Taustaelementti

Bilagor

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

Finländsk studentexamen

 • Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg. Vi får uppgifter om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.
 • Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00

International Baccalaureate (IB-examen)

 • Om du har avlagt IB-examen före våren 2023, ladda upp en kopia på ditt IB Diploma -examensbetyg i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.
 • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp läroanstaltens förhandsbedömning (Candidate Predicted Grades) i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00. Sökande som avlägger IB-examen våren 2023 ska beställa en Transcript of Grades-rapport från IBO och begära dem leverera den direkt till Aalto-universitetet (Aalto University). Aalto-universitetet hämtar de slutliga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten är färdiga. De slutliga resultaten ska vara Aalto-universitetet tillhanda senast 14.7.2023 kl. 15.00. Mer information på ibo.org.

European Baccalaureate (EB-examen)

 • Om du har avlagt EB-examen före våren 2023, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast 6.4.2023 kl. 15.00 i ansökningsblanketten.
 • Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp anmälan över dina preliminära vitsord i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00. Ladda upp en kopia på ditt slutliga examensbetyg (inklusive slutliga vitsord) till ansökningsblanketten senast 14.7.2023 kl. 15.00.

Reifeprüfung (RP) eller Deutsches Internationales Abitur (DIA)-examen

 • Om du har avlagt RP-/DIA-examen före våren 2023, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg samt bilagor senast 6.4.2023 kl. 15.00 i ansökningsblanketten.
 • Om du avlägger DIA-examen under ansökningsvåren ska de slutliga vitsorden laddas upp i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE)-examen

 • Ladda upp en kopia på ditt examensbetyg i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Yrkesinriktad grundexamen

 • Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen före år 2017, ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.
 • Om du har avlagt en yrkesinriktad grundexamen år 2017 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får uppgifter om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska examen vara avlagd och dina examensuppgifter synas som avlagda i den nationella informationsresursen Koski senast 16.6.2023.

Yrkesexamen eller specialyrkesexamen

 • Om du har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen före år 2018, ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.
 • Om du har avlagt en yrkesexamen eller specialyrkesexamen år 2018 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får uppgifter om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska examen vara avlagd och dina examensuppgifter synas som avlagda i den nationella informationsresursen Koski senast 16.6.2023.

Yrkesinriktad examen på skolnivå, examen på institutsnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå som avlagts i Finland

 • Ladda upp en kopia på betyget från din yrkesinriktade examen på skolnivå, examen på institutsnivå eller yrkesinriktade examen på högre nivå i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Utländsk högskolebehörighet

 • Om du har avlagt examen före våren 2023 ladda upp en kopia på examensbetyget i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på ditt senaste skolbetyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). En kopia på det slutliga examensbetyget och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska laddas upp i ansökningsblanketten senast 14.7.2023 kl. 15.00.

Högskoleexamen avlagd i Finland

 • Om du inte har avlagt en sådan examen som nämns ovan och som ger allmän högskolebehörighet, kan du påvisa din behörighet genom en avlagd yrkeshögskole- eller universitetsexamen. Ladda upp en kopia på ditt examensbetyg i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00.

Utländsk högskoleexamen

 • Om du har avlagt examen före våren 2023 ladda upp en kopia av examensbetyget i ansökningsblanketten senast 6.4.2023 kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du tar examen efter ansökningstiden ladda upp en kopia på ditt examensbetyg i ansökningsblanketten senast 28.7.2023 kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska)

Intyg över tävlingsframgång

 • Om du ansöker på basis av framgång i MAOL- eller TuKoKe-tävlingarna, ladda upp ett intyg över din framgång i tävlingen senast 6.4.2023 kl. 15.00. Placeringen i tävlingen ska synas på intyget och för TuKoKe-tävlingens del ska det synas att det är frågan om en personlig framgång.
 • Obs! Eftersom finalen i TuKoKe-tävlingen ordnas först efter 6.4.2023 kan intyget gällande framgång i TuKoKe-tävlingen skickas per e-post (ansokningsservice@aalto.fi) senast mån 10.4.2023 kl. 15.00.