Taustaelementti

Antagning

testi2
Taustaelementti
Taustalemenetti

Sök i DIA gemensamma antagningen

Det finns sammanlagt 50 ansökningsalternativ i diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning: 46 ansökningsalternativ för diplomingenjörsutbildning, tre ansökningsalternativ för arkitektutbildningen och ett ansökningsalternativ för landskapsarkitektutbildning.  

Ansökningsbehörighet

Alla sökande bör uppfylla krav på allmän behörighet till högskolestudier. Du är behörig ifall du senast våren 2020 avlagt eller avlägger  en av följande examen:

  • finländsk eller internationell studentexamen
  • utländsk examen som ger behörighet till motsvarande högskolestudier i ifrågavarande land
  • yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen
  • AICE-examen i Finland
  • högskoleexamen
Läs mer

Internationella examen

De som avlagt IB- eller EB-examen i Finland eller utomlands och de som avlagt DIA-/ RP-examen i Finland kan bli antagna till DI-ansökningsalternativens betygsantagning.  De som avlagt en annan examen som motsvarar studentexamen, bör delta i urvalsproven.

Läs mer

Allmänna anvisningar

Ansökningsguiden för DI-urvalsprovet publiceras i början av maj. I anvisningarna hittar man information om t.ex. vad man kan ta med till urvalsproven.

De som väljs till tecknings- och planeringsprovet i arkitektur på basis av förhandsuppgifterna får Urvalsprovguiden i början av maj. Där hittar man all nödvändig information om tecknings- och planeringsprovet.

Läs mer
Opiskelijoita pänttäämässä

Nybörjarplatser 2021

I DI-ansökningsalternativen fylls 70 % av nybörjarplatserna i betygsantagningen (med undantag av ansökningsalternativen i kemiteknik vid Aalto-universitetet och bioteknologi och biomedicin vid Tammerfors universitet där kvoten är 60 %). Kvoten för förstagångssökande är 70 %.

I ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur är kvoten för förstagångssökande 50 %.

Läs mer
Suomen- ja Ruotsin lippu

Språkkrav

Av sökande till ansökningsalternativen vid Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Uleåborgs Universitet, Tammerfors universitet, Åbo universitet och Vasa universitet krävs tillräckliga språkkunskaper i finska.

Av sökande till ansökningsalternativen vid Aalto universitetet krävs tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska och av sökande till ansökningsalternativen vid Åbo Akademi krävs språkkunskaper i svenska.

Kontrollera med universitetet ifråga vilka språkkrav som gäller.

 

Läs mer
Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja

Individuella arrangemang i urvalsproven

I DIA-antagningens gemensamma urvalsprov kan man ansöka om specialarrangemang vid urvalsprovet pga handikapp, sjukdom eller motsvarande speciella skäl. Te.x kan en sökande med lässvårigheter få tilläggstid för att utföra provet. Tilläggstid kan beviljas för arkitektururvalens prov i matematik och landskapsarktiektururvalens prov i naturvetenskap samt för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov. Ur ansökan bör framgå vilka specialarrangemang som önskas och på vilka grunder. Tilläggstid kan inte beviljas för arkitekturutbildningens tecknings- och planeringsprov.

Läs mer