Taustaelementti

Bilagor

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja
Taustalementti
Taustalemenetti

Finländsk studentexamen

 • Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg. Vi får uppgifter om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.
 • Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00

International Baccalaureate (IB-examen)

 • Om du har avlagt IB-examen före våren 2024, ladda upp en kopia på ditt IB Diploma -examensbetyg i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
 • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp läroanstaltens förhandsbedömning (Candidate Predicted Grades) i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Sökande som avlägger IB-examen våren 2024 ska beställa en Transcript of Grades-rapport från IBO och begära dem leverera den direkt till Aalto-universitetet (Aalto University). Aalto-universitetet hämtar de slutliga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten är färdiga. De slutliga resultaten ska vara Aalto-universitetet tillhanda senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Mer information på ibo.org.

European Baccalaureate (EB-examen)

 • Om du har avlagt EB-examen före våren 2024, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast 3.4.2024 före kl. 15.00 i ansökningsblanketten.
 • Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp förhandsbedömningen över dina vitsord i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Ladda upp en kopia på ditt slutliga examensbetyg (inklusive slutliga vitsord) till ansökningsblanketten senast 11.7.2024 före kl. 15.00.

Reifeprüfung (RP) eller Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen

 • Om du har avlagt RP-/DIA-examen före våren 2024, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg samt bilagor i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Om du har avlagt examen i Finland, måste du också lämna in en kopia av ett motsvarighetsintyg på finska.
 • Om du avlägger DIA-examen under ansökningsvåren i en skola utomlands, ladda upp en kopia på examensbetygets vitsordssida i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
 • Om du avlägger DIA-examen i Deutsche Schule Helsinki under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på examensbetygets vitsordssida och en kopia på motsvarighetsintyget på finska i ansökningsblanketten senast 30.4.2024 före kl. 15.00.

Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)-examen

 • Om du har avlagt AICE-examen före våren 2024, ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
 • Om du avlägger AICE-examen under ansökningsvåren, ladda upp förhandsbedömningen över dina vitsord i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Din examen ska vara avlagd och uppgifterna om din examen bör synas i examorganisationens elektroniska system senast 11.7.2024 före kl. 15.00. Mer information på cambridgeinternational.org.

Yrkesinriktad grundexamen

 • Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före år 2017, ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
 • Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får uppgifter om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska dina examensuppgifter synas som avlagda i den nationella informationsresursen Koski senast 14.6.2024.

Yrkesexamen eller specialyrkesexamen

 • Om du har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen före år 2018, ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
 • Om du har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får uppgifter om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska dina examensuppgifter synas som avlagda i den nationella informationsresursen Koski senast 14.6.2024.

Yrkesinriktad examen på skolnivå, examen på institutsnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå som avlagts i Finland

 • Ladda upp en kopia på betyget från din yrkesinriktade examen på skolnivå, examen på institutsnivå eller yrkesinriktade examen på högre nivå i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Utländsk högskolebehörighet

 • Om du har avlagt examen före våren 2024, ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på ditt senaste skolbetyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). En kopia på det slutliga examensbetyget och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska laddas upp i ansökningsblanketten senast 11.7.2024 före kl. 15.00.

Högskoleexamen avlagd i Finland eller studierätt till universitetsexamen i Finland

 • Om du inte har avlagt en sådan examen som nämns ovan och som ger allmän högskolebehörighet, kan du påvisa din behörighet genom en avlagd högskoleexamen eller beviljad studierätt till universitetsexamen.
 • Om du har avlagt examen före våren 2024, ladda upp en kopia av examensbetyget i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
 • Om du avlägger examen under ansökningsvåren, ladda upp ditt senaste studieutdrag i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00. Din examen ska vara avlagd och uppgifterna om din examen bör synas i studieregistret senast 31.7.2024 före kl. 15.00.
 • Om du beviljats studierätt till universitetsexamen i Finland, välj i ansökningsblanketten alternativet ”Övrig högskolebehörighet” och ladda upp ett dokument som bevisar din studierätt (t.ex. närvarointyg) i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00.

Utländsk högskoleexamen

 • Om du inte har avlagt en sådan examen som nämns ovan och som ger allmän högskolebehörighet, kan du påvisa din behörighet genom en avlagd högskoleexamen.
 • Om du har avlagt examen före våren 2024, ladda upp en kopia av examensbetyget i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger examen under ansökningsvåren, ladda upp ditt senaste studieutdrag i ansökningsblanketten senast 3.4.2024 före kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). Ladda upp en kopia på ditt slutliga examensbetyg i ansökningsblanketten senast 31.7.2024 före kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska)

Intyg över tävlingsframgång

 • Om du ansöker på basis av framgång i MAOL-tävlingarna, ladda upp ett intyg över din framgång i tävlingen senast 3.4.2024 före kl. 15.00. På intyget ska synas att du placerat dig bland de 10 bästa i tävlingen.
 • Om du ansöker på basis av framgång i TuKoKe-tävlingen, ladda upp ett intyg över din framgång i tävlingen senast 25.4.2024 före kl. 15.00. På intyget ska placeringen i tävlingen synas samt att det är frågan om en personlig framgång.