Taustaelementti

Valinta DI-hakukohteisiin

Jos täytät todistusvalinnan kynnysehdot, huomioidaan sinut automaattisesti todistusvalinnassa ja saat tiedon asiasta noin viikkoa ennen DI-valintakoetta. 

Jos et täytä todistusvalinnan kynnysehtoja tai et tule hyväksytyksi todistusvalinnassa, tulee sinun osallistua valintakokeeseen voidaksesi tulla valituksi.

Vuoden 2020 todistusvalinnassa tulet huomioiduksi kaikkiin DI-valinnan hakukohteisiisi. Sinulle tarjotaan paikkaa korkeimmasta hakutoiveestasi, johon pisteesi riittävät. Voit edelleen osallistua valintakokeeseen ja näin tavoitella korkeammalla hakutoiveella olevaa DI- hakukohdetta.

Taustalementti
Taustalemenetti

Todistusvalinnassa voit tulla hyväksytyksi mihin tahansa DIA-yhteisvalinnan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteeseen. 

Olet hakukelpoinen todistusvalinnassa, jos

  1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon tai osallistut ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2020 ja suoritat ylioppilastutkinnon 30.5.2020 mennessä.
  2. olet suorittanut European Baccalaureate – tai International Baccalaureate -tutkinnon viimeistään keväällä 2020 joko Suomessa tai ulkomailla tai suoritat viimeistään keväällä 2020 Suomessa Deutsches Internationales Abitur-/Reifeprüfung -tutkinnon.

Lisäksi sinun tulee olla suorittanut suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pitkän matematiikan ylioppilaskoe hyväksytysti tai IB-, EB- tai Suomessa suoritetussa DIA-/RP-tutkinnossa hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoetta vastaava koe. 

Todistusvalinnassa on hakukohdekohtaisena kynnysehtona joko pitkän matematiikan, fysiikan tai kemian arvosana (vähintään C tai korkeampi). Riittää, että täytät yhden kynnysehdoista.

Kesällä 2020 IB-tutkinnn valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella. EB-tutkinnon kesällä 2020 valmiiksi saavien pisteet lasketaan alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

Jos lopulliset todistuspisteesi ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua. Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvioissa, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Jos haet DIA-/RP-tutkinnon perusteella, tulee kynnysehtona olevan aineen olla suoritettuna osana tutkintoa (Leistungen in der DIA-/RP-prüfung). 

 

Todistusvalinnan pisteiden laskeminen

Todistusvalinnassa otetaan huomioon äidinkielen, pitkän matematiikan ja joko fysiikan TAI kemian arvosana riippuen siitä, kummasta aineesta hakija saa paremmat pisteet.

Todistusvalinnan maksipistemäärä on 105,0.

Aine L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka tai kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanat rinnastetaan yo-tutkinnon arvosanoihin seuraavasti:

YO-tutkinnon arvosana L E M C B A
EB 10 – 9 8,99 – 8,0 7,99 – 7,0 6,99 – 6 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista huomioidaan matematiikan osalta seuraavat tasot:

EB-tutkinto pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-tutkinto matematiikka suoritettu osana tutkintoa

Tasapistesääntö

Jos hakijoilla on samat pisteet, käytetään tasapistesääntönä pitkän kielen arvosanaa (mikä tahansa pitkä kieli; jos hakija on kirjoittanut useamman äidinkielentasoisen kokeen, niin hakijalta huomioidaan toiseksi paras äidinkieli).

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielet rinnastetaan ylioppilastutkinnon kieliin seuraavasti:

Yo-tutkinto Äidinkieli Vieraskieli, pitkä
EB L1-kieli L2-kieli
IB A-kieli B-kieli
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti

Hakukohdekohtaiset kynnysehdot (tulostettava pdf)

Aalto-yliopisto Pitkä matematiikka Fysiikka Kemia
Automaatio- ja informaatioteknologia E
Bioinformaatioteknologia L L L
Elektroniikka ja sähkötekniikka E
Energia- ja ympäristötekniikka E E
Kemian tekniikka M M M
Kone- ja rakennustekniikka E E
Rakennettu ympäristö E E
Teknillinen fysiikka ja matematiikka L L
Tietotekniikka E
Tuotantotalous L
LUT-yliopisto
Energiatekniikka M C C
Kemiantekniikka M C C
Konetekniikka M C C
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka M C
Sähkötekniikka M C C
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M C C
Ympäristötekniikka M C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka M C C
Konetekniikka M C
Prosessitekniikka M C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M C C
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M C
Ympäristötekniikka M C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka E E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Konetekniikka E E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E L L
Materiaalitekniikka M E M
Rakennustekniikka M M
Sähkötekniikka M E
Teknis-luonnontieteellinen L L L
Tietojohtaminen M
Tietotekniikka M E
Tuotantotalous E
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka E E L
Turun yliopisto
Biotekniikka E E
Tieto- ja viestintätekniikka M
Konetekniikka M C
Materiaalitekniikka M C C
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C M M
Sähkö- ja energiatekniikka C M M
Tuotantotalous C M M
Åbo Akademi
Datateknik M C C
Kemi- och processteknik M C C

Koepistevalinnassa hakukelpoisia ovat kaikki hakijat, jotka saavuttavat yleisen korkeakoulukelpoisuuden joko Suomessa tai ulkomailla 1.6.2020 mennessä.

Valintakoe koostuu kahdesta osiosta: pakollisesta matematiikan osiosta ja vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaavia tehtäviä sisältävästä osiosta.

Matematiikan osio:

Kolme (3) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä.

Vaihtoehtoisia kemian, fysiikan ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisukykyä mittaava osio: Fy­siikka kaksi (2) tehtävää, kemia kaksi (2) tehtävää ja tekniikan alan yleisvalmiuksia ja ongelman­ratkaisukykyä mittaavat kaksi (2) tehtävää; kuusi (6) pistettä/tehtävä. Hakijan tulee vastata kol­meen (3) tämän osion tehtävään. Jos hakija vastaa useampaan kuin kolmeen valinnaiseen tehtä­vään, otetaan häneltä pisteitä laskettaessa huomioon kolme alhaisimmat pisteet tuottavaa tehtä­vää.

Valinnassa otetaan huomioon vain koepisteet, jolloin maksimikoepistemäärä on 36 pistettä. Haki­jan on saatava vähintään 6/18 pistettä matematiikan osiosta voidakseen tulla huomioiduksi koe­pistevalinnassa. Yliopistojen on mahdollista poiketa em. kynnysehdosta, jos hakukohteen aloitus­paikkoja jää täyttämättä (kynnysehtoa on mahdollista laskea, mutta ei nostaa).

Samat yhteispisteet valintakokeesta saaneet hakijat järjestetään matematiikan osion tuottaman pistesumman mukaiseen paremmuusjärjestykseen.