Taustalementti
Taustalemenetti
Taustalemenetti

Jag
vill bli
arkitekt

Läs mer

Jag
vill bli diplom-
ingenjör

Läs mer

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Via den gemensamma antagning får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre diplomingenjör-, arkitekt eller lanskaparkitektexamen.

Taustalementti
Taustalemenetti

Sinä ratkaiset: Tuomas Tikka, diplomi-insinööri

Millaista älyä diplomi-insinööri tarvitsee? Tuomas Tikka kertoo, miten hän on voinut käyttää älyään opinnossaan ja korkealle tähtäävien urahaaveidensa toteuttamisessa.

Visa mer

Taustalementti

Universiteten som är med i den gemensamma antagningen

I diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning deltar följande universitet: Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Vasa universitet.