Taustalementti
Taustalemenetti
Taustalemenetti

Jag
vill bli
arkitekt

Läs mer

Jag
vill bli diplom-
ingenjör

Läs mer

26.6.2020 Rikligt med tilläggsplatser inom DIA-ansöningsmålen i den gemensamma ansökan 2020

Universiteten inom den tekniska branschen har beslutat om tilläggsnybörjarplatser inom  den gemensamma DIA-antagningen i högskolornas andra gemensamma ansökan. Läs mer här.

DI-urvalsprov 12.6.2020

Poängen för förurvalsprovet och de lägsta godkända poäng för alla ansökningsalternativen har publicerats här.

MEDDELANDE 29.4.2020
Frågor och svar gällande urval vid universitet 

 

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning

Via den gemensamma antagning får du studierätt till både den lägre teknologie kandidatexamen och till den högre diplomingenjör-, arkitekt eller landskapsarkitektexamen.

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Tuomas Tikka, diplomingenjören

Vilken sorts intelligens behöver diplomingenjören? Tuomas Tikka berättar hur han har använt intelligens i sina studier och för att förverkliga sina ambitiösa karriärdrömmar.

Visa mer

Taustalementti

Universiteten som är med i den gemensamma antagningen

I diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning deltar följande universitet: Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Villmanstrands tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Vasa universitet.