Taustaelementti

Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål

Via gemensamma antagningen får du studierätt både för teknologie kandidatexamen och en högre examen, arkitekt eller landskapsarkitekt. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet. Man kan ansöka till alla ansökningsalternativen inom arkitektur vid dessa universitet via den gemensamma antagningen: samma ansökan och samma urvalsprov.

Det finns sammanlagt fyra ansökningsalternativ inom arkitektur.

Oberoende av ditt ansökningsalternativ kan du delta i urvalsprovet antingen i Esbo, Uleåborg eller Tammerfors. Det frågas i ansökningsblanketten var du vill avlägga provet. Även om du bara skulle ansöka till Tammerfors kan du delta i proven i Esbo eller Uleåborg.

Alla sökande som blir godkända på basis av förhandsuppgifterna fortsätter till tecknings- och planeringsproven. Alla sökande bör uppfylla tröskelkriteriet i matematik och dessutom i naturvetenskap ifall man söker till landskapsarkitektur.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

Du är behörig i prov- och begynnelsepoängsantagningen ifall

  1. du har avlagt finländsk studentexamen eller deltar i studentskrivningarna våren 2020 och avlägger studentexamen senast den 30.5.2020.
  2. du har avlagt European Baccalaureate – eller International Baccalaureate–examen senast våren 2020 i Finland eller utomlands eller avlägger senast våren 2020 Deutsches Internationales Abitur-/Reifeprüfung–examen i Finland.

Begynnelsepoängen för dem som avlägger IB-examen sommaren 2020 räknas enligt de preliminära Candidate Predicted Grades-vitsorden. För dem som avlägger EB-examen sommaren 2020 räknas poängen enligt de preliminära uppskattade vitsorden (skriftliga delproven).  

Ifall de slutliga betygspoängen är lägre än de preliminära, kan antagningsbeslutet upphävas. Om de slutliga vitsorden är högre än i förhandsbedömningen kan den sökande bli antagen till ett annat ansökningsalternativ även om de preliminära vitsorden inte räckte till.

Tecknings- och planeringsprovet består av totalt sex (6) uppgifter. Maximipoängantalet är 20-50 poäng per uppgift, alltså maximipoängantalet för tecknings- och planeringsprovet är 180. För godkänt prov krävs minst 84 poäng.

Maximiantalet poäng är på basis av begynnelse- och provpoäng 341.

Ämnen som beaktas i räkningen av begynnelsepoäng är modersmål och matematik och tre andra ämnen som är fördelaktigaste för den sökande. Om du har avklarat prov i samma ämne på olika nivåer (t.ex. lång och kort matematik) beaktas prestationen som är mer fördelaktig för den sökande.

Begynnelsepoängen räknas enligt tabellen nedan så att den maximala poängsumman är 161,0.

 

ÄMNEN SOM BEAKTAS FÖR ALLA:

 

Vitsord på studentexamens-betyget L E M C B A
Modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 6,6

 

Lång matematik:

EB-examen

lång matematik (5 h/vecka)

IB-examen

further mathematics

mathematics HL

mathematics SL

RP-/DIA-examen

matematik (avlagd som en del av examen)

 

Kort matematik:

EB-examen

kort matematik (5 h/vecka)

IB-examen

mathematical studies

RP-/DIA-examen

matematik med motsvarighetsintyg

 

DESSUTOM BEAKTAS DE TRE BÄSTA VITSORDEN AV FÖLJANDE:

Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Främmande språk, medellång 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Språk, mlång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

 

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Examen      
Finska studentexamen Modersmål Främmande språk, lång Främmande språk, medellång
EB L1-språk L2-språk L3- språk
IB A- språk B- språk
RP/DIA Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

 

Vitsord på studentexamens-betyget L E M C B A
EB 10-9 8,99-8,0 7,99-7,0 6,99-6,0 5,99-5,0 4,99-4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

 

 I provpoängsantagningen deltar alla som har allmän behörighet till högskolestudier senast den 1.6.2020.

Antagningen av de som ansöker på basis av provpoäng sker utgående från poängen i tecknings- och planeringsprovet, så att den maximala poängsumman är 180. För godkänt prov krävs minst 84 poäng. Dessutom ska den sökande uppfylla tröskelkriteriet i matematik och för ansökningsalternativet för landskapsarkitektur även tröskelkriteriet i naturvetenskap.

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng bestäms enligt uppgiften/ uppgifter som ger mest poäng (50 poäng). Vid behov beaktas även uppgiften som har näst största maximiantal poäng.

 

Alla som söker till ansökningsmål i arkitektur måste uppfylla tröskelkrav i matematik:

  1. Studentprov i lång matematik avlagt med minst vitsord C (cum laude)
  2. Studentprov i kort matematik avlagt med minst vitsord E (eximia)
  3. Matematikprov för ansökningsmål i arkitektud med minst 6/24 poäng

Alla som söker till ansökningsmål i arkitektur måste desutom uppfylla tröskelkrav i naturvetenskaper:

  1. Studentprov i geografi avlagt med minst vitord M (magna cum laude approbatur)
  2. Prov i naturvetenskaper för ansökningsmål i landskapsarkitektur med 12/24 poäng