Taustaelementti

Resultat och rättelseförfarande

Taustalementti
Taustalemenetti

Antagningsresultatet för betygsantagningen och antagningen på basis av tävlingsframgång för diplomingenjörsutbildningen publicerades 23.5.2024.

Se DI-betygsantagningens lägsta godkända poäng 23.5.2024 (PDF)

Poänggränserna kan ännu ändras. De slutliga poänggränserna publiceras då mottagande av studieplats från reservplats tar slut 13.8.2024.

Antagningsresultatet för ansökningsmålen i arkitektur och DI-ansökningsmålens antagningsresultat för urvalsprovsantagningen publiceras i Studieinfo senast 4.7.2024.

Tidsfristen för mottagande av studieplats är 11.7.2024 kl. 15.00.

Antagningen från reservplatser tar slut 6.8.2024 kl. 15.00.

Se närmare information gällande mottagande av studieplats på Studieinfos webbplats.

Du kan begära om omprövning ifall du anser att antagningsbeslutet är felaktigt. Du kan begära omprövning av ett antagningsbeslut inom 14 dagar från det att antagningsresultaten har offentliggjorts i sin helhet (4.7.-18.7.2024). Syftet med det skriftliga omprövningsförfarandet är att ge den sökande en möjlighet att hänvisa till ett eventuellt fel i beslutsfattandet för att få ett felaktigt beslut korrigerat.

Du bör skicka begäran om omprövning till det universitet som begäran berör. Kontrollera vilket klockslag begäran om omprövningen bör vara inlämnad, eftersom det kan förekomma tidsmässiga skillnader mellan universiteten. Ytterligare information fås av universitetet.

Obs! Du kan endast begära omprövning till beslut som gäller ansökningsmål som du i ansökan prioriterat högre än det ansökningsmål som du har blivit antagen till.

Du kan be per e-post att dina urvalsprovsvar skickas åt dig. Meddelandet ska skickas med rubriken ”DIA gemensamma antagning: urvalsprovsvar” till ansokningsservice@aalto.fi. I meddelandet skall tydligt komma fram vilka uppgifter du vill att ska skickas (matematik, fysik, kemi, problemlösning, arkitektmatematik, naturvetenskap). Meddelande kan skickas från och med 4.7.2024 och uppgifterna skickas åt dig fr.om. 8.7.2024 ända fram tills 18.7.2024. Begäran som kommer senare behandlas i augusti-september.

Anvisningar för begäran om omprövning på universitetens webbplats: 
Aalto-universitetet
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi