Taustaelementti

Yksilölliset järjestelyt valinta­kokeissa

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja
Taustalementti

DIA-yhteisvalinnan valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeisiin. Esimerkiksi hakija, jolla on lukihäiriö, voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Lisäaikaa voidaan myöntää arkkitehtuurivalintojen matematiikan ja maisema-arkkitehtuurin luonnontieteiden kokeeseen sekä diplomi-insinöörihakukohteiden valintakokeeseen.  Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Lisäaikaa ei voida myöntää arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukokeisiin.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakemuksen liitteeksi on lisäksi hyvä esittää ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen. Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Hakemus liitteineen tulee lähettää 7.4.2021 klo 15.00 mennessä. 

Korkeakoulun ilmoitus myönnetyistä valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä

Valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä vastaavasta korkeakoulusta otetaan sinuun yhteyttä hyvissä ajoin ennen valintakoeajankohtaa käytännön järjestelyjen sopimiseksi joko sähköpostitse tai kirjeitse. Jos olet tyytymätön ilmoituksessa ilmoitettuihin järjestelyihin, ota yhteyttä korkeakouluun.

Ilmoitus yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.