Taustaelementti

Tulokset ja oikaisumenettely

Taustalementti
Taustalemenetti

Arkkitehtuurin hakukohteiden tulokset on julkaistu 4.7.2023
Alimmat hyväksytyt pisteet

DI-valintakoevalinnan tulokset on julkaistu 4.7.2023
Alimmat hyväksytyt pisteet

Kevään 2023 todistusvalinnan tulokset on julkaistu 26.5.2023.
Alimmat hyväksytyt pisteet

Mikäli et ole tyytyväinen valintapäätökseen, voit hakea kirjallisesti oikaisua viimeistään 18.7.2024  siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. Tarkista, mihin kellonaikaan oikaisun tulee olla perillä, sillä kellonajoissa voi olla yliopistokohtaista vaihtelua. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisuvaatimuksessa tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisuvaatimus palautetaan siihen yliopistoon, johon olet pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoista.

Huom! Sinun tulee määritellä oikaisupyynnössäsi, mitä hakukohdetta oikaisu koskee. Oikaisua voi hakea vain ylemmälle hakutoiveelle ts. jos hakija on esim. hyväksytty hakukohteeseen, joka on ollut sijalla 3., voi oikaisua hakea vain 2. tai 1. sijalla olleisiin hakutoiveisiin.

Oikaisua ei voi hakea, ennen kuin valintojen tulokset on julkaistu kokonaisuudessa, joten oikaisuvaatimukset tulee lähettää vasta 4.7.2024.

Huomioithan myös, että oikaisuvaatimuksia aletaan käsitellä vasta 18.7.2024 jälkeen, ja vastineet oikaisuista toimitetaan hakijoille aikaisintaan elokuun lopussa.

Sinun on mahdollista pyytää sähköpostitse omat valintakoevastauksesi nähtäväksesi. Viesti tulee lähettää otsikolla ”DIA-yhteisvalinta: valintakoevastaukset” osoitteeseen hakijapalvelut@aalto.fi. Viestistä tulee käydä selkeäsi ilmi, minkä aineen tehtävät haluat sinulle lähetettävän (matematiikka, fysiikka, kemia, ongelmanratkaisu, arkkitehtimatematiikka, luonnontiede). Viestejä voi lähettää 4.7.2024 alkaen ja vastauksia aletaan lähettää 8.7.2024 alkaen aina 18.7.2024 asti. Myöhemmin tulevat pyynnöt käsitellään elo-syyskuussa.

Oikaisuohjeet yliopistojen sivuilla
Aalto-yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
LUT-yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi