Taustaelementti

Språkkrav

Suomen- ja Ruotsin lippu
Taustalementti
Taustalemenetti

Om du har avlagt den grundläggande utbildningen, examen på andra stadiet eller en annan examen på finska eller svenska som ger högskolebehörighet (i examensbetyget finska/ svenska som modersmål avlagt med ett godkänt vitsord), är du språkligt behörig. (För ansökningsalternativen vid Åbo Akademi krävs kunskaper i svenska och för ansökningsalternativen vid Aalto-universitetet antingen i finska eller svenska).  Språkkraven och sätten att påvisa språkkunskaper varierar vid olika universitet.

Aalto-yliopisto

Jyväskylän yliopisto

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo akademi