Jag vill bli diplomingen­jör

Taustalemenetti

Diplomingenjörsutbildning

Via den gemensamma antagningen får du studierätt både till den lägre teknologie kandidatexamen och den högre diplomingenjörsexamen. Till den gemensamma antagningen hör 8 universitet och 51 ansökningsmål som leder till diplomingenjörsexamen.

Till alla dessa ansökningsmål kan man söka i gemensamma antagningen med ett urvalsprov. Antagningsgrunderna är samma i alla universitet med undantag av tröskelkraven som är olika beroende på ansökningsmålet.

Du kan delta i urvalsprovet på vilken som helst av de sju urvalsprovorter oberoende ditt ansökningsmål –  eller ansökningsmålen (Esbo, Jyväskylä, Tammerfors, Vasa, Villmanstrand, Uleåborg,  Åbo). Du kan välja urvalsprovort på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Luokkahuone

Urvalsprov

DI-urvalsprov tis 31.5.2022 kl. 10.00 – 14.00

Läs mer

Urval till DI-utbildningen

Sökande till ansökningsalternativ för diplomingenjörsutbildning väljs på basis av antingen betyg eller urvalsprovspoäng. Du behöver inte själv bestämma i vilken antangninskö du söker i; alla sökande som uppfyller tröskelkrav i betygsantagning beaktas i urvalet.

Läs mer
Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Eveliina Karjala, diplomingenjören

Vilken sorts attityd är bra för en diplomingenjör? Eveliina Karjala berättar vad allt hennes attityd har möjliggjort – både i studierna och uppåtgående karriären

Ansökningsmål

Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets Höskola för ingenjörsvetenskaper, Högskola för kemiteknik, Högskola för teknikvetenskaper, Högskola för elektroteknik och Högskola för konst, design och arkitektur är med i DIA-gemensamma antagning. Dessa högskolor ligger i Otnäs i Esbo.

Aalto-universitetet har 12 000 grundexamensstuderande och nästan 2 500 forskarstuderande. Årligen antas cirka 1 200 nya studerande till det tekniska utbildningsområdet.

Automation och robotik
Bioinformationsteknologi
Byggnadsteknik
Datateknik
Elektronik och elektroteknik 
Energi- och maskinteknik
Fastighetsekonomi och geoinformatik
Hållbara samhällen
Informationsteknologi
Kemiteknik
Produktionsekonomi
Teknisk fysik och matematik
Teknisk psykologi

 

Jyväskylä universitet startar ett utbildningsprogram i informations- och programmeringsteknologi (tieto- ja ohjelmistotekniikka). Det är en modern utbildning som binder samman informationsteknologi och humaniora, och kompletterar de tekniska examen med mångsidiga möjligheter som universitetet har att erbjuda, från konst till idrottsvetenskap. Utbildningsprogrammet i teknologi tillhör fakulteten för informationsteknologi som är en av landets största utbildare inom IT-branschen med nästan 2 700 grundexamenstuderande. Antalet studerande vid hela universitetet är 14 700. Kampuset ligger på ett vackert parkområde med centralt läge.

Tieto- ja ohjelmistotekniikka
LUT Yliopisto

LUT-universitet är ett universitet för teknik och ekonomi, där DI-examen kan avläggas inom åtta utbildningsområden. Universitet har ca. 5500 grundexamensstuderande. Årligen antas ca. 750 nya studerande till diplomingenjörsutbildningar.

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Oulun yliopisto

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Uleåborgs universitets Tekniska fakultet och  fakulteten för Data- och elektroteknik. Fakulteten ligger på Linnamaas universitetskampus.  På det tekniska området studerar ca. 2600 studerande och årligen antas ca. 450 studerande.

 

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Tampereen yliopisto

Det tekniska utbildningsområdet är ett av spetsområdena vid Tammerfors universitetet som inledde sin verksamhet 1.1.2019. Tammerfors erbjuder de studerande omfattande, mångsidiga och tvärvetenskapliga utbildningsmöjligheter. Det finns sammanlagt 13 ansökningsmål inom den gemensamma DIA antagningen. Campus Hervanta erbjuder teknologsamfundet möjligheter att nyttja allt som ett internationellt campus har att erbjuda. Varje år inleder ca 1200 studerande sina studier på campus.

Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka
Turun yliopisto

Åbo universitets fakultet för teknologi  har ca 2000 studerande. Det finns fyra utbildningsprogram på finska som leder till diplomingenjörsexamen. Årligen antas över 300 nya studerande till dessa program. Åbo universitets campus och fakulteten för teknologi ligger i Åbo centrum

Biotekniikka
Konetekniikka
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Materiaalitekniikka
Tietotekniikka
Vaasan yliopisto

Från Vasa universitet är ”Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma” med i DIA-gemensamma antagningen. Vid ”Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö” studerar 1000 studerande och årligen börjar ca. 200 nya studerande sina studier. Universitetets havsnära kampus ligger på Brändö, nära Vasa centrum.

 

Automaatio ja tietotekniikka
Data-arkkitehtuuri
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous
Åbo Akademi

Åbo Akademi som ligger i Åbo centrum har två ansökningsalternativ med i den gemensamma antagningen. De tekniska ämnena har cirka 650 grundexamensstuderande och 130 forskarstuderande. Årligen antas ungefär 100 nya studerande.

Datateknik
Kemi- och processteknik