Taustaelementti

Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål

Via gemensamma antagningen får du studierätt både för teknologie kandidatexamen och en högre examen, arkitekt eller landskapsarkitekt. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet. Man kan ansöka till alla ansökningsalternativen inom arkitektur vid dessa universitet via den gemensamma antagningen: samma ansökan och samma urvalsprov.

Det finns sammanlagt fyra ansökningsalternativ inom arkitektur.

Oberoende av ditt ansökningsalternativ kan du delta i urvalsprovet antingen i Esbo, Uleåborg eller Tammerfors; även om du bara skulle ansöka till Tammerfors kan du delta i proven i Esbo eller Uleåborg. Urvalprovortens väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Antagningen till arkitektutbildning består av flera steg:

 • Förhandsuppgifterna publiceras i februari. Du ska göra förhandsuppgifterna självständigt och lämna in dem elektroniskt via Studieinfo inom utsatt tid och i enlighet med anvisningarna.
 • Efter att förhandsuppgifterna har bedömts får du veta om du har gått vidare eller gallrats bort utgående från förhandsuppgifterna.
 • Om du har gått vidare ska du delta i tecknings- och planeringsprovet.
 • Om du inte uppfyller tröskelkriteriet för vitsordet i matematik i studentexamen ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur.
 • Om du söker till landskapsarkitektur och inte uppfyller tröskelkriteriet i naturvetenskap på basis av vitsordet i geografi i studentexamen ska du delta i provet i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur.

Kvoten för förstagångssökande är 50 % i ansökningsalternativen för arkitektutbildning.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

Förhandsuppgifterna publiceras 13.2.2023.

Du ska utarbeta förhandsuppgifterna självständigt och lämna in de elektronisk till Studieinfo innan ansökningstiden går ut 30.3.2023 kl. 15.

Förhandsuppgifterna bedöms på skalan godkänd/underkänd och du informeras sen om du har eller har inte gått vidare till tecknings- och planeringprov.

80 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av betyg och urvalsprovpoäng.

Du deltar i antagning på basis av betyg och urvalsprovpoäng om du har avlagt eller under ansökningsvåren avlägger någon av följande examina under våren 2023:

 • finländsk studentexamen
 • IB-examen
 • EB-examen
 • RP- eller DIA-examen i Finland

I antagning på basis av betyg och urvalsprovpoäng beaktas alla de som avlagt finländsk studentexamen senast 16.5.2023 och de som avlagt IB-, EB- eller RP- eller DIA-examen senast 14.7.2023.

Antagning av sökande som avlägger IB- eller EB-examen under sommaren 2023 är vilkorlig tills du lämnar in de slutliga vitsorden och examensbetyget. Ifall dina slutliga betygspoäng är lägre än de preliminära vitsorden och de nya vitorden inte längre räcker till att bli godkännt upphävs antagningsbeslutet. Om dina slutliga betygspoängen är högre kan du bli antagen till ett annat ansökningsalternativ även om de preliminära vitsorden inte räckte till.

Tecknings- och planeringprov 

Med tecknings- och planeringsprov strävar man till att bedöma den sökandes användning av färg, utformning, ritning av former, gestaltning av utrymme och proportioner samt kreativ problemlösning.

Tecknings- och planeringsprovet innehåller sex (6) uppgifter, och varje uppgift ger 24–60 poäng. Du måste få minst 96,00 poäng för att ha möjlighet att bli antagen. Det maximala antalet poäng i tecknings- och planeringsprovet är 216,00.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och i ansökningsalternativ för landskaparkitektur även tröskelkrieteriet i naturvetenskaper.

Ämnen som poängsätts

I beräkningen av betygspoäng beaktas vitsorden i modersmål och matematik samt de tre övriga ämnen som ger mest poäng. Om du har avlagt två långa språk kan båda beaktas i poängsättningen. Betygspoäng beräknas enligt tabellen nedan så att det maximala antalet betygspoäng är 161,0.

Om du har skrivit flera prov som ingår i ovannämnd studentexamen (YO, EB, IB, DIA, RP) beräknas dina betygspoäng utgående från de prov som ger mest poäng.

 • Om du avlägger finländskt studentexamen på våren 2023 ska resultaten finnas i studentexamensregistret senast 16.5.2023
 • Om du avlägger IB-examen sommaren 2023 beräknas betygspoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades)
 • Om du avlägger EB-examen sommaren 2023 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov)

 

ÄMNEN SOM BEAKTAS FÖR ALLA:

Vitsord på studentexamens-betyget L E M C B A
Modersmål (också S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Dessutom beaktas de tre bästa vitsorden av följande: 

Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Språk, lång 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Språk, mellanlång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Studentexamens realprov som avlagts före 2006 beaktas inte i betygsantagningen.
Om du har avlagt olika nivås prov i samma ämne (t.ex. lång och kort matematik), beaktas utförande som ger dig bättre poäng.

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Sökande antas på basis av betygspoängen (161,0) och poängen i tecknings- och planeringsprovet (216,0), då det maximala antalet poäng är 377,00.

 

När det gäller internationella examen, är följande nivåer jämförbara med lång matematik:

EB-examen lång matematik (5 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare) further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

När det gäller internationella examen, är följande nivåer jämförbara med kort matematik:

EB-examen kort matematik (3 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) applications and interpretation SL
IB-examen (2020 eller tidigare mathematical studies
DIA-/RP-examen matematik från motsvarighetsintyg

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Examen      
Finländsk studentexamen Modersmål  Språk, lång  Språk, medellång
EB L1-språk L2-språk L3- språk
IB A- språk B- språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,0
EB (2021
eller tidigare)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

20 %  av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av urvalsprovpoäng.

Om du uppnår allmän behörighet till universitetsstudier senast våren 2023 är du ansökningsbehörig i urvalsprovantangning.

Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2023 och blir godkännt, är antagningen villkorlig tills du lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om examen som ger behörigheten inte blir färdig eller om du inte lämnar in dokument som krävs inom en utsatt tid, kan antagningsbeslutet upphävas.

Antagningen sker utgående från poängen i tecknings- och planeringsprovet, då att den maximala poängsumman är 216,0. Du bör få minst 96,0 poäng för att kunna beaktas i antagningen.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och i ansökningsalternativet för landskapsarkitektur även tröskelkriteriet i naturvetenskaper.

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Sökande antas på basis av  poängen i tecknings- och planeringsprovet, maximala antalet poäng 216,0.

Alla som söker till ansökningsmål i arkitektur måste uppfylla tröskelkriterier i matematik:

Tröskelkriterier

 • Studentprov i lång matematik avlagt med minst vitsord C (cum laude) eller
 • Studentprov i kort matematik avlagt med minst vitsord E (eximia) eller
 • Matematikprovet för arkitektur: om du inte har skrivit studentprovet i matematik eller ditt vitsord i studentprovet inte är tillräckligt högt ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

I matematikprovet förutsätts kunskaper motsvarande gymnasiets lärokurs i lång matematik.

Alla som söker till ansökningsmål i landskapsarkitektur måste dessutom uppfylla tröskelkrav i naturvetenskaper:

 • Studentprov i geografi avlagt med minst vitsord M (magna cum laude approbatur) eller
 • Prov i naturvetenskaper för ansökningsmål i landskapsarkitektur: om du inte har skrivit studentprov i geografi eller ditt vitsord i studentprov inte är tillräckligt högt ska du delta i prov i naturvetenskaper. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

Prov i naturvetenskaper baserar sig på gymnasiet läroplans (GLP2021) lärobok Geos 2: Den blå planeten (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) och materialet som möjligen delas ut i provet.