Taustaelementti

Lisätietoja hakemisesta

testi2
Taustaelementti
Taustalemenetti

Hae DIA-yhteisvalinnassa

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa on mukana yhteensä 66 hakukohdetta: 62 diplomi-insinöörikoulutuksen ja kolme arkkitehtikoulutuksen hakukohdetta sekä maisema-arkkitehtuurin hakukohde.

Opiskelijoita pänttäämässä

Aloituspaikat 2024

DI-hakukohteissa 80 % aloituspaikoista täytetään todistusvalinnan perusteella . Ensikertalaiskiintiö on 70 %.

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteissa ensikertalaiskiintiö on 50 %.

Lue lisää

Hakukelpoisuus

Kaikkien hakijoiden tulee täyttää yleisen korkeakoulukelpoisuuden ehdot. Olet hakukelpoinen, jos olet suorittanut tai suoritat keväällä 2024 jonkin seuraavista tutkinnoista:
  • Suomalainen ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate –tutkinto (IB)
  • European Baccalaureate –tutkinto (EB)
  • Deutsches Internationales Abitur (DIA)-tutkinto tai Reifeprüfung-tutkinto (RP) Suomessa
  • Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
  • Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettu ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Ulkomainen tutkinto, joka kyseisessä maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin

Jos et ole suorittanut mitään edellä mainituista tutkinnoista, voidaan sinut katsoa hakukelpoiseksi, jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa tai olet suorittanut vähintään kandidaatin tutkintoa vastaavan korkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla.

Lue lisää
Suomen- ja Ruotsin lippu

Kielitaitovaatimukset

Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, LUT-yliopiston, Oulun yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston ja Vaasan yliopiston hakukohteissa hakijoilta edellytetään riittävää suomenkielen taitoa.

Aalto-yliopiston hakukohteissa hakijoilta edellytetään riittävää suomen- tai ruotsinkielen ja Åbo Akademin hakukohteissa ruotsinkielen taitoa.

Tarkista kielitaitovaatimukset siitä yliopistosta, johon olet hakemassa.

Lue lisää
Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja

Liitteet

Opintopolun hakulomakkeelle tulee ilmoitus, jos sinun täytyy toimittaa liitteitä.

Yliopisto saa tiedot tutkinnostasi suoraan opintojen suoritusrekisteristä, jos suoritat hakukeväänä tai olet suorittanut

  • suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen
  • ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen
  • ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Jos osoitat korkeakoulukelpoisuutesi jollain muulla kuin edellä mainitulla tavalla, katso mitä liitteitä sinun tulee toimittaa ja milloin.

Lue lisää
Rakennuksen julkisivua

Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa

DIA-yhteisvalinnan valintakokeisiin osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella erityisjärjestelyjä valintakokeisiin. Esimerkiksi hakija, jolla on lukihäiriö, voi saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen.

Yksilöllisiä järjestelyjä tulee hakea 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Lue lisää

Valinta­kokeissa sallitut laskimet

Valintakokeissa on sallittua käyttää vain tietynlaisia funktiolaskimia. Laskinlista on laadittu yhteistyössä laskinten maahantuojien kanssa.

Lue lisää