Taustaelementti

Haku­kelpoisuus ja kansainväliset yo-tutkinnot

Taustalementti

Yliopistokelpoisuus

Voit hakea, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä 2024

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon,
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) tai Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) –tutkinnon,
  • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

tai

  • jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai
  • jos sinulla on Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Jos hakemukseen vaaditaan hakukelpoisuuden osoittavia liitteitä, saat tiedon siitä hakulomakkeella.

Katso tarkemmat tiedot liitteiden toimittamisesta.

Kansainvälisten yo-tutkintojen (IB, EB, DIA/RP) pisteyttäminen valinnoissa

Lisätietoja siitä, miten kansainvälisten ylioppilastutkintojen pisteet lasketaan DI-hakukohteiden todistusvalinnassa, löydät sivulta Valinta DI-hakukohteisiin, Todistusvalinta.

Arkkitehtuurin hakukohteissa todistuspisteet otetaan huomioon yhteispistevalinnassa, lisätietoja löydät sivulta Valinta arkkitehtuurin hakukohteisiin, Yhteispistevalinta.

Ensikertalaisuus

Yliopistolain mukaisesti tulee yliopistojen varata osa yhteishaun aloituspaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville ja parantaa heidän asemaansa opiskelijavalinnoissa.  Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville varataan diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa 70 % ja arkkitehti- ja maisema-arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 50 % aloituspaikoista.

Olet ensikertalainen, jos:

  • et ole yhteishaun hakuajan loppuun mennessä suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
    ja
  • et ole ottanut vastaan opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavasta koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Pakolaisasemassa olevien hakijoiden hakukelpoisuus

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa tai turvapaikanhakija Suomessa, etkä voi todistaa korkeakoulukelpoisuuttasi asiakirjoin, yliopisto voi kutsua sinut valintakokeeseen. Sinun tulee toimittaa luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja lisäselvitys siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla, sekä pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Hakukelpoisuutesi ratkaistaan annetun selvityksen perusteella.

Huomioithan, että sinun tulee täyttää korkeakoulujen yhteishaun hakemus sekä ottaa yhteyttä osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi yhteishaun hakuajan päättymiseen 27.3.2024 klo 15.00 mennessä. Vaaditut dokumentit tulee toimittaa 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Hakukelpoisuutesi arvioidaan, kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi sekä vaadittavat dokumentit annettuihin määräaikoihin mennessä.

Lisätietoja saat osoitteesta hakijapalvelut@aalto.fi.