Jag vill bli diplomingen­jör

Taustalemenetti

Diplomingenjörsutbildning

Via den gemensamma antagningen får du studierätt både till den lägre teknologie kandidatexamen och den högre diplomingenjörsexamen. Till den gemensamma antagningen hör 9 universitet och 62 ansökningsmål som leder till diplomingenjörsexamen.

Till alla dessa ansökningsmål kan man söka i den gemensamma antagningen med ett urvalsprov. Antagningsgrunderna är de samma vid alla universitet, bortsett från att tröskelkriterierna i betygsantagningen samt tävlingarna som beaktas i antagningen på basis av tävlingsframgång är specifika för varje ansökningsmål.

Du kan delta i urvalsprovet på vilken som helst av de nio urvalsprovorterna oberoende av ditt ansökningsmål –  eller ansökningsmålen (Esbo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Tammerfors, Vasa, Villmanstrand, Uleåborg,  Åbo). Du väljer urvalsprovorten på ansökningsblanketten i Studieinfo.

Antagning till DI-utbildningen

Sökande antas till DI-utbildningens ansökningsmål på basis av antingen betyg, urvalsprov eller tävlingsframgång. Du behöver inte själv bestämma i vilken antangninskö du söker i; alla sökande som uppfyller tröskelkraven i betygsantagningen beaktas i betygsantagningen.

Läs mer
Luokkahuone

Urvalsprov

DI-urvalsprovet hålls tisdagen 28.5.2024 kl. 10.00 – 14.00.

Läs mer

Tidtabell och anvisningar för urvalsprov

Till diplomingenjörsutbildningens ansökningsmål ansöker man i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor i Studieinfo.

Instruktioner för urvalsproven publiceras i maj 2024.

Läs mer
Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Eveliina Karjala, diplomingenjören

Vilken sorts attityd är bra för en diplomingenjör? Eveliina Karjala berättar vad allt hennes attityd har möjliggjort – både i studierna och uppåtgående karriären

Ansökningsmål

Aalto-yliopisto

Aalto-universitetets Höskola för ingenjörsvetenskaper, Högskola för kemiteknik, Högskola för teknikvetenskaper, Högskola för elektroteknik och Högskola för konst, design och arkitektur är med i DIA gemensamma antagningen. Dessa högskolor ligger i Otnäs i Esbo.

Aalto-universitetet har 12 000 grundexamensstuderande och nästan 2 500 forskarstuderande. Årligen antas över 1 300 nya studerande till det tekniska utbildningsområdet.

Automation och robotik
Bioinformationsteknologi
Byggnadsteknik
Datateknik
Elektronik och elektroteknik
Energi- och maskinteknik
Fastighetsekonomi och geoinformatik
Hållbara samhällen
Informationsteknologi
Kemiteknik
Produktionsekonomi
Teknisk fysik och matematik
Teknisk psykologi

 

Vid Jyväskylä universitet kan du studera till diplomingenjör inom två utbildningsprogram. Inom informations- och programmeringsteknologi förenas tekniskt kunnande med humaniora, medan utbildningsprogrammet inom tekniskt ledarskap kombinerar ledarskap med företagsekonomi. Vi antar via DIA gemensamma antagningen årligen kring 80 nya studerande till de tekniska utbildningarna. Utbildningsprogrammet i teknologi tillhör fakulteten för informationsteknologi som är ett av landets största utbildare inom IT-branschen.

Teknologiajohtaminen
Tieto- ja ohjelmistotekniikka
LUT Yliopisto

LUT-universitetet är ett universitet grundat 1969 för teknik, ekonomi och samhällsvetenskaper. Ren energi, vatten och luft är förutsättningar för liv och något som vi här i LUT-universitetet hittar lösningar på med vårt kunnande i teknik, ekonomi och samhällsvetenskaper. Vi hjälper samhället och företag att förnya sig hållbart. Vi har 7500 medlemmar i vårt internationella forskarsamhälle. Våra campus ligger i Villmanstrand och Lahtis, men alla ansökningsmål som är med i DIA-gemensamma antagningen är belägna på Villmanstrand campus och är finskspråkiga.

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Tampereen yliopisto

Det tekniska utbildningsområdet är ett av mångvetenskapliga Tammerfors universitets spetsområden. Vid Tammerfors får du en omfattande och tvärvetenskaplig utbildning och möjligheten att utnyttja det mångsidiga utbudet inom vår högskolegemenskap. Årligen inleder över tusen diplomingenjörsstuderande sina studier vid Hervanta kampus och som studerande blir du en del av den aktiva gemenskapen för teknologer.

Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Energiamurros
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Robotiikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka

 

Oulun yliopisto

I DIA-utbildningens gemensamma antagning deltar Uleåborgs universitets Tekniska fakultet och  fakulteten för Data- och elektroteknik. Fakulteten ligger på Linnamaas universitetskampus.  På det tekniska området studerar ca. 2600 studerande och årligen antas ca. 450 studerande.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Lääketieteen tekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka

 

Vaasan yliopisto

Från Vasa universitet är ”Kestävä energia ja älykäs teknologia työelämälähtöinen koulutusohjelma” med i DIA-gemensamma antagningen. Vid ”Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö” studerar 1600 studerande och årligen börjar ca. 400 nya studerande sina studier. Universitetets havsnära kampus ligger på Brändö, nära Vasa centrum.

Automaatio ja tietotekniikka
Data-arkkitehtuuri
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous
Åbo Akademi

Åbo Akademi har vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik två ansökningsalternativ med i den gemensamma antagningen. De tekniska ämnena har cirka 650 grundexamensstuderande och 130 forskarstuderande. Årligen antas ungefär 100 nya studerande. Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik finns i Åbo.

Datateknik
Kemi- och processteknik

 

Turun yliopisto

Åbo universitets fakultet för teknologi  har över 2000 studerande. Det finns åtta utbildningsprogram på finska som leder till diplomingenjörsexamen. Årligen antas över 350 nya studerande till dessa program. Åbo universitets campus och fakulteten för teknologi ligger i Åbo centrum.

Automaatiotekniikka
Biotekniikka
Elintarviketekniikka
Konetekniikka
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Materiaalitekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous

 

Logo - Itä-Suomen Yliopisto

Vid Östra Finlands universitet studerar du inom teknik till diplomingenjör i tre utbildningsprogram. Du kan välja mellan fotonik, hållbar teknologi och teknisk fysik. Hos oss studerar ca. 16 000 studerande och vi antar årligen ca. 100 nya sturande till de tekniska utbildningarna. I din examen kan du fritt välja studier från Finlands mest branschövergripande universitets breda biämnesutbud. Vi är verksamma på två kompakta campus i Joensuu och Kuopio helt nära centrum.

Fotoniikka (Joensuu)
Kestävät teknologiat (Joensuu)
Teknillinen fysiikka (Kuopio)