Taustaelementti

Bilagor

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

Finsk studentexamen

Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg.

Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg på ansökningsblanketten.

 

IB-examen

Om du har avlagt  IB-examen före vår 2020, ladda upp en kopia på din IB-diploma på ansökningsblanketten.

Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp predicted grades –utlåtande på ansökningsblanketten senast den 8.4.2020 kl 15.00. De slutliga vitsorden ska levereras senast den 15.7.2020 kl 15.00.

Sökande som avlägger IB-examen under sommaren 2020 ska ladda in rapporten med de slutliga vitsorden på ansökningsblanketten eller alternativt beställa Transcript of Grades-rapport från IBO och begära dem leverera den direkt till Aalto-universitetet (Aalto University). Aalto-universitetet hämtar de slutliga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten är färdiga ifall den sökande beställt studieutdraget till Aalto-universitetet. De slutliga resultaten ska vara till förfogande på Aalto-universitetet senast den 15.7.2020 kl 15.00. Mer information ibo.org.

 

EB-examen

Om du har avlagt  EB-examen före vår 2020, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast den 8.4.2020 kl 15.00 på ansökningsblanketten.

Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp anmälan över preliminära vitsord på ansökningsblanketten senast den 8.4.2020 kl 15.00 De slutgiltiga vitsorden ska levereras senast den 15.7.2020 kl 15.00.

 

DIA-/RP-examen

Om du avlägger RP/DIA-examen under ansökningsvåren ska de slutliga vitsorden laddas upp på ansökningsblanketten senast den 8.4.2020 kl 15.00.

 

Utländsk högskolebehörighet

Om du har avlagt din examen före våren 2020 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 8.4.2020 kl 15.00 och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk).

Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda in en kopia på ditt senaste studieintyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk).

En kopia på det slutliga examensbetyget och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska laddas upp på ansökningsblanketten senast den  15.7.2020 kl 15.00.

 

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

Om du har avlagt din examen före våren 2020 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 8.4.2020 kl 15.00.

Obs! Om du har avlagt din examen år 2020 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får upplysningar om din examen  direkt via elektroniska ansökningssystemet.

Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska du bli utexaminerad senast den 1.6.2020.