Taustalementti
Taustalemenetti
Taustalemenetti

Jag
vill bli
arkitekt

Läs mer

Jag
vill bli diplom-
ingenjör

Läs mer

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Via den gemensamma antagningen får du studierätt till både teknologie kandidatexamen och till diplomingenjörs-, arkitekt eller landskapsarkitektexamen.

Opiskelijoita pänttäämässä

Sök i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor

Till diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagningens utbildningsprogram ansöker man i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor.

I högskolornas gemensamma ansökan används den nationella tjänsten Studieinfo. Ansökningstiden för studier som börjar hösten 2024 är 13−27.3.2024 kl. 15.00.

Läs mer

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Tuomas Tikka, diplomingenjör

Vilken sorts intelligens behöver diplomingenjören? Tuomas Tikka berättar hur han har använt intelligens i sina studier och för att förverkliga sina ambitiösa karriärdrömmar.

Visa mer

Taustalementti

Universiteten som är med i den gemensamma antagningen

I diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning deltar följande universitet: Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, LUT-universitetet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Vasa universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet och Östra Finlands universitet.

Aalto-universitetet
Jyväskylä universitet
LUT-universitetet
Tammerfors universitet
Uleåborgs universitet
Vasa universitet
Åbo Akademi
Åbo universitet
Östra Finlands universitet