Taustaelementti

Individuella arrangemang i urvalsproven

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja
Taustalementti

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande. T.ex. sökande som har läs- och skrivsvårigheter kan få tilläggstid för urvalsprovet. Tilläggstid kan beviljas för matematikprovet i arkitekturutbildningens ansökningsmål och för provet i naturvetenskap i landskapsarkitekturutbildningens ansökningsmål och för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov.  Tilläggstid beviljas inte för tecknings- och planeringsproven för arkitekturutbildningens ansökningsmål.

I anhållan bör framgå vilka specialarrangemang som behövs och på vilka grunder. Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller dyslexi-intyg) du hänvisar till bör bifogas till din ansökan. Den som anhåller om tilläggstid i urvalsprovet på grund av dyslexi bör till sin anhållan bifoga ett utlåtande av en behörig speciallärare, en psykolog med specialkunskap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis barnneurolog, neurolog eller foniater). Vidare skall sökande till sin anhållan gärna bifoga studentexamensnämnden motsvarande beslut, ifall ett sådant finns.

Hur länge utlåtanden som berör inlärningssvårigheter, sjukdom eller funktionsnedsättning är i kraft avgörs från fall till fall. Vänligen observera att utlåtanden man fått på grund av dyslexi i huvudsak måste vara skaffade när man varit 16-årig eller äldre. Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden, men var beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originalet i samband med att du inleder studierna, ifall du blir antagen till utbildningen.

Information som handlar om den sökandes hälsotillstånd är sekretessbelagd (JulkL 24 §).

Skicka in anhållan om individuella arrangemang senast 6.4.2023 kl. 15.00 

Blanketten för individuella arrangemang uppdateras senast före vårens 2. gemensamma ansökan börjar 15.3.2023.

Anvisningar om hur man anhåller om individuella arrangemang och levererar bilagor till ansökan

 1. Ladda upp blanketten som man anhåller om individuella arrangemang med på din egen dator.
  Obs! Ifall du ska delta i urvalsproven för flera olika utbildningsområden ska du fylla i en egen blankett för varje utbildningsområde. Med denna blankett kan du anhålla om individuella arrangemang för urvalsproven i alla universitet som är med i DIA-gemensamma antagning.
 2. Fyll i blanketten. Man behöver inte skriva under blanketten, det räcker att man fyller i den elektroniskt.
 3. Spara anhållan och bilagor på din dator, så att du kan bifoga dem i pdf-format till krypterad e-post https://securemail.aalto.fi/
 4. Gå till adressen där du kan skicka en krypterad e-post:
 5. Mata in din e-postadress på fältet som öppnas på sidan och välj ”Continue”. Efter det, välj ”Register”
 6. Du får en bekräftelse till din e-post att du är registrerad. Följ länken i e-postmeddelandet, via vilken du kan skicka ett meddelande som krypterad e-post
  • Skriv i mottagarfältet: valintakokeet@aalto.fi
  • Skriv i rubrikfältet ”Individuella arrangemang, urvalsprovet som du ska delta i”, till exempel ”Individuella arrangemang, DI-urvalsprov”,
  • Bifoga anhållan och de krävda bilagorna i ”Attachments” genom att välja ”Choose Files”. Skicka alla dokumenten i samma meddelande, anhållan som ett separat dokument och varje bilaga som separat dokument i pdf-format. Efter att du har laddat upp alla dokumenten till meddelandet, välj ”Attach”.
 7. Skicka meddelandet genom att till slut välja ”Send”.

Obs! Att registrera enligt ovannämnda instruktioner och skicka krypterad e-post är inte möjligt med @aalto.fi -e-postadress.

Universitetet behandlar och besvarar anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov

Universitetet som är ansvarigt för specialarrangemang i urvalsproven behandlar din anhållan om individuella arrangemang individuellt och tar kontakt med dig i god tid före provet för att komma överens om de individuella arrangemangen antingen per e-post. Ifall du är missnöjd med beslutet om arrangemangen, vänligen ta kontakt med oss.

Meddelandet om individuella arrangemang vid urvalsprovet gäller per ansökningsmål och är i kraft enbart under den specifika urvalsprovsdagen.