Taustaelementti

Tulokset ja oikaisumenettely

Taustalementti
Taustalemenetti

Diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnan ja kilpailumenestysvalinnan tulokset julkaistiin 23.5.2024.

Katso DI-todistusvalinnan alimmat hyväksytyt pisteet 23.5.2024 (PDF)

Pisterajat voivat vielä muuttua ja lopulliset pisterajat selviävät kun paikan vastaanotto varasijoilta päättyy 13.8.2024.

Arkkitehtuurin hakukohteiden valintatulokset ja DI-hakukohteiden valintakoevalinnan tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 4.7.2024.

Opiskelupaikan vastaanotto päättyy 11.7.2024 klo 15.00.

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024 klo 15.00.

Katso tarkemmat tiedot opiskelupaikan vastaanottamisesta Opintopolku.fi-sivuilla.

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätökseen oikaisua. Voit vaatia oikaisua valintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijavalinnan tulokset on kokonaisuudessaan julkistettu (4.7.-18.7.2024). Kirjallisen oikaisuvaatimusmenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi.

Sinun tulee hakea oikaisua siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisuvaatimus koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. Lisätietoja saa yliopistoista.

Huom! Voit vaatia oikaisua päätöksiin, jotka liittyvät sellaisiin hakukohteisiin, jotka ovat hakutoivejärjestyksessäsi ylempänä kuin hakukohde, johon sinut on hyväksytty.

Sinun on mahdollista pyytää sähköpostitse omat valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla ”DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset” osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi. Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä aineen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede). Viestejä voi lähettää 4.7.2024 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 8.7.2024 alkaen aina 18.7.2024 asti. Myöhemmin tulevat pyynnöt käsitellään elo-syyskuussa.

Oikaisuohjeet yliopistojen sivuilla
Aalto-yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi