Taustaelementti

Bilagor

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

Finländsk studentexamen

 • Om du har avlagt studentexamen år 1990 eller senare, behöver du inte lämna in en kopia på ditt studentexamensbetyg.
 • Om du har avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare, ladda upp en kopia på ditt studentexamensbetyg på ansökningsformuläret.

IB-examen

 • Om du har avlagt IB-examen före vår 2021, ladda upp en kopia på din IB-diploma i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger IB-examen under ansökningsvåren, ladda upp predicted grades –utlåtande på ansökningsformuläret senast den 7.4.2021 kl. 15.00. De slutliga vitsorden ska levereras senast den 16.7.2021 kl. 15.00. Sökande som avlägger IB-examen våren 2021 ska ladda upp rapporten med de slutliga vitsorden i ansökningsformuläret eller alternativt beställa Transcript of Grades-rapport från IBO och begära dem leverera den direkt till Aalto-universitetet (Aalto University). Aalto-universitetet hämtar de slutliga vitsorden elektroniskt från IBO när resultaten är färdiga ifall den sökande beställt studieutdraget till Aalto-universitetet. De slutliga resultaten ska vara Aalto-universitetet tillhanda senast den 16.7.2021 kl. 15.00. Mer information ibo.org.

EB-examen

 • Om du har avlagt EB-examen före våren 2021, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg senast den 7.4.2021 kl. 15.00 i ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger EB-examen under ansökningsvåren, ladda upp anmälan över preliminära vitsord på ansökningsformuläret senast den 7.4.2021 kl. 15.00 och slutgiltiga vitsorden ska levereras senast den 16.7.2020 kl. 15.00.

DIA-/RP-examen

 • On du har avlagt RP-/DIA-examen före våren 2021, ladda upp en kopia på ditt examensbetyg samt bilagor senast den 7.4.2021 kl. 15.00 på ansökningsformuläret.
 • Om du avlägger DIA-examen under ansökningsvåren ska de slutliga vitsorden laddas upp i ansökningsformuläret senast den 7.4.2021 kl. 15.00.

Utländsk högskolebehörighet

 • Om du har avlagt examen före våren 2021 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 7.4.2021 kl. 15.00 och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska).
 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ladda upp en kopia på ditt senaste skolbetyg eller ett intyg över pågående studier (som innehåller information om examen som avläggs och beräknad utexamineringstid) och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet inte är på finska, svenska eller engelska). En kopia på det slutliga examensbetyget och en översättning på finska, svenska eller engelska (ifall det ursprungliga dokumentet är på ett annat språk) ska laddas upp i ansökningsformuläret senast den 16.7.2021 kl. 15.00.

Yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen

 • Om du har avlagt din examen före våren 2020 ladda upp en kopia på examensbetyget senast den 7.4.2021 kl. 15.00.

Obs! Om du har avlagt din examen år 2020 eller senare, behöver du inte leverera en kopia på examensbetyget. Vi får upplysningar om din examen direkt via det elektroniska ansökningssystemet.

 • Om du avlägger din examen under ansökningsvåren, ska du bli utexaminerad senast den 18.6.2021 då också examensinformation skall vara tillhanda i KOSKI-service. Alternativt kan du ladda upp en kopia av examensbetyget i ansökningsformuläret  senast 18.6. klo 15.00.