Taustaelementti

Ansöknings­behörighet

Taustalementti

Ansökningsbehörighet

Alla sökande bör uppfylla krav på allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig ifall du avlagt eller senast på ansökningsvåren  avlägger en av följande examina:

  • Finländsk studentexamen
  • International Baccalaureate- examen (IB)
  • European Baccalaureate – examen (EB)
  • Deutsches Internationale Abitur (DIA) -examen eller Reifeprüfung (RP) -examen i Finland
  • Utländsk examen som ger behörighet till motsvarande högskolestudier i ifrågavarande land.
  • En sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017).
  • Advanced International Certificate of Education-examen (AICE) i Finland.

Den sökande som inte har avlagt en av ovan nämnda examina men har avlagt en högskoleexamen, är behörig på basis av den avlagda högskoleexamen.

Förstagångssökande

Högskolorna har från och med 2016 en laglig skyldighet att  reservera en del av platserna i en gemensam ansökan för dem som första gången söker om en högskoleplats. Målsättningen med kvoter för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som första gången söker om en studieplats.

Du är förstagångssökande ifall:

du inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen enligt det finländska utbildningssystemet

du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till en yrkeshögskole- eller universitetsexamen som började hösten 2014 eller senare.

I diplomingenjörsantagningens ansökningsmål har 70 % av platserna reserverats för förstagångssökande, i arkitektutbildningens ansökningsmål 50 %.
I ansökningsmål med små kvoter (15 eller färre) har man inte särskilt bestämt en kvot för förstagångssökande.

 

Behörighet att söka med flyktingstatus

Om du är flykting eller i en sådan ställning som kan jämföras med en flykting eller asylsökande i Finland, och du inte kan bevisa din högskolebehörighet med dokument, kan du bli kallad att avlägga urvalsprov eller SAT-prov. Du måste lämna in en pålitlig utredning om examen som visar behörighet och en tilläggsutredning om varför dokumenten inte finns tillhanda och ett myndighetsbeslut över din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller intyg över en pågående ansökningsprocess för asyl). Din ansökningsbehörighet avgörs på basis av utredningen.

Beakta att du också måste fylla i en ansökan i högskolornas gemensamma ansökan och kontakta oss på e-postadressen ansokningsservice@aalto.fi före den gemensamma ansökningstiden utgått 1.4.2020 kl 15.00. Dokumenten som krävs skall levereras tills den 8.4.2020 kl 15.00. Din ansökningsbehörighet behandlas efter att vi mottagit din ansökan och dina intyg inom utsatt tid.

För mera information var god och kontakta ansokningsservice@aalto.fi