Taustaelementti

Valinta DI-hakukohteisiin

Jos täytät todistusvalinnan kynnysehdot, huomioidaan sinut automaattisesti todistusvalinnassa ja saat tiedon asiasta noin viikkoa ennen DI-valintakoetta.  Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmasta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Voit edelleen osallistua valintakokeeseen ja näin tavoitella korkeammalla hakutoiveella olevaa DI-hakukohdetta.

Jos et täytä todistusvalinnan kynnysehtoja tai et tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, tulee sinun osallistua valintakokeeseen voidaksesi tulla valituksi.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö on diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa 70 %.

Huom. nykyinen todistusvalinnan pisteytys on voimassa vuoteen 2025 saakka. Todistusvalinnan pisteytys muuttuu vuonna 2026, katso uudet pisteytystaulukot yliopistovalinnat.fi -verkkosivuilla.

Taustalementti
Taustalemenetti

Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa hakemaasi DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. Aloituspaikoista 80 % täytetään todistusvalinnassa.

Olet hakukelpoinen todistusvalinnassa, jos suoritat viimeistään keväällä 2024 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, DIA/RP).

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään lukuvuonna 2023 – 2024 ylioppilastutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen tai vastaavan kokeen kansainvälisessä ylioppilastutkinnossa (IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-/RP-tutkinto).

Jos olet suorittanut useamman pisteitä tuottavan tutkinnon tai niiden osia (YO, EB, IB, RP/DIA), voidaan tutkintoja/tutkinnon osia yhdistää todistusvalinnassa sen mukaan, mistä yhdistelmästä saat parhaat pisteet.

  • Jos suoritat suomalaisen yo-tutkinnon keväällä, tulee ylioppilastietojen olla ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä.
  • Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2024, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.
  • Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2024, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

Mahdollinen hyväksymispäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Valintapäätös perutaan, mikäli lopullisista arvosanoista saamasi todistuspisteet eivät riitä hyväksytyksi tulemiseen tai et toimita lopullisia arvosanojasi määräaikaan mennessä.

Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella lasketut, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Todistusvalinnassa on hakukohdekohtaisena kynnysehtona joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana (vähintään C tai korkeampi). Riittää, että täytät yhden kynnysehdoista.

 

Todistusvalinnassa huomioitavat aineet ja pisteiden laskeminen

Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen siitä, kummasta aineesta saat paremmat pisteet.

Todistusvalinnan maksimipistemäärä on 105,0.

Aine L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Ennen vuotta 2006 suoritettua reaalikoetta ei huomoida todistusvalinnassa.

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

Yo-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021 tai myöhemmin) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,00
EB (2020
tai aiemmin)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,00 4,99 – 4,00
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

Yo-tutkinto Pitkä matematiikka
EB-tutkinto pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
  applications and interpretation HL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin)  further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-tutkinto matematiikka suoritettu osana tutkintoa

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan ylioppilastutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Kieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli, ONL (ohter national language) 
IB A-kieli B-kieli
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti

 

Tasapistesääntö

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

  1. pitkän kielen arvosana (mikä tahansa pitkä kieli; vieras kieli tai toinen kotimainen) tai jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielen tasoisen kielen, niin toiseksi paras äidinkieli
  2. hakijan arvosanalla L (laudatur) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
  3. hakijan arvosanalla E (eximia) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
  4. hakijan arvosanalla M (magna cum laude approbatur) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
  5. hakijan arvosanalla C (cum laude approbatur) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
  6. hakijan arvosanalla B (lubenter) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä
  7. hakijan arvosanalla A (approbatur) (tai vastaava arvosana EB, IB, RP/DIA tutkinnossa) suorittamien ylioppilaskokeiden määrä

Mikäli nämä tasapistesäännöt eivät riitä hakijoiden erottelemiseen, hyväksytään kaikki hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa olevat.

 

Hakukohdekohtaiset kynnysehdot

Sen lisäksi että olet suorittanut pitkän matematiikan yo-kokeen hyväksytyksi riittää, että täytät kynnysehdon yhdessä hakukohteen ilmoittamassa aineessa.

Aalto-yliopisto Pitkä matematiikka Fysiikka Kemia
Automaatio ja robotiikka E E
Bioinformaatioteknologia E L L
Elektroniikka ja sähkötekniikka M E
Energia- ja konetekniikka M E
Informaatioteknologia M
Kemian tekniikka M M M
Kestävät yhdyskunnat M E E
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka M E E
Rakennustekniikka M E
Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L
Teknillinen psykologia E
Tietotekniikka E
Tuotantotalous L
Itä-Suomen yliopisto
Fotoniikka (Joensuu) M M
Kestävät teknologiat (Joensuu) C C C
Teknillinen fysiikka (Kuopio) E E
Jyväskylän yliopisto
Teknologiajohtaminen C M
Tieto- ja ohjelmistotekniikka C M
LUT-yliopisto
Energiatekniikka C C C
Kemiantekniikka C C C
Konetekniikka C C C
Laskennallinen tekniikka C C
Sähkötekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Ympäristötekniikka C C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka C C C
Konetekniikka C C
Lääketieteen tekniikka C C C
Prosessitekniikka C C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous M C
Ympäristötekniikka C C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka M E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Energiamurros M E
Konetekniikka M E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus M E E
Materiaalitekniikka M M M
Rakennustekniikka M M
Robotiikka M E
Sähkötekniikka M M
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen M
Tietotekniikka M E
Tuotantotalous E
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka M E E
Turun yliopisto
Automaatiotekniikka C C C
Biotekniikka M M
Elintarviketekniikka M M
Konetekniikka M C
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia C
Materiaalitekniikka M C C
Tietotekniikka C
Tuotantotalous E
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C C C
Data-arkkitehtuuri C C C
Sähkö- ja energiatekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Åbo Akademi
Datateknik C C C
Kemi- och processteknik C C C

 

Olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa, jos saavutat yleisen yliopistokelpoisuuden viimeistään keväällä 2024. Aloituspaikoista 20 % täytetään valintakoevalinnassa.

Keväällä 2024 valmistuvan IB- tai EB-tutkinnon tai ulkomaisen yliopistokelpoisuuden antavan tutkinnon perusteella hakevien osalta valinta on ehdollinen siihen asti, että hakija toimittaa kopion lopullisesta tutkintotodistuksestaan. Jos hakijan hakukelpoisuuden tuottava tutkinto ei valmistu tai jos vaadittuja dokumentteja ei toimiteta annettuun määräaikaan mennessä, perutaan valintapäätös.

DI-valintakoe pidetään tiistaina 28.5.2024 klo 10.00–14.00 

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteiden valintakoepaikkakunnat ovat Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Voit itse valita, millä paikkakunnalla osallistut valintakokeeseen. Koepaikkakunta valitaan hakulomakkeella ja valinta on sitova.

Koekielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Voit itse valita, millä kielellä haluat valintakoetehtävät. Koekieli valitaan hakulomakkeella ja valinta on sitova.

Valintakoe on paperinen ja valintakokeeseen ei lähetetä erikseen kutsua.

Lue ohjeet paperiseen valintakokeeseen osallistumisesta yliopistovalinnat.fi-sivustolla.

Kokeen sisältö ja pisteytys

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio: Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fysiikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan ongelmanratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Sinun tulee vastata kolmeen (3) tämän osion tehtävään. Jos vastaat useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtävään, otetaan sinulta pisteitä laskettaessa huomioon kolme matalimmat pisteet tuottavaa tehtävää.

Sinun on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidaksesi tulla huomioiduksi valintakoevalinnassa.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen matematiikan osion pistemäärän perusteella. Mikäli hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on tämän kriteerin soveltamisen jälkeen sama pistemäärä, hyväksytään kaikki tasapistetilanteessa olevat.

Valintakoevalinnan maksimipistemäärä on 36.

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019) yhteisten sisältöjen mukaisiin pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Tutustu halutessasi aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

Yksilölliset järjestelyt

Jos tarvitset lisäaikaa tai muita yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeeseen, tulee sinun hakea yksilöllisiä järjestelyitä 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Ohjeet valintakokeiden yksilöllisten järjestelyjen hakemisesta.

Hakijat valitaan joko Matemaattisten aineiden opettajien liiton (MAOL) Neljän tieteen kisojen tai Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailumenestyksen (TuKoKe) perusteella.

Kilpailumenestysvalintaan osallistuminen edellyttää, että olet sijoittunut MAOL:n lukion viimeisille kursseille järjestämien valtakunnallisten matematiikka, fysiikka-, kemia- ja tietotekniikkakilpailujen (Datatähti) loppukilpailussa 10 parhaan joukkoon lukuvuonna 2022 – 2023 tai 2023 – 2024 tai sijoittunut TuKoKe -kilpailun lukiosarjan lopputapahtumassa kolmen parhaan joukkoon (henkilökohtainen menestys, joukkuesuorituksia ei huomioida).
 
Hakukohteet määrittelevät tarkemmin, minkä kilpailujen perusteella hakukohteeseen voi tulla hyväksytyksi. Jos hakukohteen aloituspaikkojen määrä on rajattu, valinta suoritetaan kilpailusijoituksen mukaisessa paremmuusjärjestyksessä.
 
Kilpailumenestyksen perusteella voivat hakea ainoastaan hakukeväänä (tai edellisenä syksynä valmistuneet) valmistuvat ylioppilaat (suomalainen yo, IB-, EB- tai Suomessa suoritettu DIA-tutkinto). Datatähti-kilpailun osalta voidaan huomioida myös ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat. Kilpailumenestyksen perusteella voi tulla hyväksytyksi vain kerran.

Katso: Hakukohdekohtaisesti huomioitavat kilpailut 2024 (pdf)

Kaikki hyväksytään = hakukohde ei rajaa kilpailumenestyksellä valittavien hakijoiden määrää, vaan kaikki valintakriteerit täyttävät hakijat voidaan hyväksyä.