusteella voi tulla hyväksytyksi mihin tahansa DI-hakukohteeseen mieluisuusjärjestyksestä riippumatta.

Arkkitehtuurin valinnoissa piirustus- ja suunnittelukokeet lyhenevät kaksipäiväisiksi ja matematiikan ja luonnontieteen kokeet on mahdollista korvata ylioppilastutkinnon arvosanoilla.

2020: Todistusvalinta uudistuu, yhteispistevalinta poistuu

 • Hakija voi todistusvalinnassa tulla valituksi mihin tahansa toivomaansa DIA-hakukohteeseen, mikäli täyttää sen kynnysehdot.
  • Hakija voi tulla todistusvalinnassa valituksi esimerkiksi kuudennen hakutoiveen kohteeseen.
  • Hakija saa todistusvalinnan tulokset ennen valintakoetta. Mikäli hänelle tarjotaan todistusvalinnassa opiskelupaikkaa, hän voi päättää, ottaako vastaan tarjotun opiskelupaikan vai haluaako yrittää valintakokeen kautta tavoitella ylemmän hakutoiveen paikkaa.
  • Valintakokeeseen osallistuminen ei vie hakijalta mahdollisuutta todistusvalinnassa tarjottuun opiskelupaikkaan, ellei hän tule valituksi ylempään hakutoiveeseen valintakokeen kautta. Mikäli hakija ei tule valintakokeella hyväksytyksi ylempään hakutoiveeseen, hän voi ottaa vastaan todistusvalinnassa tarjotun opiskelupaikan.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, European Baccalaureate tai International Baccalaureate -tutkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneet sekä RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinnon Suomessa suorittaneet hakijat.
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä taulukossa.
 • Todistusvalinnassa pisteytetään ylioppilastutkinnosta pitkä matematiikka, äidinkieli sekä hakijan edun mukaisesti parempi arvosana fysiikasta tai kemiasta.
 • Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan järjestykseen pitkän kielen arvosanan perusteella.
 • Todistuksella valitaan hakukohteesta riippuen 60–80 % hakijoista.
 • Todistusvalinnassa huomioidaan vain pitkän matematiikan ylioppilaskokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat.
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä taulukossa.
 • Todistusvalinnassa määritetään hakukohdekohtaiset kynnysehdot.
  • Kynnysehto voidaan asettaa pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta.
  • Kynnysehto on aina vähintään C, mutta se voidaan myös määrittää korkeammaksi.
  • Mikäli hakukohteeseen määritetään kynnysehto useammasta aineesta, riittää, että hakija täyttää yhden näistä.

Kaksi eri valintaväylää: todistusvalinta ja koepistevalinta.

 • Valintakoe säilyy 2019 uudistusten mukaisesti.
 • Valintakokeella valitaan hakukohdekohtaisesti vähintään 20 % hakijoista.

Valintaperusteet vahvistetaan yliopistoissa ja julkaistaan Opintopolussa viimeistään syksyllä 2019.

 

Todistusvalinnan pisteytystaulukko vuodelle 2020:

Pisteitä voi saada kolmesta aineesta:

 • äidinkieli
 • pitkä matematiikka
 • hakijalle paremmat pisteet tuottava aine: fysiikka tai kemia
  L E M C B A
äidinkieli* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
Enimmäispisteet: 105,0

Tasapistesääntö: Pitkä kieli (mikä tahansa pitkä kieli: vieras kieli tai toinen kotimainen).

Kynnysehdot: Kaikilla tulee olla suoritettuna hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoe. Lisäksi koulutuksilla on omia kynnysehtoja. Nämä kynnysehdot voivat olla pitkästä matematiikasta, fysiikasta tai kemiasta ja näissä arvosanavaatimus voidaan asettaa välille C-L. Mikäli koulutukseen on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa, riittää, että hakijalla on yksi aine suoritettu kynnysehdon ylittävästi.

Kv-ylioppilastutkintojen arvosanojen pisteytys:

 

10.5.2019 DIA-yhteisvalinnan ohjausryhmän päätöksellä vuoden 2020 DI-hakukohteiden todistusvalinnassa kansainväliset ylioppilastutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti:

Tutkinto
YO Äidinkieli Vieras kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto                  pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto                   further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto       matematiikka suoritettu osana tutkintoa

2020: Valintakokeet uudistuvat

Valinnassa kaksi eri valintaväylää: yhteispistevalinta ja koepistevalinta.

 

 • Ennakkotehtävät säilyvät
  • Ennakkotehtävät arvostellaan jatkoon / ei jatkoon
  • Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet osallistuvat suoraan piirustus- ja suunnittelukokeeseen
  • Jatkoon pääsystä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen piirustus- ja suunnittelukoetta

 

 • Piirustus- ja suunnittelukoe uudistuu
  • Koepäivät lyhenevät neljästä (4) päivästä kahteen (2) päivään
  • Koeaika enintään 7h per päivä (yhteensä 14 tuntia)
  • Kokeet pitävät sisällään piirustus- ja rakentelutehtäviä
  • Kokeen rakenne suunnitellaan uusiksi ja ilmoitetaan keväällä 2019

 

 • Matematiikan kokeen voi korvata yo-arvosanalla
  • Arkkitehtimatematiikan kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä
   • Matematiikan yo-koe huomioidaan yhteispistevalinnassa yo-todistuksesta annettavissa pisteissä
  • Kynnysehdot:
   • Täyttääksesi kynnysehdon sinun on täytynyt kirjoittaa joko pitkästä matematiikasta vähintään arvosanan C tai lyhyestä matematiikasta vähintään arvosanan E
   • Jos täytät jommankumman näistä ehdoista, sinun ei tarvitse osallistua matematiikan kokeeseen.
   • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä taulukossa.
  • Mikäli et ole kirjoittanut yo-kokeista vaadittavia kynnysehtoja, sinun tulee käydä osoittamassa matematiikan osaaminen erillisessä matematiikan kokeessa. Sinun tulee täyttää matematiikan kokeelle erikseen asetettu kynnysehto, jotta sinut huomioidaan valinnassa.
   • Arkkitehtimatematiikan kokeen pisteytys ja kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa syksyllä 2019
  • Matematiikan kokeessa aiemmin ollut karsivuus ennen piirustus- ja suunnittelukoetta poistuu ja matematiikan koe järjestetään piirustus- ja suunnittelukokeiden yhteydessä niille hakijoille, joiden täytyy todentaa matematiikan osaamisensa kokeella.
  • Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen arkkitehtimatematiikan koetta.

 

 • Luonnontieteen kokeen (maisema-arkkitehtuuri) voi korvata maantiedon yo-arvosanalla
  • Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen kokeesta ei saa enää valinnassa pisteitä
   • Mikäli olet kirjoittanut maantieteen yo-kokeen, voit saada siitä pisteitä yhteispistevalinnan alkupisteytyksessä. Maantiedettä ei kuitenkaan huomioida 3 parhaan lisäksi, vaan pisteet maantieteen yo-kokeesta saa silloin, kun se kohdaltasi kuuluu 3 parhaan pisteytettävän aineen joukkoon.
  • Kynnysehto: Maantieteen yo-kokeesta vähintään M
  • Mikäli et ole kirjoittanut maantieteen yo-koetta tai et täytä kynnysehtoa, voit todentaa osaamisesi luonnontieteen kokeella.
   • Luonnontieteen kokeen pisteytys ja vaadittava kynnysehto ilmoitetaan viimeistään, kun valintaperusteet julkaistaan syksyllä 2019
  • Saat tiedon kynnysehdon täyttymisestä yo-kokeella ennen luonnontieteen koetta.

 

 • Valintakokeet järjestetään peräkkäisinä päivinä:
 

Päivä 1

 

Päivä 2

 

Päivä 3

Aamupäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe
Aamupäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe
Aamupäivä:
Matematiikan koe
(jos ei täytä kynnysehtoa)
Iltapäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe
Iltapäivä:
Piirustus- ja suunnittelukoe
Iltapäivä:
Luonnontieteen koe
(jos ei täytä kynnysehtoa)

 

 • Yhteispistevalinnassa todistuksesta annettavat pisteet muuttuvat
  • Uusi pisteytys on kehitetty opiskelijavalintojen uudistamishankkeen pisteytyssuositusten pohjalta
  • Yhteispistevalinnassa pisteitä annetaan seuraavista tutkinnoista:
   • suomalainen ylioppilastutkinto
   • Suomessa tai ulkomailla suoritettu European Baccalaureate tai International Baccalaureate -tutkinto
   • Suomessa suoritettu RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -tutkinto
  • EB-, IB- ja RP/DIA -tutkintojen aineiden vaadittavat tasot näkyvät erillisessä taulukossa.
  • Todistuksesta annettavat pisteet tasapainotetaan valintakokeesta annettavien pisteiden kanssa. Painotus ei vaikuta eri aineiden välisiin painotuksiin pistetaulukossa.

 

Kaikilta huomioitavat aineet L E M C B A
Äidinkieliᵃ 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Lyhyt matematiikkaᵇ 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Pitkä matematiikkaᵇ 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Kolme parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa seuraavista: 
Biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Kieli, keskipitkäc 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Kieli, pitkäc 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

a) äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä

b) pisteytyksessä huomioidaan paremmat pisteet tuottava arvosana lyhyestä tai pitkästä matematiikasta

c) kielenä huomioidaan mikä tahansa vieras kieli tai toinen kotimainen kieli

Enimmäispisteet 161,0.

Hakijan todistuksesta saamat alkupisteet tullaan painottamaan valintakoepisteiden kanssa erikseen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Aineiden välinen painotus ei muutu.

 

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanojen pisteytys

10.5.2019 DIA-yhteisvalinnan ohjausryhmän päätöksellä vuonna 2020 arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin yhteispistevalinnassa kansainväliset ylioppilastutkinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon seuraavasti:

 

Tutkinto
YO Äidinkieli Vieras kieli, pitkä Vieras kieli, keskipitkä
EB L1-kieli L2-kieli L3-kieli
IB A-kieli B-kieli
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti B1-kieli

 

Pitkä matematiikka:
EB-tutkinnosta huomioidaan                      pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinnosta huomioidaan                       further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-tutkinnosta huomioidaan             matematiikka suoritettu osana tutkintoa


Lyhyt matematiikka:
EB-tutkinnosta huomioidaan                      lyhyt matematiikka (3 h/vko)
IB-tutkinnosta huomioidaan                       mathematical studies
RP-/DIA-tutkinnosta huomioidaan             matematiikka vastaavuustodistuksesta