Taustaelementti

Kandidatprogram på engelska

I universiteten inom DIA-gemensamma antagning finns det också ansökningsalternativ inom teknik, där studiespråket är engelska. I dessa program används samma poängsättning i betygsantagningen som i gemensamma antagning. Språkkraven varierar beroende på universitetet.

 

Ansökningstiden till kandidatprogram på engelska är i vårens första gemensamma ansökan, 5.-19.1.2022.

Taustalementti
Taustalemenetti