Haluan diplomi-insinööriksi

Diplomi-insinööri
Taustalemenetti

Diplomi-insinöörikoulutus

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu kahdeksan yliopistoa ja 51 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin  voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat lukuun ottamatta todistusvalinnan kynnysehtoja, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Voit osallistua hakukohteestasi – tai hakukohteistasi – riippumatta valintakokeisiin millä tahansa seitsemästä koepaikkakunnasta (Espoo, Jyväskylä, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa). Koepaikkakuntaa kysytään hakulomakkeella Opintopolussa.

Luokkahuone

Valintakoe

DI-valintakoe ti 31.5.2022 klo 10.00 – 14.00.

Lue lisää

Valinta DI-koulutukseen

Hakijat valitaan DI-koulutuksen hakukohteisiin joko todistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse miettiä sitä, kummassa valintatapajonossa haet; kaikki todistusvalinnan kynnysehdot täyttävät hakijat huomioidaan todistusvalinnassa.

Lue lisää
Taustalementti
Taustalemenetti

Sinä ratkaiset: Eveliina Karjala, diplomi-insinööri

Millaisesta asenteesta on apua diplomi-insinöörille? Eveliina Karjala kertoo, mitä kaikkea hänen asenteensa on mahdollistanut – sekä opinnossa että nousujohteisella työuralla.

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopinnot antavat mahdollisuuksia ratkaista monenlaisia asioita, oli kyse sitten urahaaveistasi tai omasta panoksestasi maailmaan.

Hakukohteet

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Nämä tekniikan alan korkeakoulut sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistossa on 12 000 perusopiskelijaa ja lähes 2500 jatko-opiskelijaa. Vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään noin 1200 uutta opiskelijaa.

Automaatio ja robotiikka
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Energia- ja konetekniikka
Informaatioteknologia
Kemian tekniikka
Kestävät yhdyskunnat
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka
Rakennustekniikka
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Teknillinen psykologia
Tietotekniikka
Tuotantotalous

 

Jyväskylän yliopistossa käynnistyy syksyllä 2021 tieto- ja ohjelmistotekniikan koulutus. Informaatioteknologian ja ihmistieteet yhdistävä nykyaikainen koulutus liittää tekniikan tutkintoihin monialaisen yliopiston tarjoamat mahdollisuudet taiteista liikuntatieteisiin. Tekniikan koulutus sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan, joka on maamme suurimpia IT-alan kouluttajia. Tiedekunnassa opiskelee lähes 2 700 perustutkinto-opiskelijaa.  Koko yliopistossa on opiskelijoita 14 700. Kaunis puistokampus sijaitsee Jyväskylän keskustassa.

Tieto- ja ohjelmistotekniikka

 

LUT Yliopisto

LUT-yliopisto  on tekniikan ja talouden yliopisto, jossa diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa kahdeksassa eri tekniikan koulutusohjelmassa. Tutkinto-opiskelijoita LUT:ssa on noin 5500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan vuosittain noin 750 uutta opiskelijaa.

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Tiedekunnat sijaitsevat Linnanmaan yliopistokampuksella. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita on yhteensä noin 2600 ja vuosittain hyväksytään yhteensä noin 450 uutta opiskelijaa.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Tampereen yliopisto

Tekniikan koulutusala on yksi 1.1.2019 aloittaneen Tampereen yliopiston kärkialoista. Tampereella diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijat saavat laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen ja mahdollisuudet hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolista koulutustarjontaa. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen hakukohteita DIA-yhteisvalinnassa on yhteensä 13. Teekkariyhteisön omalla Hervannan kampuksella aloittaa vuosittain noin 1200 opiskelijaa ja opiskelijat pääsevät hyödyntämään kansainvälisen kampuksen erinomaisia palveluita.

Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka
Åbo Akademi

Turun keskustassa sijaitsevalla Åbo Akademilla on kaksi koulutusohjelmaa mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Teknillistieteellisen alan perustutkinto-opiskelijoita on noin 650 ja jatkotutkintoa opiskelevia noin 130. Vuosittain diplomi-insinöörikoulutuksiin hyväksytään noin 100 uutta opiskelijaa.

Datateknik
Kemi- och processteknik

 

Turun yliopisto

Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa on noin 2000 opiskelijaa. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia suomenkielisiä koulutuksia on neljä. Näihin hyväksytään vuosittain yli 300 uutta perustutkinto-opiskelijaa. Turun yliopiston kampus ja teknillinen tiedekunta sijaitsevat kaupungin keskustassa.

Biotekniikka
Konetekniikka
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Materiaalitekniikka
Tietotekniikka
Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta DIA-valinnassa on mukana Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskelee noin 1 000 opiskelijaa ja vuosittain opintonsa aloittaa noin 200 uutta opiskelijaa. Yliopiston merikampus sijaitsee Palosaaren kaupunginosassa lähellä Vaasan kaupungin keskustaa.

Automaatio ja tietotekniikka
Data-arkkitehtuuri
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous