Valintojen kehittäminen

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Haen vuonna 2019. Miten yo-todistuksesta saa pisteitä?

Todistusvalinnan pisteytys ei muutu vielä vuonna 2019. Vuoden 2019 todistuspisteytys on samanlainen kuin vuonna 2018. Löydät pisteytystaulukon DIA-yhteisvalinnan sivuilta: http://dia.fi/haluan-diplomi-insinoeoeriksi/valinta-alkupisteiden-perusteella/

Haen vuonna 2019. Voinko tulla valituksi todistuksella kolmanteen hakutoiveeseeni?

Et voi. Vuoden 2019 valinnassa todistuksella voi tulla valituksi vain ensimmäiseen DIA-hakutoiveeseen. Ensimmäisen DIA-hakutoiveen rajaus poistuu todistusvalinnasta vuoden 2020 valintakierroksella.

Miksi vuoden 2020 todistuspisteytystaulukossa ei näy muiden reaaliaineiden kuin fysiikan tai kemian pisteitä?

DIA-yhteisvalinnassa on päätetty, että todistusvalinnassa ei anneta pisteitä muista reaaliaineista kuin fysiikasta tai kemiasta.

Jos olen kirjoittanut sekä fysiikan että kemian, saanko vuoden 2020 todistuspisteytyksessä pisteet molemmista?

Fysiikka ja kemia ovat vaihtoehtoiset. Mikäli olet kirjoittanut sekä fysiikan että kemian, sinulle annetaan pisteet paremman arvosanan mukaan.

Koska vuoden 2020 hakukohdekohtaiset kynnysehdot julkaistaan?

Hakukohdekohtaiset kynnysehdot julkaistaan viimeistään syksyllä 2019, kun yhteishaun 2020 valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa.

Hakukohteessa kynnysehtona on pelkästään fysiikan arvosana. Olen kirjoittanut kemiasta paremman arvosanan. Huomioidaanko 2020 pisteytyksessä vain fysiikka?

Ei. Kynnysehto määrää sen, pääsetkö mukaan todistusvalintaan. Todistuspisteytyksessä huomioidaan sinulle paremmat pisteet tuottava arvosana. Jos olet siis kirjoittanut kemiasta paremman arvosanan kuin fysiikasta, saat pisteet kemian arvosanan mukaisesti. Sinun tulee kuitenkin ylittää fysiikan kynnysehto, jotta sinut huomioidaan todistusvalinnassa. 

Mikä merkitys pitkän kielen arvosanalla on vuoden 2020 todistuspisteytyksessä?

Taulukon mukaisella pisteytyksellä tasapisteisiin osuvat vain sellaiset hakijat, jotka ovat kirjoittaneet samoista aineista samat arvosanat. Tasapistetilanteissa hakijoilta tarkistetaan pitkän kielen arvosana ja hakijat laitetaan järjestykseen pitkän kielen arvosanan perusteella.

Huomioidaanko äidinkielen pisteytyksessä suomi toisena kielenä?

Kyllä

Haen vuonna 2020. Jos tulen todistusvalinnassa hyväksytyksi kolmanteen hakutoiveeseen ja haluan mennä valintakokeeseen yrittämään ensimmäistä hakutoivettani, menetänkö minulle tarjotun opiskelupaikan?

Et menetä. Voit mennä valintakokeeseen yrittämään ylempää kohdetta ja jos valintakoe epäonnistuu, voit ottaa vastaan alemmasta hakutoiveesta tarjotun opiskelupaikan. Mikäli tulet valintakoemenestyksen perusteella valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, et voi enää ottaa vastaan kolmannen hakutoiveen paikkaa.

En aio kirjoittaa pitkää matematiikkaa. Voinko tulla valituksi tekniikan alan hakukohteeseen?

Voit tulla valituksi valintakokeen kautta.

En ole suorittanut ylioppilastutkintoa. Voinko tulla valituksi tekniikan alan hakukohteeseen?

Voit tulla valituksi valintakokeen kautta.

Mistä tiedän, pitääkö minun osallistua valintakokeeseen?

Saat tiedon todistusvalinnan tuloksista ennen valintakoetta. Mikäli tulet todistusvalinnassa valituksi mieleiseesi hakukohteeseen, sinun ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Mikäli sinulle ei tarjota opiskelupaikkaa todistusvalinnassa, sinun on osallistuttava valintakokeeseen.

Olen kirjoittanut vanhan mallisen reaalikokeen. Voinko tulla valituksi 2020 todistusvalinnassa?

Vanhan mallinen reaalikoe (ennen 2006 kirjoitettu) ei rajaa sinua pois todistusvalinnasta, mutta vanhasta reaalista ei anneta todistusvalinnassa pisteitä. Voit silti saada pisteitä pitkästä matematiikasta ja äidinkielestä, ja tulla valituksi, mikäli täytät hakukohdekohtaisen kynnysehdon ja pisteesi riittävät opiskelupaikkaan.

Olen kirjoittanut ylioppilaaksi ennen vuotta 1989. Voinko tulla valituksi 2020 todistusvalinnassa?

Todistusvalinnassa huomioidaan myös ennen vuotta 1989 yo-tutkinnon suorittaneet hakijat, mutta vain uuden mallisen fysiikan tai kemian reaalista voi saada pisteitä. Voit kuitenkin saada pisteitä pitkästä matematiikasta ja äidinkielestä ja tulla näiden perusteella valituksi, mikäli täytät kynnysehdon ja pisteesi riittävät valintaan. Huomaathan, että ennen vuotta 1989 suoritettujen yo-tutkintojen tietoja ei saada sähköisesti, joten sinun tulee toimittaa vaadittavat liitteet tutkinnostasi dia.fi -sivuilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Mitkä kurssit kuuluvat uuden kokeen koealueisiin?

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisiin pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Kuinka paljon aikaisemmin tulokset todistusvalinnasta tulevat ennen kokeita?

Vuoden 2019 aikataulut löydät täältä: https://dia.fi/aikataulut/. Vuoden 2020 tarkemmat aikataulut eivät ole vielä tiedossa, mutta todistusvalinnan tulokset julkaistaan ennen valintakoetta.

Koskeeko todistusvalinta vain ensikertalaisia?

Todistusvalinta koskee kaikkia kynnysehdot täyttäviä hakijoita. Todistusvalinnassa ensikertalaisille varataan sama määrä aloituspaikkoja kuin muissakin väylissä, mutta toditusvalintaa ei ole rajattu pelkästään ensikertalaisiin.

Ovatko pääsykokeet sähköisiä?

DIA-yhteisvalinta selvittää mahdollisuutta sähköiseen pääsykokeeseen, mutta toistaiseksi pääsykokeet tehdään paperilla.