Haluan arkkitehdiksi

Arkkitehti
Taustalemenetti

Arkkitehtikoulutus

Arkkitehtikoulutuksesta Suomessa vastaavat Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto ja Tampereen yliopisto. Maisema-arkkitehtuuria voi opiskella Aalto-yliopistossa.

Laaja-alaisessa työssään arkkitehti ja maisema-arkkitehti pääsevät yhdistämään teknistä ja taiteellista osaamistaan yhteiskunnallisesti merkittävällä tavalla.

Piirroksillinen maisemakuva

Ennakkotehtävät

Kaikkien arkkitehtuurin hakukohteisiin hakevien hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävät 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävät julkaistaan maanantaina 12.2.2024 klo 12.00.

Lue lisää
Nuori arkkitehti työssään

Piirustus- ja suunnittelukokeet

Kaikki ennakkotehtävien perusteella jatkoon päässeet hakijat jatkavat piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Kokeen perusteella pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää
Futuristinen viheriöity pilvenpiirtäjä

Matematiikan ja luonnontieteen koe

Arkkitehtuurin hakukohteiden matematiikan koe ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteen koe pidetään piirustus- ja suunnittelukokeen jälkeen. Koe on pakollinen niille hakijoille, jotka eivät täytä matematiikan ja/tai luonnontieteen kynnysehtoa ylioppilaskokeen arvosanojen perusteella.

Lue lisää
Arkkitehti suunnittelutyössään

Valintakoenäyttely

Ennakkotehtävistä ja piirustus- ja suunnittelukokeen parhaista tehtävistä kootaan vuosittain valintakoenäyttely. Hakijoilta kysytään jo hakuvaiheessa, saadanko kuvat heidän ennakko- ja piirustus- ja suunnittelukokeen tehtävistä julkaista DIA-yhteisvalinnan nettisivuilla.

Katso lisää
Taustalementti
Taustalemenetti

Sinä ratkaiset: Anni Laurila, arkkitehti

Miten arkkitehti voi käyttää sydäntään? Anni Laurila kertoo, miten hän on seurannut omaa sydäntään opinnoissaan ja kansainvälisellä urallaan.

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopinnot antavat mahdollisuuksia ratkaista monenlaisia asioita, oli kyse sitten urahaaveistasi tai omasta panoksestasi maailmaan.

Hakukohteet

Aalto-yliopisto
Vaadittavat kokeet/kynnysehdot Piirustus- ja suunnittelukokeet Matematiikka Luonnontiede
Arkkitehtuuri X X
Maisema-arkkitehtuuri X X X

Arkkitehtuurin laitos

Arkkitehtuurin laitos on kansainvälisesti arvostettu opetus- ja tutkimusyksikkö, joka suuntautuu tulevaisuuden rakentamisen haasteisiin ja toisaalta nojaa Suomen maineikkaaseen arkkitehtuuriperintöön.  Vuosikymmenten ajan korkealaatuinen arkkitehtuuriopetuksemme on ylläpitänyt tiiviitä yhteyksiä arkkitehtitoimistojen käytännön suunnittelutyöhön.

Meille arkkitehtuuri on taidetta, joka edellyttää ammatillisten käytäntöjen oppimista, yksilöllistä taiteellista kehitystä ja teknistä sekä taloudellista tietämystä rakentamisesta. Koulutamme kriittisiä ajattelijoita, jotka kantavat vastuuta sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ekologisesti kestävän rakennetun ympäristön suunnittelusta ja tutkimuksesta.

Maisema-arkkitehtuuri

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa kaikissa mittakaavoissa. Maisema-arkkitehtuuri yhdistää taiteen, luonnontieteiden ja tekniikan osaamista. Esteettisyys, ekologisuus ja toiminnallisuus ovat maisema-arkkitehtuurin perusarvoja. Tavoitteena on tuottaa hyvää ja kestävää ympäristöä ja yhdyskuntia.

Oulun yliopisto
Vaadittavat kokeet/kynnysehdot Piirustus- ja suunnittelukoe Matematiikka
Arkkitehtuuri X X

Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä opiskelee arkkitehdiksi 300 suomalaista ja kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa. Arkkitehtuurin opetuksen ja tutkimuksen erityisalana on muuttuva pohjoinen rakennettu ympäristö. Opetus- ja tutkimusvastuu jakautuu neljän aineryhmän kesken, jotka ovat arkkitehtuurin historia ja korjaussuunnittelu, nykyaikainen arkkitehtuuri, rakennussuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu.

Tampereen yliopisto
Vaadittavat kokeet/kynnysehdot Piirustus- ja suunnittelukoe Matematiikka
Arkkitehtuuri X X

Arkkitehdit ovat avainasemassa ratkomassa rakennetun ympäristön yhä monimutkaisempia haasteita, jotka liittyvät mm. digitalisaatioon, globalisaatioon ja kaupungistumiseen sekä energiankäyttöön, ilmastonmuutokseen ja niukkeneviin luonnonvaroihin. Arkkitehtien asema Suomessa on merkittävä, sillä rakennettu ympäristö on suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta, joka muodostaa yli 70 prosenttia Suomen kiinteästä kansallisvarallisuudesta.

Opinnoissa yhdistyvä teoria ja käytäntö. Luova suunnittelutaidon kehittäminen on keskeisessä asemassa koulutuksessa. Arkkitehtikoulun opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön, jossa opiskelu on mukavaa ja välitöntä. Tampereen Arkkitehtikilta auttaa sinua tutustumaan tuleviin kollegoihisi niin opiskeluiden ohessa kuin vapaa-ajallakin. Noin 70 ulkomaalaista arkkitehtuurin vaihto- ja tutkinto-opiskelijaa opiskelee vuosittain Hervannan kampuksella, mikä takaa kansainvälisen oppimisympäristön .

Arkkitehdin tutkinto antaa sekä arkkitehdin ammattipätevyyden, että laaja-alaisen tietämyksen arkkitehtuurin alasta, jossa tiede taide ja tekniikka yhdistyvät. Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä tai yrittäjänä, mutta myös julkinen sektori on merkittävä työllistäjä. Suomessa arkkitehdit ovat perinteisesti työskennelleet pääosin suunnittelutehtävissä, mutta viime vuosina tehtäväkenttä on laajentunut mm. ympäristö-, kiinteistö-, opetus- ja kulttuurialalle. Suunnittelutehtävissä painopiste on siirtynyt uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen.