Taustaelementti

Antagning

testi2
Taustaelementti
Taustalemenetti

Sök i DIA gemensamma antagningen

Det finns sammanlagt 55 ansökningsalternativ i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning: 51 ansökningsalternativ för diplomingenjörsutbildning, tre ansökningsalternativ för arkitektutbildningen och ett ansökningsalternativ för landskapsarkitektutbildning.  

Ansökningsbehörighet

Alla sökande bör uppfylla kraven på allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig ifall du har avlagt eller avlägger våren 2022 en av följande examen:
  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate-examen (IB)
  • European Baccalaureate-examen (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen eller Reifeprüfung (RP) –examen i Finland
  • Utländsk examen som i fråga varande land ger behörighet för motsvarande högskolestudier
  • En sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017).
  • Advanced International Certificate of Education (AICE)-examen.
Om du inte har avlagt någon av ovannämnda examen kan du betraktas som behörig om du har beviljats studierätt till en universitetsexamen i Finland eller om du har avlagt en högskoleexamen som motsvarar minst en kandidatexamen.
Läs mer

Internationella examen

De som avlagt IB- eller EB-examen i Finland eller utomlands och de som avlagt DIA-/ RP-examen i Finland kan bli antagna till DI-ansökningsalternativens betygsantagning.  De som avlagt en annan examen som motsvarar studentexamen, bör delta i urvalsproven.

Läs mer

Allmänna anvisningar

Ansökningsguiden för DI-urvalsprovet publiceras i början av maj. I anvisningarna hittar man information om t.ex. vad man kan ta med till urvalsproven.

De som väljs till tecknings- och planeringsprovet i arkitektur på basis av förhandsuppgifterna får Urvalsprovguiden i början av maj. Där hittar man all nödvändig information om tecknings- och planeringsprovet.

Läs mer
Opiskelijoita pänttäämässä

Nybörjarplatser 2022

I DI-ansökningsalternativen fylls 80 % av nybörjarplatserna i betygsantagningen  Kvoten för förstagångssökande är 70 %.

I ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur är kvoten för förstagångssökande 50 %.

Läs mer
Suomen- ja Ruotsin lippu

Språkkrav

Av sökande till ansökningsalternativen vid Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs Universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Vasa universitet krävs tillräckliga språkkunskaper i finska.

Av sökande till ansökningsalternativen vid Aalto universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska och av sökande till ansökningsalternativen vid Åbo Akademi krävs språkkunskaper i svenska.

Kontrollera med universitetet ifråga vilka språkkrav som gäller.

 

Läs mer
Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja

Individuella arrangemang i urvalsproven

I DIA-antagningens gemensamma urvalsprov kan man ansöka om specialarrangemang vid urvalsprovet pga handikapp, sjukdom eller motsvarande speciella skäl. Te.x kan en sökande med lässvårigheter få tilläggstid för att utföra provet. Tilläggstid kan beviljas för arkitektururvalens prov i matematik och landskapsarktiektururvalens prov i naturvetenskap samt för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov. Ur ansökan bör framgå vilka specialarrangemang som önskas och på vilka grunder. Tilläggstid kan inte beviljas för arkitekturutbildningens tecknings- och planeringsprov.

Läs mer