Taustaelementti

Jag vill bli diplomingen­jör

Taustaelementti
Taustalemenetti

Diplomingenjörs utbildning

Via det gemensamma antagningen får du studierätt både till den lägre teknologie kandidatexamen och den högde diplomingenjörsexamen. Till den gemensamma antangingen hör 7 universitet och 46 ansökningsmål som leder till diplomingenjörs examen.

Till alla dessa ansökningsmål kan man söka i gemensamma antangning med ett urvalsprov. Antangningsgrunderna är samma i alla universitet.

Du kan delta i urvalsprovet på vilken som helst urvalsprovorterna oberoende ditt ansökningsmål –  eller ansökningsmålen. (Esbo, Villmanstrand, Uleåborg, Tammerfors, Åbo, Vasa). Du kan välja urvalsprovort på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Luokkahuone

Urvalsprov

DI-urvalsprov 28.5.2020 kl. 10.00 – 12.00

Läs mer

Urval till DI-utbildningen

Sökande till ansökningsalternativ för diplomingenjörsutbildning väljs på basis av antingen betyg eller urvalsprovspoäng. Du behöver inte själv bestämma i vilken antangninskö du söker i; alla sökande som uppfyller tröskelkrav i betygsantagning beaktas i urvalet.

Läs mer

Ansökningsmål

Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets Höskola för ingenjörsvetenskaper, Högskola för kemiteknik, Högskola för teknikvetenskaper, Högskola för elektroteknik och Högskola för konst, design och arkitektur är med i DIA-gemensamma antagning. Dessa högskolor ligger i Otnäs i Esbo.

Aalto-universitetet har 12 000 grundexamensstuderande och nästan 2 500 forskarstuderande. Årligen antas cirka 1 200 nya studerande till det tekniska utbildningsområdet.

Automations- och informationsteknologi
Bioinformationsteknologi
Datateknik
Den byggda miljön
Elektronik och elektroteknik
Energi- och miljöteknik
Kemiteknik
Maskin- och byggnadsteknik
Produktionsekonomi
Teknisk fysik och matematik

 

Tampereen yliopisto

Det tekniska utbildningsområdet är ett av spetsområdena vid Tammerfors universitetet som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Tammerfors erbjuder de studerande omfattande, mångsidiga och tvärvetenskapliga utbildningsmöjligheter. Det finns sammanlagt 13 ansökningsmål inom den gemensamma DIA antagningen. Campus Hervanta erbjuder teknologsamfundet möjligheter att nyttja allt som ett internationellt campus har att erbjuda. Varje år inleder ca 1200 studerande sina studier på campus.

Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka
Oulun yliopisto

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Uleåborgs universitets Tekniska fakultet och  fakulteten för Data- och elektroteknik. Fakulteten ligger på Linnamaas universitetskampus.  På det tekniska området studerar ca. 2600 studerande och årligen antas ca. 450 studerande.

 

Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
LUT Yliopisto

LUT-universitet är ett universitet för teknik och ekonomi, där DI-examen kan avläggas inom åtta utbildningsområden. Universitet har ca. 5500 grundexamensstuderande. Årligen antas ca. 750 nya studerande till diplomingenjörsutbildningar.

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Åbo Akademi

Åbo Akademi som ligger i Åbo centrum har två ansökningsalternativ med i den gemensamma antagningen. De tekniska ämnena har cirka 650 grundexamensstuderande och 130 forskarstuderande. Årligen antas ungefär 100 nya studerande.

Datateknik
Kemi- och processteknik

 

Turun yliopisto

Åbo universitets fakultet för naturvetenskaper och teknik har cirka 4 000 studerande och årligen antas över 500 nya studerande. Det finns fyra utbildningsprogram som leder till diplomingenjörsexamen. Fakulteten ligger i Åbo centrum.

Biotekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka
Konetekniikka
Materiaalitekniikka
Vaasan yliopisto

Från Vasa universitet är ”Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma” med i DIA-gemensamma antagningen. Vid ”Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö” studerar 1000 studerande och årligen börjar ca. 200 nya studerande sina studier. Universitetets havsnära kampus ligger på Brändö, nära Vasa centrum.

 

Automaatio ja tietotekniikka
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous