Taustaelementti

Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål

Via gemensamma antagningen får du studierätt både för teknologie kandidatexamen och en högre examen, arkitekt eller landskapsarkitekt. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet. Man kan ansöka till alla ansökningsalternativen inom arkitektur vid dessa universitet via den gemensamma antagningen: samma ansökan och samma urvalsprov.

Det finns sammanlagt fyra ansökningsalternativ inom arkitektur.

Oberoende av ditt ansökningsalternativ kan du delta i urvalsprovet antingen i Esbo, Uleåborg eller Tammerfors; även om du bara skulle ansöka till Tammerfors kan du delta i proven i Esbo eller Uleåborg. Urvalprovortens väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Alla sökande som blir godkända på basis av förhandsuppgifterna fortsätter till tecknings- och planeringsproven. Alla sökande bör uppfylla tröskelkriteriet i matematik och dessutom i naturvetenskap ifall man söker till landskapsarkitektur.

Kvoten för förstagångssökande är 50 % i ansökningsalternativen för arkitektutbildning.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

80 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av betyg och urvalsprovpoäng.

Du är ansökningsbehörig om du har avlagt eller avlägger en finländsk eller internationell studentexamen senast under ansökningsvåren 2022 (IB, EB, DIA/RP).

Om du avlägger IB- eller EB-examen våren 2022 och blir godkänd är antagningsbeslutet villkorlig till du lämnar in de slutliga vitsorden. Ifall dina slutliga betygspoäng är lägre än de preliminära upphävs antagningsbeslutet. Om dina slutliga betygspoängen är högre kan du bli antagen till ett annat ansökningsalternativ även om de preliminära vitsorden inte räckte till.

Ämnen som beaktas i räkningen av begynnelsepoäng är modersmål och matematik och tre andra ämnen som är fördelaktigaste för den sökande. Om du har vitsord i två långa språk kan båda beaktas i räkningen av begynnelsepoäng. Begynnelsepoängen räknas enligt tabellen nedan så att den maximala poängsumman är 161,0.

Ifall du avlagt flera examina som berättigar till poäng eller delar av den (YO, EB, IB, RP/DIA), kan examina/delar av examina kombineras i antagningen på basis av betygs- och urvalsprovpoäng enligt det sätt som ger dig de bästa poängen.

  • Om du avlägger finländsk studentexamen på våren 2022 ska resultaten finnas i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska också skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurser till studentexamensregistret senast  samma datum.
  • Om du avlägger IB-examen sommaren 2022 beräknas begynnelsepoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades).
  • Om du avlägger EB-examen sommaren 2022 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov).

ÄMNEN SOM BEAKTAS FÖR ALLA:

Vitsord på studentexamens-betyget L E M C B A
Modersmål (också S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

När det gäller internationella examen, är följande nivåer jämförbara med lång matematik:

EB-examen lång matematik (5 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare) further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

När det gäller internationella examen, är följande nivåer jämförbara med kort matematik:

EB-examen kort matematik (3 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) applications and interpretation SL
IB-examen (2020 eller tidigare mathematical studies
DIA-/RP-examen matematik från motsvarighetsintyg

 

DESSUTOM BEAKTAS DE TRE BÄSTA VITSORDEN AV FÖLJANDE:

Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Språk, mellanlång 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Språk, lång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Studentexamens realprov som avlagts före 2006 beaktas inte i antagningen på basis av betyg och urvalspoäng.

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Examen      
Finska studentexamen Modersmål  Språk, lång  Språk, medellång
EB L1-språk L2-språk L3- språk
IB A- språk B- språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,0
EB (2021
eller tidigare)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

Om du har avklarat prov i samma ämne på olika nivåer (t.ex. lång och kort matematik) beaktas prestationen som är mer fördelaktig för dig.

Tecknings- och planeringsprovet består av totalt sex (6) uppgifter. Maximipoängantalet är 24 – 60 poäng per uppgift, alltså maximipoängantalet för tecknings- och planeringsprovet är 216. Du bör få minst minst 96 poäng i provet för att kunna beaktas i antagningen.

I ansökningsalternativen för arkitektur och landskapsarkitektur är tröskelkriteriet i matematik antingen minst vitsord C i studentprovet i lång matematik eller minst vitsord E i studentprovet i kort matematik.

Om du inte har avlagt studentprovet i matematik eller inte fått tillräckligt bra vitsord i studentprovet, ska du delta i matematikprovet för ansökningsalternativen för arkitektur. Matematikprovet består av fyra (4) uppgifter och bedömningsskalan är 0 – 6 poäng/ uppgift. Du bör få minst 6/24 poäng i provet för att kunna beaktas i antagningen.

I ansökningsalternativet för landskapsarkitektur är tröskelkriteriet i naturvetenskap att man avlagt studentprovet i geografi minst med vitsordet M.

Om du inte har avlagt studentprovet i geografi eller inte fått tillräckligt bra vitsord, bör du delta i geografiprovet för ansökningsalternativet för landskapsarkitektur. Du bör få minst 12/24 poäng i provet för att kunna beaktas i antagningen.

I antagningen beaktas enbart begynnelsepoäng (161,0) och poäng från tecknings- och planeringsprovet (216) så att maximala poängsumman är 377.

 

5 20  av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av urvalsprovpoäng.

Om du uppnår allmän behörighet till universitetsstudier senast våren 2022 är du ansökningsbehörig i urvalsprovantangning.

Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2022, är antagningen villkorlig tills du lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om examen som ger behörigheten inte blir färdig eller om dun inte lämnar in dokument som krävs inom en utsatt tid, kan antagningsbeslutet upphävas.

Antagningen sker utgående från poängen i tecknings- och planeringsprovet, så att den maximala poängsumman är 216. Du bör få minst 96 poäng för att kunna beaktas i antagningen. Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och för ansökningsalternativet för landskapsarkitektur även tröskelkriteriet i naturvetenskap.

Om flera sökande han samma antal poäng avgör de högsta poäng som den sökande har fått i en enskild uppgift. Om de sökande fortfarande står på samma poäng beaktas den uppgift som ger näst mest poäng.

 

Alla som söker till ansökningsmål i arkitektur måste uppfylla tröskelkrav i matematik:

  1. Studentprov i lång matematik avlagt med minst vitsord C (cum laude)
  2. Studentprov i kort matematik avlagt med minst vitsord E (eximia)
  3. Matematikprov för ansökningsmål i arkitektud med minst 9/24 poäng

Alla som söker till ansökningsmål i landskapsarkitektur måste dessutom uppfylla tröskelkrav i naturvetenskaper:

  1. Studentprov i geografi avlagt med minst vitsord M (magna cum laude approbatur)
  2. Prov i naturvetenskaper för ansökningsmål i landskapsarkitektur med 12/24 poäng