Taustalementti

Urvalsprovspråk i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov 2022

De sökande har möjlighet att välja finska, svenska eller engelska som urvalsprovspråk i 2022 urvalsprov. Språkalternativen gäller alla DIA-gemensamma antagningens urvalsprov.

Urvalsprov

  • DI-prov
  • Arkitekturens tecknings- och planeringsprov
  • Arkitekturens prov i matematik
  • Landskapsarkitekturens prov i naturvetenskaper

Urvalsprovspråk väljs på ansökningsblanketten vid ansökan och den sökande för urvalsprovuppgifterna bara på det språk som hen valt på ansökningsblanketten.

Alla sökande ska beroende av ansökningsmål ha tillräckliga kunskaper i finska eller svenska (https://dia.fi/sv/antagning/sprakkrav/).

Inom DIA-gemensamma antagningen är medveten om att sökande som har avlagt examen som ger högskolebehörighet (t.ex. IB- och EB-examen, utländsk högskolebehörighet) på engelska kan ha utmaningar att uppfatta provuppgifter på finska eller svenska. Med ett urvalsprov på engelska hoppas man kunna underlätta för dessa sökande att söka till universitetsstudier i Finland.

Urvalsprovet på engelska påverkar inte urvalsprovmaterialet och instruktioner under provet fås även i fortsättningen också bara på finska eller svenska.