Taustaelementti

Antagningar på basis av tävlingsframgång med i DIA-gemensamma antagningen

I studentantagningen våren 2022 kommer antagning på basis av tävlingsframgång i MAOL att inkluderas i DIA-gemensamma antagningens ansökningsmål som ett antagningssätt vid sidan om betygs- och urvalsprovantagningen. Sökande som har placerat sig bland de tio bästa i finalen i MAOL:s nationella tävlingar i matematik, fysik, kemi och informationsteknik (Datastjärna) under ansökningsvåren eller föregående läsår är antagningsbehöriga i antagningen på basis av tävlingsframgång.

Sökande skall också ha avlagt finländsk eller internationell studentexamen i Finland (EB, IB, DIA) godkänt antingen under ansökningsvåren eller föregående höst. För Datastjärna-tävlingens del kan även sökande som söker på basis av en yrkesexamen beaktas.

Tävlingar som beaktas (matematik/fysik/kemi/Datastjärna/TuKoKe) i studentantagningar har definierats i ansökningsmålets urvalskriterier.

Den som söker på basis av tävlingsframgång bör bifoga ett intyg över placeringen i tävlingen, och beaktas därmed i antagningen på basis av tävlingsframgång utan en skild anmälan.

TuKoKe -tävling med i antagningen

En del av ansökningsmålen har tillsatt TuKoKe -vetenskaps- och teknologitävlingen till antagningen på basis av tävlingsframgång vid sidan om de ovannämnda, traditionella MAOL-tävlingarna. På basis av TuKoKe -tävlingsframgång beaktas bara sökandes personliga framgång, grupprestationer beaktas inte.

För TuKoKe-tävlingens arrangemang ansvarar Teknikens Akademiker TEK och Utvecklingscentralen Lärorik.

Nybörjarplatser

Nybörjarplatserna för antagning på basis av tävlingsframgång är inte med i ansökningsmålets nybörjarplatser utan i de flesta av ansökningsmål godkänns alla sökande som ansöker på basis av tävlingsframgång som uppfyller antagningskriterierna. I antagningen på basis av tävlingsframgång har man ingen kvot för förstagångssökande eftersom man bara kan bli antagen under samma läsår som den sökande avlägger studentexamen.

Taustalementti
Taustalemenetti