Taustaelementti

Yksilölliset järjestelyt valinta­kokeissa

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

YKSILÖLLISET JÄRJESTELYT VALINTAKOKEISSA

Yksilöllisten järjestelyiden hakuaika vuoden 2024 valintakokeiden osalta päättyi 3.4.2024 klo 15.00.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä osoitteeseen valintakokeet@aalto.fi.

Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä sairauden, vamman tai haitan vuoksi. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Lisätietoja valintakokeet@aalto.fi

Lisäaika

Jos sinulle myönnetään lisäaikaa kokeen suorittamiseen, lisäaika pidentää suoritusaikaa kokeen lopusta. Saat tiedon kokeen alkamis- ja päättymisajasta yksilöllisten järjestelyjen ratkaisuviestissä.

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ei ole mahdollista saada lisäaikaa valintakokeissa.

Huom. lisäaikaa ei voida myöntää arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Näihin kokeisiin on kuitenkin mahdollista hakea muita yksilöllisiä järjestelyjä.

Henkilökohtainen avustaja 

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan saattamana.

Jos tarvitset avustajaa kokeen suorittamisessa, sinun tulee hakea yksilöllisiä järjestelyitä ja sinun tulee toimittaa asiantuntijalausunto, jossa todetaan tarve henkilökohtaiselle avustajalle.

Sinun täytyy järjestää avustaja itse.

Esteetön liikkuminen 

Jos tarvitset esteettömän koetilan, hae yksilöllisiä järjestelyitä. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Emme tarvitse asiantuntijalausuntoa esteettömän tilan tarpeesta.

Diabeteksen hoitovälineet 

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älylaitteella, sinun täytyy hakea yksilöllisiä järjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa. Älylaitteella tarkoitetaan mitä tahansa elektronista laitetta, joka voi lähettää, vastaanottaa tai johon voi tallentaa informaatiota.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla.

 • DIA-yhteisvalinnassa yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeisiin haetaan keskitetysi Aalto-yliopistosta, riippumatta siitä, millä koepaikkakunnalla teet valintakokeen. Koepaikkakunta valitaan yhteishaun hakulomakkeella Opintopolussa ja valinta on sitova.
 • Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet.

Lähetä hakemus määräaikaan mennessä, vaikka et saisi asiantuntijalausuntoa ajoissa. Mainitse asiasta hakemuksellasi. Voit tässä tapauksessa lähettää asiantuntijalausunnon jälkikäteen. Määräajan jälkeen saapunut lausunto huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Yksilöllisten järjestelyiden hakuaika vuoden 2024 valintakokeiden osalta päättyi 3.4.2024 klo 15.00.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä osoitteeseen valintakokeet@aalto.fi.

Ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemuksen ja hakemuksen liitteiden lähettämiseen

 1. Lataa yksilöllisten järjestelyiden hakulomake omalle koneellesi.
 2. Täytä lomake. Lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa, vaan sähköisesti täytetty lomake riittää.
 3. Tallenna hakemus ja liitteet koneellesi, josta saat ne liitettyä pdf-muodossa turvasähköpostiin.
 4. Mene turvasähköpostin lähettämiseen tarkoitettuun osoitteeseen https://securemail.aalto.fi
 5. Syötä sähköpostiosoitteesi sivulla avautuvaan kenttään ja valitse ”Continue”.
 6. Valitse seuraavaksi avautuvalta näytöltä ”Register”.
 7. Saat sähköpostiisi vahvistuksen rekisteröitymisestä. Seuraa sähköpostissa olevaa linkkiä, jonka kautta pääset lähettämään viestin turvasähköpostilla.
  – Merkitse viestin vastaanottajaksi valintakokeet@aalto.fi
  – Merkitse viestin otsikoksi ”Yksilölliset järjestelyt, valintakoe johon olet osallistumassa”, esimerkiksi ”Yksilölliset järjestelyt, DI-valintakoe”
  – Liitä hakemus sekä vaaditut liitteet liitetiedostoiksi Attachments-kohdassa valitsemalla ”Choose Files”. Lähetä kaikki dokumentit samassa viestissä, hakemus omana tiedostonaan ja jokainen liite omanaan pdf-muodossa. Kun olet ladannut kaikki tiedostot viestiin, valitse lopuksi ”Attach”.
 8. Lähetä viesti valitsemalla lopuksi ”Send”.

Huom! Yllä mainittujen ohjeiden mukainen rekisteröityminen ja turvasähköpostin lähettäminen ei ole mahdollista @aalto.fi -sähköpostiosoitteella. Jos sinulla ilmenee ongelmia turvasähköpostin lähettämisen kanssa, älä lähetä hakemusta ilman suojausta, vaan ota yhteyttä osoitteeseen valintakokeet@aalto.fi.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset.

Asiantuntijalausunnossa pitää lukea selkeästi

 • miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä (mahdolliset diagnoosit ja muut perustelut haetuille tukitoimille),
 • millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • henkilötietosi,
 • lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • päiväys

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Korkeakouluopintoihin annetut yksilöllisten järjestelyjen suositukset eivät välttämättä käy sellaisenaan. Opintoihin myönnettyjä yksilöllisiä järjestelyjä ei automaattisesti myönnetä valintakokeisiin.

Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia tai lausuntoja, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Lausunnon antajan ammattipätevyys 

Lausunnon antajalla tulee olla riittävä ammattipätevyys arvioida toimintarajoitteitasi ja yksilöllisten järjestelyjen tarpeitasi.

Esimerkiksi vamman tai sairauden takia yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseen lääkärinlausunto.

Aktiivisuuden tai tarkkaavuuden häiriön (ADHD tai ADD) vuoksi yksilöllisiä järjestelyitä hakevan tulee liittää hakemukseensa lääkärin tai psykologin lausunto.

Lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden todentamiseksi tulee liittää erityisopettajan, psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto.

Lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuteen liittyen voidaan myös hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan päätös sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos

 • päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeuden perusteella ja
 • ylioppilaskokeisiin myönnetyt tukitoimet ovat samat, joita haet valintakokeeseen.

Ohjeet lausunnon antajalle (PDF)

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos et ole saanut ratkaisua viimeistään kahta arkipäivää ennen valintakoetta, ole yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Tarkastathan myös roskapostikansiosi. Ratkaisu on valintakoekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

 • Jos sinulle myönnetään yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta. Tarkastathan myös roskapostikansiosi.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai korkeakoulun aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijavalinnan tuloksesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.