Taustaelementti

Antagning till DI-ansökningsmål

Ifall du uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen, beaktas du automatiskt i betygsantagningen och du får veta om saken ungefär en vecka före DI-urvalsprovet. Du blir antagen till det högsta ansökningsalternativet som dina poäng räcker till. Du kan ändå, om du så vill, delta i urvalsproven för att kunna bli antagen till något av dina högre prioriterade DI-ansökningsalternativ.

Ifall du inte uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen eller blir inte antagen i betygsantagningen, bör du delta i urvalsproven.

Kvoten för förstagångssökande är 70 % i ansökningsalternativen för diplomingenjörsutbildning.

Taustalementti
Taustalemenetti

I betygsantagningen kan du bli antagen till vilket som helst ansökningsalternativ som du sökt till i diplomingenjörsutbildningens gemensamma DIA-antagning oavsett preferens. 70 % av nybörjarplatserna fylls på basis av betyg. 

Du är ansökningsbehörig i betygsantagningen om du avlägger en finländsk eller internationell studentexamen senast under läsåret 2020-2021 (IB, EB, DIA/RP).

I betygsantagningen beaktas alla de som senast under läsåret 2020-2021 avlagt sin studentexamen och fått ett godkänt vitsord i lång matematik eller som inom den internationella studentexamen  (IB, EB eller DIA-/RP-examen avlagd i Finland) fått godkänt i det prov som motsvarar studentexamensprovet i lång matematik.

Ifall du avlagt flera examina eller delar av examina som berättigar till poäng (YO, EB, IB, DIA/RP), kan examina/delar av examina kombineras i betygsantagningen enligt det sätt som ger det bästa poängen.

Om du avlägger IB-examen sommaren 2021, räknas begynnelsepoäng på basis av de preliminära Candidate Predicted Grades -vitsorden. Om du avlägger EB-examen sommaren 2021 räknas begynnelsepoäng på basis av läroanstaltens förhandsbedömning (skriftliga delproven).

Eventuellt antagningsbeslut är villkorligt tills du lämnar in dina slutgiltiga vitsord. Ifall de betygspoäng du får för dina slutliga vitsord inte räcker till för att bli godkänd  eller om de slutliga vitsorden inte lämnas in inom utsatt tid, upphävs antagningsbeslutet.

Om de slutliga poängen är högre än i förhandsbedömningen kan du  bli antagen till ett annat ansökningsalternativ som de preliminära vitsorden inte räckte till.

Tröskelkriteriet för ett specifikt ansökningsalternativ är vitsordet i antingen matematik, fysik eller kemi (ämnesvis minst C eller högre)  Det räcker att du uppfyller ett av tröskelkriterierna.

 

Poängsättning i betygsantagningen

I betygsantagningen beaktas modersmål, lång matematik och antingen fysik ELLER kemi beroende på vilken av dem som är fördelaktigare för dig.

Maximiantalet poäng i betygsantagningen är 105,0.

Ämne L E M C B A
Modersmål (ockå S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

Man får inga poäng för realprovet före 2006.

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,0
EB (2021
eller tidigare)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

I internationella studentexamen beaktas följande nivåer i matematik:

EB-examen lång matematik (5 h/vko)
IB-examen (2021) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

Rangordning av sökande

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng bestäms enligt vitsordet i det långa språket (vilket som helst långt språk; om den sökande har skrivit flera prov på modersmålsnivå, så beaktas det nästbästa modersmålet). Ifall flera sökande befinner sig vid antagningsgränsen och fått samma betygspoäng och kvoten skulle bli fylld, så rangordnas sökandena i första hand enligt långa språket (vilket som helst långt språk; om den sökande har skrivit flera språk på modersmålsnivå, så beaktas det nästbästa modersmålet). Ifall sökandena fortfararande efter detta har samma antal poäng och alla inte ryms inom antagningskvoten, lottar Studieinfo ut vem som antas bland dessa sökanden som har samma poäng.

 

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Studentexamen Modersmål Språk, lång
EB L1-språk L2-språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

 

Tröskelvärden för de olika ansökningsalternativen 

I tillägg till att du avlagt studentprovet i lång matematik med godkänt resultat, räcker det att du uppfyller tröskelkravet i ett av ämnen som ansökningsalternativet i fråga har listat ut.
Aalto-universitet Lång matematik Fysik Kemi
Automations- och informationsteknologi E
Bioinformationsteknologi E L L
Elektronik och elektroteknik M E
Energi- och miljöteknik M E
Kemiteknik M M M
Maskin- och byggnadsteknik M E
Den byggda miljön M E
Teknisk fysik och matematik L L
Datateknik E
Produktionsekonomi L
Jyväskylän yliopisto
Tieto- ja ohjelmistotekniikka E E
LUT-yliopisto
Energiatekniikka C C C
Kemiantekniikka C C C
Konetekniikka C C C
Laskennallinen tekniikka C C
Sähkötekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Ympäristötekniikka C C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka C C C
Konetekniikka C C
Prosessitekniikka C C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous M C
Ympäristötekniikka C C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka E E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Konetekniikka E E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E L L
Materiaalitekniikka M E M
Rakennustekniikka M M
Sähkötekniikka M E
Teknis-luonnontieteellinen L L L
Tietojohtaminen M
Tietotekniikka M E
Tuotantotalous E
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka E L L
Turun yliopisto
Biotekniikka E E
Konetekniikka M C
Materiaalitekniikka M C C
Tieto- ja viestintätekniikka C
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C C C
Sähkö- ja energiatekniikka C M M
Tuotantotalous C M M
Åbo Akademi
Datateknik C C C
Kemi- och processteknik C C C

 

URVALSPROVANTAGNING

Du är ansökningsbehörig i antagningen på basis av urvalsprovet om du har uppnått allmän högskolebehörighet senast våren 2021. 30 % av nybörjarplatserna fylls på basis av poäng i urvalsprovet.

Om den sökande tar ut sin IB- eller EB-examen eller en utländsk examen som ger behörighet till högskolestudier våren 2021, är antagningen villkorlig tills sökanden lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om examen som ger behörigheten inte blir färdig eller om dokument som krävs inte lämnas in inom en utsatt tid, upphävs antagningsbeslutet.

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del som innehåller alternativa uppgifter i kemi, fysik och kreativ problemlösning inom det tekniska området.

Den matematiska delen: Tre (3) uppgifter; sex (6) poäng/uppgift.

Delen som innehåller alternativa uppgifter i kemi, fysik och kreativ problemlösning inom det tekniska området: Fysik två (2) uppgifter, kemi två (2) uppgifter och uppgifter inom kreativ problemlösning inom det tekniska området två (2) uppgifter; sex (6) poäng/uppgift. Du  ska svara på tre (3) uppgifter i den här delen. Om du svarar på fler än tre alternativa uppgifter, beaktas de tre  uppgifter som ger minst poäng.

Du bör få minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna beaktas i provpoängsantagningen. Universiteten kan vid behov avvika från tröskelkriteriet om det finns ansökningsalternativ där alla nybörjarplatser inte blir fyllda (det är möjligt att sänka tröskelkriteriet, men inte höja).

Ifall flera sökande har samma totalpoäng bestäms ordningen enligt totalpoängen i den matematiska delen.

Maximala poängsumman i provantagningen är 36.