Taustaelementti

Yksilölliset järjestelyt valinta­kokeissa

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja
Taustalementti

DIA-yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeisiin. Esimerkiksi hakija, jolla on lukihäiriö, voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Lisäaikaa voidaan myöntää arkkitehtuurivalintojen matematiikan ja maisema-arkkitehtuurin luonnontieteiden kokeeseen sekä diplomi-insinöörihakukohteiden valintakokeeseen.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Lisäaikaa ei voida myöntää arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeisiin.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakemuksen liitteeksi on lisäksi hyvä esittää ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Jätä hakemus yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään 6.4.2023 klo 15.00.

Yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomake päivitetään viimeistään 15.3.2023, kevään 2. yhteishaun alkuun mennessä.

Ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen ja hakemuksen liitteiden lähettämiseen

 1. Lataa yksilöllisten järjestelyiden hakulomake omalle koneellesi.
  Huom! Jos olet osallistumassa usean eri alan kokeeseen, tulee sinun täyttää jokaiselle alalle erillinen lomake. Lomakkeella voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä DIA-yhteisvalinnan valintakokeisiin kaikissa yhteisvalinnan yliopistoissa.
 2. Täytä lomake. Lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa, vaan sähköisesti täytetty lomake riittää.
 3. Tallenna hakemus ja liitteet koneellesi, josta saat ne liitettyä pdf-muodossa turvasähköpostiin https://securemail.aalto.fi 
 4. Mene turvasähköpostin lähettämiseen tarkoitettuun osoitteeseen
 5. Syötä sähköpostiosoitteesi sivulla avautuvaan kenttään ja valitse ”Continue”
 6. Valitse seuraavaksi avautuvalta näytöltä ”Register”
 7. Saat sähköpostiisi vahvistuksen rekisteröitymisestä. Seuraa sähköpostissa olevaa linkkiä, jonka kautta pääset lähettämään viestin turvasähköpostilla.
  • Merkitse viestin vastaanottajaksi valintakokeet@aalto.fi
  • Merkitse viestin otsikoksi ”Yksilölliset järjestelyt, valintakoe, johon olet osallistumassa”, esimerkiksi ”Yksilölliset järjestelyt, DI-valintakoe”
  • Liitä hakemus sekä vaaditut liitteet liitetiedostoiksi Attachments-kohdassa valitsemalla ”Choose Files”. Lähetä kaikki dokumentit samassa viestissä, hakemus omana tiedostonaan ja jokainen liite omanaan pdf-muodossa. Kun olet ladannut kaikki tiedostot viestiin, valitse lopuksi ”Attach”.
 8. Lähetä viesti valitsemalla lopuksi ”Send”.

Huom! Yllä mainittujen ohjeiden mukainen rekisteröityminen ja turvasähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista @aalto.fi -sähköpostiosoitteella.

Korkeakoulun ilmoitus myönnetyistä valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

Ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.