Taustaelementti

Tidtabell och anvisningar för urvalsprov

På den här sidan hittar du tidtabellen för DI-ansökningsmålen gällande ansökningstiden, inlämnandet av bilagor, publicering av resultat, DI-urvalsprovet och mottagning av studieplats.

Luokkahuone
Taustalementti
Taustalemenetti

Tidtabell för antagningen 2024

mars 13

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor i Studieinfo börjar kl. 8.00.

mars 27

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor i Studieinfo slutar kl. 15.00.

april 3

Allmän tidsfrist för inlämning av bilagor i vårens gemensamma ansökan till högskolor kl. 15.00.

Anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov skickas före kl. 15.00.

maj 27

Antagningsresultatet för betygsantagningen och antagningen på basis av tävlingsframgång publiceras senast i Studieinfo.

maj 28

DI-urvalsprov kl. 10.00–14.00.

juli 4

Resultatet för urvalsprovantagningen publiceras senast.

juli 11

Mottagning av studieplats senast före kl. 15.00.

augusti 6

Antagning från reservplats slutar kl. 15.00.

Anvisningar för DI-urvalsprovet

DI-urvalsprovet ordnas tisdagen 28.5.2024 kl. 10.00–14.00

Provorterna för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov är Esbo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Du kan själv välja på vilket ort du vill delta i urvalsprovet. Urvalsprovorten väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Provspråken är finska, svenska och engelska. Du kan själv välja på vilket språk du vill ha urvalsprovsfrågorna på. Provspråket väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Urvalsprovet skrivs på papper och det skickas inte en skild inbjudan till urvalsprovet.

På sidan yliopistovalinnat.fi hittar du anvisningarna för urvalsprov som skrivs på papper.

Provplatserna och ankomst till provet

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Kontrollera vid behov provplatsen på din ansökningsblankett i Studieinfo.

Se provplatsspecifika anvisningar för ankomst och möjlig salindelning från länkarna nedan. Läs noggrant ankomstanvisningarna för den provplats som du valt. Om du beviljas individuella arrangemang för urvalsprovet meddelas din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Ankomstanvisningar:
Aalto-universitetet (Esbo)
Östra Finlands universitet (Joensuu/Kuopio)
Jyväskylä universitet (Jyväskylä)
LUT-universitetet (Villmanstrand)
Uleåborgs universitet (Uleåborg)
Tammerfors universitet (Tammerfors)
Åbo universitet / Åbo Akademi (Åbo)
Vasa universitet (Vasa)

Individuella arrangemang

Om du behöver tilläggstid eller andra individuella arrangemang för urvalsprovet, bör du söka individuella arrangemang senast 3.4.2024 kl. 15.00.

Anvisningar för anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov.