Taustaelementti

Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål

Via den gemensamma antagningen får du studierätt både för teknologie kandidatexamen och en högre examen, arkitekt eller landskapsarkitekt. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet. Man kan ansöka till alla ansökningsmål inom arkitektur vid dessa universitet via den gemensamma antagningen: samma ansökan och samma urvalsprov.

Det finns sammanlagt fyra ansökningsmål inom arkitektur.

Oberoende av ditt ansökningsmål kan du delta i urvalsprovet antingen i Esbo, Uleåborg eller Tammerfors; även om du bara skulle ansöka till Tammerfors kan du delta i proven i Esbo eller Uleåborg. Urvalprovorten väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Antagningen till arkitektutbildningen består av flera steg:

 • Förhandsuppgifterna publiceras i februari. Du ska göra förhandsuppgifterna självständigt och lämna in dem elektroniskt via Studieinfo inom utsatt tid och i enlighet med anvisningarna.
 • Efter att förhandsuppgifterna har bedömts får du veta om du har gått vidare eller gallrats bort utgående från förhandsuppgifterna.
 • Om du har gått vidare ska du delta i tecknings- och planeringsprovet.
 • Om du inte uppfyller tröskelkriteriet för vitsordet i matematik i studentexamen ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur.
 • Om du söker till landskapsarkitektur och inte uppfyller tröskelkriteriet i naturvetenskap på basis av vitsordet i geografi i studentexamen ska du delta i provet i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur.

Kvoten för förstagångssökande är 50 % i ansökningsmålen för arkitektutbildning.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

FÖRHANDSUPPGIFTER 2024
Ansökningsmålen arkitektur och landskapsarkitektur

Arkitektutbildningens förhandsuppgifter 2024 (PDF)
Architecture preliminary assignments 2024 (PDF)

“Krux, epiker och verta featherbags”

Utomhusklättring är en mångsidig hobby: en njuter av klättringen som fysisk prestation i friska luften, en annan av adrenalinkicken och en tredje igen av båda två. Repklättring är också en social hobby, för man kan inte klättra i rep utan att ha en kamrat i andra ändan.
(Källa: Utinaturen.fi)

Det nyaste nya på klätterfronten är klätterväggkonstruktioner som byggs på naturområden. I konstruktionerna fungerar nästan vertikala och något buktande klippväggar som stöd för ytor av intressanta material, och klättringsupplevelsen har inte brist på ”krux och epiker”. Eftersom man är utomhus innebär det naturligtvis att vyn högst upp garanterat är spektakulär.

Uppgift A

Miniatyrmodell

Planera och skapa en miniatyrmodell av en klättervägg av det slag som beskrivs ovan.

Som möjliga byggmaterial för miniatyrmodellen av klätterväggen finns nio produktgrupper i diagrammet*) nedan, av vilka du ska välja fyra. Inom var och en av de fyra produktgrupperna som du väljer kan du använda så många exemplar du vill. Produkterna måste fortfarande kunna identifieras i den slutliga konstruktionen.

Höjden på miniatyrmodellen för klätterväggen är cirka 42–45 cm. När du fotograferar den färdiga miniatyrmodellen ska du också inkludera en personfigur på 3–4 centimeter i närheten av konstruktionen för att ge en uppfattning av skalan.

Tips för att bygga miniatyrmodellen. Du kan använda en stol för att stödja miniatyrmodellen, eftersom miniatyrmodellens höjd är den samma som avståndet mellan golvet och sätet på en stol. Skydda stolen genom att täcka den med en stor svart sopsäck. Du kan föreställa dig att den täckta stolen representerar den buktande klippvägg som klätterväggen stöder sig på.

Fotografi 1. Innan du bygger miniatyrmodellen ska du ta ett fotografi av de produkter som du kommer att använda i modellen mot svart bakgrund.

Fotografi 2. Ta ett fotografi av miniatyrmodellen medan du håller på att bygga den, ungefär halvvägs genom byggnadsprocessen.

Fotografi 3. Ta ett fotografi av miniatyrmodellen när den är klar, kom ihåg att placera personfiguren i närheten av klätterväggen för att ge en uppfattning av skalan.

Följ de fotograferingsanvisningar som ges i slutet av dessa anvisningar.

Uppgift B

Rita och/eller måla vyn ur ”spottarens” ögon när hen tittar uppåt mot klättraren som är i den övre delen av konstruktionen. Inkludera inte klättraren i bilden.

Uppgift C

Klättraren har precis klättrat upp till toppen av konstruktionen. Rita och/eller måla utsikten ur klättrarens ögon då hen ser diagonalt neråt och ser den buktande ytan av konstruktionen och det omgivande bergiga skogslandskapet.


Klättringsordlista

epik
en klättring eller klättringsresa som leder till farligt äventyr och överlevnadsupplevelse; slutet gott, allting gott

krux
det svåraste partiet på en led

vert
lodrät, vertikal

featherbag
en övergraderad led, dvs. en led vars svårighetsgrad har överskattats

spottare
en person som står på marken med sina armar uppsträckta, redo att fånga klättraren om hen faller

Källa för klättringsordlistan på finska:
Tietovakka (2023) Luomukiipeilyn sanasto (på finska)
Definitionerna har översatts till svenska från samma ordlista.


*) De produktgrupper av vilka du ska välja fyra:

Ett genomskinligt burklock av plastMånga sugrör av kartong som står upprättEn hög med vita tillslutare för brödpåsar

Genomskinliga burklock av plast              Sugrör av kartong          Tillslutare för brödpåsar (eller liknande)
(lock till filburkar eller liknande burkar)

En närbild av gratistidningar av papperEtt vitt burklock av metallPappersklämmor av olika storlek och form

Gratistidningar av papper                       Burklock av metall                   Pappersklämmor

Glasspinnar gjorda av trä på rad och i korsEn kartongförpackning fylld av flera vikta kartongförpackningarEn närbild på en appelsin

Glasspinnar                                  Klippta och/eller vikta kartongförpackningar            Apelsinskal

Utförande av uppgifterna A, B och C

(sammanlagt fem pdf-sidor i storleken A3)

Fem rektanglar lodrätt på varandra med följande text inuti: A1 (Fotografi 1), A2 (Fotografi 2), A3 (Fotografi 3), B och C.
Sammanställ uppgifterna A, B och C (sammanlagt fem bilder) i en pdf-fil på fem sidor. Det är tillåtet att redigera bilderna digitalt. Den färdiga bildens upplösning ska vara ungefär 300 dpi (max. 600 dpi).

 

Fotograferingsanvisningar, Uppgift A

Fotografera miniatyrmodellen enligt anvisningarna mot en svart bakgrund.

En ritad bild med en stol i mitten. I bilden visas hur en svart bakgrund sätts bakom stolen. Framför stolen är en bild på en lampa och texten "ljuskälla utanför bilden". Under stolen är texten "objektet som ska fotograferas, dvs. klätterväggen stödd mot en stol täckt med en svart sopsäck - kom också ihåg personfiguren för att ge en uppfattning av skalan"

 

Bedömningsgrunder

Uppgift A. I bedömningen beaktas hur kreativt du löst uppgiften, hur intressant och prydlig konstruktionen är samt hur insiktsfullt och mångsidigt du använt materialet.

Uppgift B. I bedömningen beaktas den rumsliga djupverkan i vyn samt tecknings- och/eller målningsfärdigheterna och framställningsförmågan.

Uppgift C. I bedömningen beaktas din tecknings- och/eller målningsförmåga, din framställningsförmåga samt den rumsliga djupverkan.

Anvisningar för inlämning

Förhandsuppgifterna lämnas in elektroniskt i Studieinfo. Alla som söker till ansökningsalternativen arkitektur och landskapsarkitektur ser en förfrågan om bilagor på ansökningsblanketten. Förhandsuppgifterna ska fotograferas/skannas och sammanställas till en pdf-fil med fem sidor. Filen ska namnges enligt formatet efternamn_förnamn.pdf. Rekommenderad filstorlek är 1–100 MB (den högsta tillåtna storleken för filer i Studieinfo är 1.0 GB). Den sökande ansvarar för att filen som hen lämnar in är av tillräckligt hög kvalitet för att bedömas.

Ansökan ska vara inlämnad i Studieinfo (vårens 2. gemensamma ansökan) före slutet av ansökningstiden 27.3.2024 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59). Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade i ansökan före tidsfristen för inlämning av bilagor 3.4.2024 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59).  Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna och tidsfristen för inlämning av bilagor, vilket kan påverka systemets kapacitet. Det lönar sig att ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan tidsfristen för inlämningen av bilagor tar slut.

Kollegiet som ansvarar för antagningen bedömer uppgifterna anonymt, så skriv inte ditt namn på bilderna. Att skriva sitt namn synligt på en uppgift kan leda till att förhandsuppgifterna underkänns. Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd och ingen respons ges på dem. Begäran om omprövning gällande förhandsuppgifternas bedömning kan inlämnas först efter att resultaten för vårens andra gemensamma ansökan publicerats.

Viktigt! Förhandsuppgifterna utgör den första fasen i antagningsprocessen. Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning. Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna.

I antagningen på basis av betyg och urvalsprov beaktas betygspoängen samt poängen i tecknings- och planeringsprovet. 80 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av betyg och urvalsprovpoäng.

Du deltar i antagningen på basis av betyg och urvalsprov om du tidigare har avlagt eller under ansökningsvåren 2024 avlägger

 • finländsk studentexamen,
 • IB-examen,
 • EB-examen eller
 • RP- eller DIA-examen i Finland.

I antagningen på basis av betyg och urvalsprov beaktas sökande som har avlagt finländsk studentexamen senast 14.5.2024. EB-, IB-, RP- eller DIA-examina beaktas om de nödvändiga bilagorna har lämnats in inom utsatt tid.

Se de utsatta tiderna för inlämning av bilagor och mera information för hur bilagorna lämnas in.

Antagningen av sökande som avlägger IB- och EB-examen sommaren 2024 är villkorlig fram till att de sökande lämnar in ett officiellt studentbetyg och information om de slutliga vitsorden. Om dina slutliga vitsord är lägre än i förhandsbedömningen och de omräknade poängen inte längre räcker till för att du ska bli godkänd annulleras den beviljade studieplatsen. Om dina slutliga poäng är högre än de poäng som getts på basis av förhandsbedömningen kan du också bli antagen till ett ansökningsmål som du rangordnat högre och som poängen på basis av förhandsbedömningen inte räckte till för.

Sökande antas på basis av betygspoängen (161,0) och poängen i tecknings- och planeringsprovet (216,0). Det maximala poängantalet i antagningen på basis av betyg och urvalsprov är därmed 377,0.

Tecknings- och planeringprovet 

Med tecknings- och planeringsprovet strävar man till att bedöma den sökandes användning av färg, utformning, ritning av former, gestaltning av utrymme och proportioner samt kreativ problemlösning.

Tecknings- och planeringsprovet innehåller sex (6) uppgifter, och varje uppgift ger 24–60 poäng. Du måste få minst 96,00 poäng för att kunna bli antagen. Det maximala antalet poäng i tecknings- och planeringsprovet är 216,00.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och i ansökningsmålet för landskaparkitektur även tröskelkrieteriet i naturvetenskaper.

Ämnen som poängsätts

I beräkningen av betygspoäng beaktas vitsorden i modersmål och matematik samt de tre övriga ämnen som ger mest poäng. Om du har avlagt två långa språk kan båda beaktas i poängsättningen. Betygspoängen beräknas enligt tabellen nedan så att det maximala antalet betygspoäng är 161,0.

Om du har skrivit flera prov som ingår i ovannämnd studentexamen (YO, EB, IB, DIA/RP) beräknas dina betygspoäng utgående från de prov som ger mest poäng.

 • Om du avlägger finländsk studentexamen våren 2024 ska resultaten finnas i studentexamensregistret senast 14.5.2024
 • Om du avlägger IB-examen sommaren 2024 beräknas betygspoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades)
 • Om du avlägger EB-examen sommaren 2024 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov)

ÄMNEN SOM BEAKTAS FÖR ALLA

Vitsord i studentexamen L E M C B A
Modersmål (också S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Dessutom beaktas de tre bästa vitsorden av följande: 

Vitsord i studentexamen L E M C B A
Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Språk, lång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Språk, mellanlång 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Studentexamens realprov som avlagts före 2006 beaktas inte i betygsantagningen.
Om du har avlagt prov på olika nivå i samma ämne (t.ex. lång och kort matematik), beaktas den prestation som ger dig bättre poäng.

 

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

 

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021 eller senare) 10–9,00 8,99–8,00 7,99–7,00 6,99–6,00 5,99–5,50 5,49–5,0
EB (2020
eller tidigare)
10–9,00 8,99–8,00 7,99–7,00 6,99–6,00 5,99–5,0 4,99–4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15–13 12–10 9–8 7 6–5 4

 

I internationella studentexamen motsvarar följande nivåer lång matematik:

Studentexamen Lång matematik
EB-examen lång matematik (5 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare) further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

I internationella studentexamen motsvarar följande nivåer kort matematik:

Studentexamen Kort matematik
EB-examen kort matematik (3 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) applications and interpretation SL
IB-examen (2020 eller tidigare mathematical studies
DIA-/RP-examen matematik från motsvarighetsintyg

 

Språken i internationella studentexamen motsvarar språken i studentexamen enligt följande:

Studentexamen  Modersmål Språk, långt Språk, medellångt
EB L1-språk L2-språk, ONL (other national language) L3- språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

 

 

I urvalsprovsantagningen beaktas poängen i tecknings- och planeringsprovet. 20 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av urvalsprov.

Om du uppnår allmän behörighet till universitetsstudier senast våren 2024 är du ansökningsbehörig i urvalsprovsantangningen. Läs mera om allmän behörighet till universitetsstudier.

Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2024 och blir godkänd, är antagningen villkorlig tills du lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om den behörighetsgivande examen inte blir färdig eller om du inte lämnar in dokumentet som krävs inom den utsatta tiden, kan antagningsbeslutet upphävas.

Antagningen sker utgående från poängen i tecknings- och planeringsprovet. Det maximala poängantalet för tecknings- och planeringsprovet är 216,0. Du bör få minst 96,0 poäng för att beaktas i antagningen.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik. I ansökningsmålet för landskapsarkitektur bör du även uppfylla tröskelkriteriet i naturvetenskaper.

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Alla som söker till ett ansökningsmål i arkitektur måste uppfylla tröskelkriteriet i matematik:

 • Studentprov i lång matematik avlagt med minst vitsord B eller
 • Studentprov i kort matematik avlagt med minst vitsord M eller
 • Matematikprovet för arkitektur: om du inte har skrivit studentprovet i matematik eller ditt vitsord i studentprovet inte är tillräckligt högt ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

I matematikprovet förutsätts kunskaper motsvarande gymnasiets lärokurs i lång matematik.

Alla som söker till ansökningsmålet i landskapsarkitektur måste dessutom uppfylla tröskelkravet i naturvetenskaper:

 • Studentprov i geografi avlagt med minst vitsord M eller
 • Prov i naturvetenskaper för ansökningsmålet i landskapsarkitektur: om du inte har skrivit studentprovet i geografi eller ditt vitsord i studentprovet inte är tillräckligt högt ska du delta i provet för naturvetenskaper. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

Provet i naturvetenskaper baserar sig på gymnasiet läroplans (GLP2021) lärobok Geos 2: Den blå planeten (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) och materialet som möjligen delas ut i provet.