Taustaelementti

Korrigering av poängsättningen för arkitektutbildningens tecknings- och planeringsprov

Tecknings- och planeringsprovet för antagningen till arkitektutbildningen hölls 5-6.6.2023. Under den andra provdagen 6.6.2023 stod det felaktigt i angivelserna för uppgift 5 att det maximala poängantalet för uppgiften är 48 poäng (istället för 42 poäng). Det felaktiga poängantalet i angivelsen för uppgiften kan ses som ett tekniskt fel.

Urvalskollegiet för arkitektutbildningen beslöt om poängsättningen för tecknings- och planeringsprovet under sitt möte 21.4.2023. Under mötet beslöts det att det maximala poängantalet för uppgift 5 är 42 poäng. Uppgift 5 är fortfarande den uppgift med högst poängantal i tecknings- och planeringsprovet.

Uppgift 5 har bedömts med maximalt 42 poäng för alla sökande.

Taustalementti
Taustalemenetti