Taustaelementti

Tidtabell och anvisningar för urvalsprov

På den här sidan hittar du tidtabellen för DI-ansökningsmålen gällande ansökningstiden, inlämnandet av bilagor, publicering av resultat, DI-urvalsprovet och mottagning av studieplats.

Luokkahuone
Taustalementti
Taustalemenetti

Tidtabell för antagningen 2024

mars 13

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor i Studieinfo börjar kl. 8.00.

mars 27

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor i Studieinfo slutar kl. 15.00.

april 3

Allmän tidsfrist för inlämning av bilagor i vårens gemensamma ansökan till högskolor kl. 15.00.

Anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov skickas före kl. 15.00.

maj 27

Antagningsresultatet för betygsantagningen och antagningen på basis av tävlingsframgång publiceras senast i Studieinfo.

maj 28

DI-urvalsprov kl. 10.00–14.00.

juli 4

Resultatet för urvalsprovantagningen publiceras senast.

juli 11

Mottagning av studieplats senast före kl. 15.00.

augusti 6

Antagning från reservplats slutar kl. 15.00.

Anvisningar för DI-urvalsprovet

Observera att dessa instruktioner gällde för urvalsprovet våren 2023. Instruktionerna för DI-urvalsprovet 28.5.2024 uppdateras i maj 2024.

Bekanta dig noggrant med dessa anvisningar!

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Kontrollera vid behov provplatsen på din ansökningsblankett i Studieinfo.

Personer som kommer för sent kan inte delta i provet.

Ta med dig till urvalsprovet

 • Identitetsbevis med foto.
 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, en vanlig linjal och geotriangel/triangellinjal). I urvalsprovet finns det klottpapper för egna anteckningar.
 • Räknare (tillåtna räknare)

För att kunna delta i urvalsprovet, så ska du ha med dig ett godkänt identitetsbevis. Du ska ha med dig ett egentligt identitetsbevis, en bild av identitetsbeviset räcker inte.

Godkända identitetsbevis är giltigt

 • pass,
 • finländskt körkort,
 • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
 • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

Dessutom kan du ta med dig till urvalsprovet

 • En dryckesflaska med kork och en liten matsäck i transparent omslag. Undvik kraftigt doftande eller allmänt allergiframkallande drycker och matvaror.
 • Läkemedel och individuellt förpackade menstruationsskydd som du eventuellt behöver under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • Handdesinfektionsmedel i en liten transparent flaska och en ansiktsmask

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan.

Förbjudna är till exempel följande

 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Det finns en klocka i varje provsal.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.
 • Färgpennor och överstrykningspennor.

 Obs. Det är inte tillåtet att använda passare eller MAOLs-tabeller i provet.

Provplatserna och ankomst till provet

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Kontrollera vid behov provplatsen på din ansökningsblankett i Studieinfo.

Se provplatsspecifika anvisningar för ankomst och möjlig salindelning från länkarna nedan. Läs noggrant ankomstanvisningarna för den provplats som du valt. Om du beviljas individuella arrangemang för urvalsprovet meddelas din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Ankomstanvisningar:
Aalto-universitetet (Esbo)
Östra Finlands universitet (Joensuu/Kuopio)
Jyväskylä universitet (Jyväskylä)
LUT-universitetet (Villmanstrand)
Uleåborgs universitet (Uleåborg)
Tammerfors universitet (Tammerfors)
Åbo universitet / Åbo Akademi (Åbo)
Vasa universitet (Vasa)

Anvisningar för urvalsprovsdagen

Följ anvisningarna när du går till provsalen.

Övervakarna kontrollerar de saker du tar med till salen och ger dig anvisningar om var du ska sitta i provsalen.

Mobiltelefonen ska stängas (eller sättas i flygplansläge) innan provet inleds och lämnas på den plats som övervakaren anvisar.

Du får inte röra provpappren förrän övervakaren ger tillstånd. Kom ihåg att skriva ditt namn och alla uppgifter som krävs på alla provpapper när provet börjar. Lyssna noggrant på anvisningarna i början av provet! Läs även anvisningarna i provpappret noggrant!

Fusk som upptäcks i provet kan leda till att urvalsprovet underkänns.

Toalettbesök

Ifall du behöver gå på toaletten under provet kan du visa upp WC-skylten i frågehäftet. Vänta tills övervakaren kommer och leder dig till toaletten och tillbaka. Endast en sökande åt gången besöker WC. Att gå på toaletten förbrukar din provtid.

Provet avslutas

Du får avlägsna dig tidigast en halv timme efter den faktiska inledningstiden i din provsal. Övervakarna meddelar när det är 30 minuter kvar av provtiden och då provtiden upphör.

Då provtiden upphör ska du omedelbart sluta skriva och placera pennan på bordet. Vänta tills övervakaren ger dig anvisningar om i vilken ordning provsvaren returneras. Visa ditt identitetsbevis för övervakaren när du lämnar in provuppgifterna. Om du behöver ett intyg över deltagande i provet till exempel för armén ska du be om ett intyg när du lämnar in provuppgifterna.

Urvalsresultat

Resultaten från vårens andra gemensamma ansökan publiceras i Studieinfo senast 7.7.2023.

Mera information om publicering av resultaten hittar du här.