Taustaelementti

Antagning

testi2
Taustaelementti
Taustalemenetti

Sök i DIA gemensamma antagningen

Det finns sammanlagt 66 ansökningsmål i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning: 62 ansökningsmål för diplomingenjörsutbildningen, tre ansökningsmål för arkitektutbildningen och ett ansökningsmål för landskapsarkitektutbildningen.  

Opiskelijoita pänttäämässä

Nybörjarplatser 2024

I DI-ansökningsalternativen fylls 80 % av nybörjarplatserna i betygsantagningen  Kvoten för förstagångssökande är 70 %.

I ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur är kvoten för förstagångssökande 50 %.

Läs mer

Ansökningsbehörighet

Alla sökande bör uppfylla kraven på allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig ifall du har avlagt eller avlägger våren 2024 en av följande examen:
  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen eller Reifeprüfung (RP) –examen i Finland
  • Advanced International Certificate of Education (AICE)-examen
  • En sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017)
  • Utländsk examen som i fråga varande land ger behörighet för motsvarande högskolestudier
Om du inte har avlagt någon av ovannämnda examen kan du betraktas som behörig om du har beviljats studierätt till en universitetsexamen i Finland eller om du har avlagt en högskoleexamen i Finland eller utomlands som motsvarar minst en kandidatexamen.
Läs mer
Suomen- ja Ruotsin lippu

Språkkrav

Av sökande till ansökningsalternativen Östra Finlands universitet,  Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs Universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Vasa universitet krävs tillräckliga språkkunskaper i finska.

Av sökande till ansökningsalternativen vid Aalto universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska och av sökande till ansökningsalternativen vid Åbo Akademi krävs språkkunskaper i svenska.

Kontrollera med universitetet ifråga vilka språkkrav som gäller.

 

Läs mer
Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja

Bilagor

Du får ett meddelande i ansökningsblanketten i Studieinfo om du måste lämna in bilagor.

Universitetet får uppgifter om din examen direkt från studieregistret om du avlägger följande examen under ansökningsvåren eller om du har avlagt

  • finländsk studentexamen 1990 eller senare
  • yrkesinriktad grundexamen 2017 eller senare
  • yrkesexamen eller specialyrkesexamen 2018 eller senare.

Om du visar din högskolebehörighet på något annat sätt än det som nämns ovan, kontrollera vilka bilagor du ska lämna in och när.

Läs mer
Rakennuksen julkisivua

Individuella arrangemang i urvalsproven

I DIA antagningens gemensamma urvalsprov kan man ansöka om specialarrangemang vid urvalsprovet pga. handikapp, sjukdom eller motsvarande speciella skäl. Te.x kan en sökande med lässvårigheter få tilläggstid för att utföra provet.

Ansökningstiden av individuella arrangemang går ut 3.4.2024 kl. 15.00

Läs mer

Tillåtna räknare i urvalsproven

I urvalsprovet är det tillåtet att använda endast vissa givna funktionsräknare. Listan över räknare har gjorts i samarbete med importörerna av räknare.

Läs mer