Taustaelementti

Kandidatprogram på engelska

Bland DIA gemensamma antagningens universitet finns det också ansökningsmål i teknik där studiespråket är engelska. I dessa program används samma poängsättning i betygsantagningen som i den gemensamma antagningen. Språkkraven varierar beroende på universitet.

Man kan söka till kandidatprogrammen på engelska i Studieinfo i vårens första gemensamma ansökan för högskolor 3-17.1.2024.

Taustalementti
Taustalemenetti