Taustalementti
Taustalemenetti
Taustalemenetti

Jag
vill bli
arkitekt

Läs mer

Jag
vill bli diplom-
ingenjör

Läs mer

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Via den gemensamma antagning får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre diplomingenjör-, arkitekt eller landskapsarkitektexamen.

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Tuomas Tikka, diplomingenjören

Vilken sorts intelligens behöver diplomingenjören? Tuomas Tikka berättar hur han har använt intelligens i sina studier och för att förverkliga sina ambitiösa karriärdrömmar.

Visa mer

Varför inte installera solpaneler och vindkraft på taket i alla nya byggnader?

Varför inte göra en stor dammsugare för att få ut koldioxiden ur atmosfären?

Kan jag leva under vattnet?

Taustalementti

Universiteten som är med i den gemensamma antagningen

I diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning deltar följande universitet: Aalto-universitetet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, LUT-universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Vasa universitet.

Aalto-universitet
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi