Taustaelementti

Språkkrav

Suomen- ja Ruotsin lippu
Taustalementti
Taustalemenetti

Om du har avlagt den grundläggande utbildningen, examen på andra stadiet eller en annan examen på finska eller svenska som ger högskolebehörighet, är du språkligt behörig. (För ansökningsalternativen vid Åbo Akademi krävs kunskaper i svenska och för ansökningsalternativen vid Aalto-universitetet antingen i finska eller svenska, andra universitet kunskaper i finska).  Språkkraven och sätten att påvisa språkkunskaper varierar vid olika universitet.

Mera information på universitetens egna webbplats:

Aalto-universitetet

Jyväskylä universitet

LUT-universitetet

Tammerfors universitet

Uleåborgs universitet

Vasa universitet

Åbo Akademi

Åbo universitet

Östra Finlands universitet