Taustaelementti

Kandidatprogram på engelska

Bland DIA-gemensamma antagningens universitet finns det också ansökningsmål i teknik där studiespråket är engelska. I dessa program används samma poängsättning i betygsantagningen som i den gemensamma antagningen. Språkkraven varierar beroende på universitet.

Man kan söka till kandidatprogrammen på engelska i vårens första gemensamma ansökan 4-18.1.2023.

Taustalementti
Taustalemenetti