Taustaelementti

Språkkrav

Suomen- ja Ruotsin lippu
Taustalementti
Taustalemenetti

Om du har avlagt den grundläggande utbildningen, examen på andra stadiet eller en annan examen på finska eller svenska som ger högskolebehörighet, är du språkligt behörig. (För ansökningsalternativen vid Åbo Akademi krävs kunskaper i svenska och för ansökningsalternativen vid Aalto-universitetet antingen i finska eller svenska, andra universiteter kunskaper i finska).  Språkkraven och sätten att påvisa språkkunskaper varierar vid olika universitet.

Mera information på universitetens egna webbplats:

Aalto-yliopisto

Jyväskylän yliopisto

LUT-yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo akademi