Jag vill bli arkitekt

Taustalemenetti

Arkitektutbildningen

Aalto-universitetet, Uleåborgs universitet och Tammerfors universitet är ansvariga för arkitektutbildningen i Finland. Landskapsarkitektur kan studeras vid Aalto-universitetet.

Genom sitt mångsidiga arbete har arkitekter och landskapsarkitekter möjligheten att kombinera sitt tekniska och konstnärliga kunnande på ett sätt som är betydande för samhället.

Piirroksillinen maisemakuva

Förhandsuppgifter

Alla sökande till arkitektutbildningens ansökningsmål ska lämna in sina förhandsuppgifter senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Förhandsuppgifterna publiceras måndagen 12.2.2024 kl. 12.00.

Läs mer
Nuori arkkitehti työssään

Tecknings- och planeringsproven

Alla sökande som blivit godkända på basis av förhandsuppgifterna fortsätter till tecknings- och planeringsproven. På basis av dessa prov utvärderas följande egenskaper: förmågan att uttrycka sig, förståelse av tredimensionalitet, fantasi och förmåga att skapa en meningsfull helhet utifrån komponenterna som ges.

Läs mer
Futuristinen viheriöity pilvenpiirtäjä

Proven i matematik och naturvetenskap

Provet i matematik för ansökningsmålen i arkitektur och provet i naturvetenskap för ansökningsmålet i landskapsarkitektur hålls efter tecknings- och planeringsprovet. Provet är obligatoriskt för de sökande som inte uppfyller tröskelkraven i matematik och/ eller naturvetenskap på basis av vitsorden i studentproven.

Läs mer
Arkkitehti suunnittelutyössään

Urvalsprovsutställning

Det sätts upp årligen en urvalsprovsutställning som består av de bästa förhandsuppgifterna och uppgifterna i tecknings- och planeringsprovet. De sökande blir frågade redan i ansökningsskedet om bilderna på deras förhandsuppgifter och uppgifter i tecknings- och planeringsprovet får publiceras på DIA gemensamma antagningens webbsidor.

Läs mer
Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Anni Laurila, arkitekten

Hur kan arkitekten använda sitt hjärta? Anni Laurila berättar hur hon följt sitt hjärta i sina studier och i sin internationella karriär.

Ansökningsalternativen

Aalto-yliopisto
Proven som krävs/tröskelvärden Tecknings- och planeringsproven Matematik Naturvetenskap
Arkitektur X X
Landskapsarkitektur X X X

Institutionen för arkitektur vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetets institution för arkitektur är en internationellt uppskattad undervisnings- och forskningenhet som riktar sig till framtida utmaningar inom byggandet men samtidigt bygger på Finlands fina tradition inom arkitektur. Redan under flera årtionden har arkitekturutbildningen haft täta kontakter med planeringsarbetet i praktiken via arkitektbyråer.

För oss är arkitektur konst som förutsätter inlärningen av yrkesmässig praxis, en individuell konstnärlig utveckling och teknisk och ekonomisk kunskap om byggandet. Vi utbildar kritiska tänkare som bär ansvaret för planering och forskning av omgivningen som är socialt, kulturellt och ekologiskt hållbart.

Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur är ett mångvetenskapligt område som består av planering, anläggning, vård och skötsel av utemiljöer på alla skalnivåer. Landskapsarkitektur förenar konstnärligt, naturvetenskapligt och tekniskt kunnande. Estetik, ekologi och funktionalitet hör till de grundläggande värdena inom landskapsarkitekturen. Målet är att producera bra och hållbara miljöer och samhällen.

Tampereen yliopisto
Proven som krävs Tecknings- och planeringsprovet Matematik
Arkitektur X X

Arkitekterna spelar en nyckelroll när det gäller att arbeta med utmaningar inom den byggda miljön som blir allt mer komplicerade. Utmaningarna sammanfogas med digitaliseringen, globaliseringen och urbaniseringen och dessutom bör energibruk, klimatförändring och avtagande naturresurser tas i beaktande. Arkitekter har en betydande ställning i Finland eftersom den byggda miljön utgör basen för finska välmåendet och konkurrenskraften, och utgör över 70 % av Finlands nationella förmögenhet.

Teori och praktik sammanknyts i studierna. Utvecklingen av kreativ planeringskunskap är centralt i utbildningen. Studernade och personalen vid arkitekturskolan utgör en tät gemenskap där det är trevligt att studera. Arkitekturgillet i Tammerfors (Tampereen Arkkitehtikilta) hjälper dig att lära känna dina blivande kollegor både vid sidan av studier och på fritiden. Det finns årligen ca. 70 utländska utbytes- och examensstuderande som studerar på kampus i Hervanta, vilket garanterar en internationell inlärningsmiljö.

Arkitektexamen ger både yrkesbehörighet som arkitekt och omfattande kunskaper om arkitekturbranschen som kombinerar konst och teknik. En stor del av arkitekterna arbetar inom företagen eller som entreprenör men många abetar även inom den offentliga sektorn. I Finland har arkitekterna traditionellt arbetat i huvudsak med planering men under de senaste åren har arbetsuppgifterna blivit mer och mer mångsidiga och sammanknyts med flera olika branscher t.ex. miljö-, fastighets- undervisnings- och kulturbranschen.  Reparationsplanering har blivit tyngdpunkten i planeringsarbeten.

Oulun yliopisto
Proven som krävs/tröskelvärden Tecknings- och planeringsprovet Matematik
Arkitektur X X

Enheten för arkitektur vid Uleåborgs universitet har 300 finländska och internationella examensstuderande i arkitektur. Specialområdet för undervisning och forskning av arkitektur är den nordiska, byggda miljön i förändring. Ansvaret för undervisning och forskning delas mellan fyra ämnesgrupper som är arkitekturhistoria och reparationsplanering, modern arkitektur, byggnadsplanering och samhällsplanering.