Taustaelementti

Valinta DI-hakukohteisiin

Jos täytät todistusvalinnan kynnysehdot, huomioidaan sinut automaattisesti todistusvalinnassa ja saat tiedon asiasta noin viikkoa ennen DI-valintakoetta.  Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmasta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Voit edelleen osallistua valintakokeeseen ja näin tavoitella korkeammalla hakutoiveella olevaa DI-hakukohdetta.

Jos et täytä todistusvalinnan kynnysehtoja tai et tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, tulee sinun osallistua valintakokeeseen voidaksesi tulla valituksi.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö on diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa 70 %.

Taustalementti
Taustalemenetti

Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa  hakemaasi DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen mieluisuusjärjestyksestä riippumatta. Aloituspaikoista 80 % täytetään todistusvalinnassa.

Olet hakukelpoinen todistusvalinnassa, jos suoritat viimeistään keväällä 2022 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, DIA/RP).

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään lukuvuonna 2021 – 2022 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai vastaavan kokeen kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto).

Jos olet suorittanut useamman pisteitä tuottavan tutkinnon tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA), voidaan tutkintoja/tutkinnon osia yhdistää todistusvalinnassa sen mukaan, mistä yhdistelmästä saat parhaat pisteet.
  • Jos suoritat suomalaisen yo-tutkinnon keväällä, tulee ylioppilastietojen olla ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä.
  • Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2022, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.
  • Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2022, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

Mahdollinen hyväksymispäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Valintapäätös perutaan, mikäli lopullisista arvosanoista saamasi todistuspisteet eivät riitä hyväksytyksi tulemiseen tai et toimita lopullisia arvosanojasi määräaikaan mennessä.

Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella lasketut, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Todistusvalinnassa on hakukohdekohtaisena kynnysehtona joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana (vähintään C tai korkeampi). Riittää, että täytät yhden kynnysehdoista.

Todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja pisteiden laskeminen

Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen siitä, kummasta aineesta saat paremmat pisteet.

Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0.

Aine L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Ennen vuotta 2006 suoritettua reaalikoetta ei huomoida todistusvalinnassa.

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

YO-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021 tai myöhemmin) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,00
EB (2020
tai aiemmin)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,00 4,99 – 4,00
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
  applications and interpretation HL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin)  further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-tutkinto matematiikka suoritettu osana tutkintoa

Tasapistesääntö

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli hyväksymisrajalla on useita hakijoita, joilla on samat todistuspisteet, ja valittavien kiintiö ylittyisi, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensisijaisesti pitkän kielen arvosanan perusteella (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli). Mikäli tämän jälkeen hakijoita on edelleen tasatilanteessa eivätkä kaikki mahdu valittavien kiintiöön, Opintopolku arpoo hyväksyttävät hakijat tasatilanteessa olevien joukosta.

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan ylioppilastutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti

Hakukohdekohtaiset kynnysehdot

Sen lisäksi että olet suorittanut pitkän matematiikan yo-kokeen hyväksytyksi riittää, että täytät kynnysehdon yhdessä hakukohteen ilmoittamassa aineessa.

Aalto-yliopisto Pitkä matematiikka Fysiikka Kemia
Automaatio ja robotiikka E
Bioinformaatioteknologia E L L
Elektroniikka ja sähkötekniikka M E
Energia- ja konetekniikka M E
Informaatioteknologia E
Kemian tekniikka M M M
Kestävät yhdyskunnat M E
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka M E
Rakennustekniikka M E
Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L
Teknillinen psykologia E
Tietotekniikka E
Tuotantotalous L
Jyväskylän yliopisto
Tieto- ja ohjelmistotekniikka E E
LUT-yliopisto
Energiatekniikka C C C
Kemiantekniikka C C C
Konetekniikka C C C
Laskennallinen tekniikka C C
Sähkötekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Ympäristötekniikka C C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka C C C
Konetekniikka C C
Prosessitekniikka C C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous M C
Ympäristötekniikka C C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka E E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Konetekniikka M E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E E E
Materiaalitekniikka M E M
Rakennustekniikka M M
Sähkötekniikka M E
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen M
Tietotekniikka M E
Tuotantotalous E
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka E E E
Turun yliopisto
Biotekniikka E E
Konetekniikka M C
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia C
Materiaalitekniikka M C C
Tietotekniikka C
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C C C
Data-arkkitehtuuri  C C C
Sähkö- ja energiatekniikka C M M
Tuotantotalous C M M
Åbo Akademi
Datateknik C C C
Kemi- och processteknik C C C

 

Olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa, jos saavutat yleisen korkeakoulukelpoisuuden viimeistään keväällä 2022. Aloituspaikoista 20 % täytetään valintakoevalinnassa.

Keväällä 2022 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakukelpoisuuden tuottava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, perutaan valintapäätös.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Sinun tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos vastaat useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, otetaan sinulta pisteitä laskettaessa huomioon kolme matalimmat pisteet tuottavaa tehtävää.

Sinun on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidaksesi tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa.

Mahdollisessa tasapistetilanteessa käytetään tasapistesääntönä matematiikan osiosta saatua pistemäärää.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36.

Hakijat valitaan joko Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) Neljän tieteen kisojen tai Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailumenestyksen (TuKoKe) perusteella.
 
Kilpailumenestysvalintaan osallistuminen edellyttää, että olet sijoittunut MAOL:n lukion viimeisille kursseille järjestämien valtakunnallisten matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) loppukilpailussa 10 parhaan joukkoon lukuvuonna 2020 – 2021 tai 2021 – 2022 tai sijoittunut TuKoKe -kilpailun lukiosarjan lopputapahtumassa kolmen parhaan joukkoon (henkilökohtainen menestys, joukkuesuorituksia ei huomioida).
 
Hakukohteet määrittelevät tarkemmin, minkä kilpailujen perusteella hakukohteeseen voi tulla hyväksytyksi. Jos hakukohteen aloituspaikkojen määrä on rajattu, valinta suoritetaan kilpailusijoituksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
 
Kilpailumenestyksen perusteella voivat hakea ainoastaan hakukeväänä (tai edellisenä syksynä valmistuneet) valmistuvat ylioppilaat (suomalainen yo, IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-tutkinto). Datatähti-kilpailun osalta voidaan huomioida myös ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat. Kilpailumenestyksen perusteella voi tulla hyväksytyksi vain kerran.

Hakukohdekohtaisesti huomioitavat kilpailut

Aalto-yliopisto Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe Aloituspaikat
Automaatio ja robotiikka x x x kaikki hyväksytään
Bioinformaatioteknologia x x x x kaikki hyväksytään
Elektroniikka ja sähkötekniikka x x x kaikki hyväksytään
Energia- ja konetekniikka x x x kaikki hyväksytään
Kemian tekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Informaatioteknologia x x x kaikki hyväksytään
Kestävät yhdyskunnat x x x kaikki hyväksytään
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka x x x kaikki hyväksytään
Rakennustekniikka x x x kaikki hyväksytään
Teknillinen fysiikka ja matematiikka x x x x kaikki hyväksytään
Teknillinen psykologia x x x 1/kilpailu
Tietotekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Tuotantotalous x x x 1/kilpailu
Jyväskylän yliopisto Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Tieto- ja ohjelmistotekniikka x x x x kaikki hyväksytään
LUT-yliopisto  Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Energiatekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Kemiantekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Konetekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Laskennallinen tekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Sähkötekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Tietotekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Tuotantotalous x x x x kaikki hyväksytään
Ympäristötekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Oulun yliopisto Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Konetekniikka x x x kaikki hyväksytään
Prosessitekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Tietotekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Tuotantotalous x x kaikki hyväksytään
Ympäristötekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Tampereen yliopisto Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Automaatiotekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Konetekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus x x x x kaikki hyväksytään
Materiaalitekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Rakennustekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Sähkötekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Teknis-luonnontieteellinen x x x x kaikki hyväksytään
Tietojohtaminen x x x x kaikki hyväksytään
Tietotekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Tuotantotalous x x x x kaikki hyväksytään
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka x x x x kaikki hyväksytään
Turun yliopisto Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Biotekniikka x x x kaikki hyväksytään
Konetekniikka x x kaikki hyväksytään
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia x x x kaikki hyväksytään
Materiaalitekniikka x x x kaikki hyväksytään
Tietotekniikka x x x kaikki hyväksytään
Vaasan yliopisto Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Automaatio ja tietotekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Data-arkkitehtuuri x x x x x kaikki hyväksytään
Sähkö- ja energiatekniikka x x x x x kaikki hyväksytään
Tuotantotalous x x x x x kaikki hyväksytään
Åbo Akademi  Matematiikka Fysiikka Kemia Datatähti TuKoKe
Datateknik x x x x x 3/kilpailu
Kemi- och processteknik x x x x x 3/kilpailu

Kaikki hyväksytään = hakukohde ei rajaa kilpailumenestyksellä valittavien hakijoiden määrää, vaan kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat voidaan hyväksyä.