Taustaelementti

Bilagor

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

Finländsk studentexamen

 • Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg.
 • Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg på ansökningsformuläret.

IB-examen

 • Om du har avlagt IB-examen före vår 2022, ladda upp en kopia på din IB-diploma i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp predicted grades –utlåtande på ansökningsformuläret senast den 6.4.2022 kl. 15.00. Sökande som avlägger IB-examen våren 2022 ska beställa Transcript of Grades-rapport från IBO och begära dem leverera den direkt till Aalto-universitetet (Aalto University). Aalto-universitetet hämtar de slutliga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten är färdiga. De slutliga resultaten ska vara Aalto-universitetet tillhanda senast den 15.7.2022 kl. 15.00. Mer information ibo.org.

EB-examen

 • Om du har avlagt EB-examen före våren 2021, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast den 6.4.2022 kl. 15.00 i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp anmälan över preliminära vitsord på ansökningsformuläret senast den 6.4.2022 kl. 15.00 och slutgiltiga vitsorden ska levereras senast den 15.7.2022 kl. 15.00.

DIA-/RP-examen

 • On du har avlagt RP-/DIA-examen före våren 2022, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg samt bilagor senast den 6.4.2022 kl. 15.00 på ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger DIA-examen under ansökningsvåren ska de slutliga vitsorden laddas upp i ansökningsformuläret senast den 6.4.2022 kl. 15.00.

Utländsk högskolebehörighet

 • Om du har avlagt examen före våren 2022 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 6.4.2022 kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på ditt senaste skolbetyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). En kopia på det slutliga examensbetyget och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska laddas upp i ansökningsformuläret senast den 15.7.2022 kl. 15.00.

Utländsk högskoleexamen

 • Om du har avlagt examen före våren 2022 ladda upp en kopia av examensbetyget senast den 6.4.2022 kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du tar examen efter ansökningstiden har slutat ladda upp en kopia på ditt examens betyg senast den 29.7.2022 kl. 15.00 och en officiell översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska)

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

 • Om du har avlagt din examen före våren 2018 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 6.4.2022 kl. 15.00.

Obs! Om du har avlagt din examen år 2018 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får upplysningar om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.

 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska du bli utexaminerad senast den 10.6.2022.

Intyg över tävlingsframgång

 • Om du ansöker på basis av framgång i MAOL- eller TuKoKe-tävlingar, ladda upp ett intyg över framgång i tävlingen senast den 6.4.2022 kl. 15.00. Placeringen i tävlingen ska synas på intyget och i TuKoKe-tävlingen också att det är personlig framgång.