Haluan diplomi-insinööriksi

Diplomi-insinööri
Taustalemenetti

Diplomi-insinöörikoulutus

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu yhdeksän yliopistoa ja 61 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin  voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat lukuun ottamatta todistusvalinnan kynnysehtoja, jotka vaihtelevat hakukohteittain.

Voit osallistua hakukohteestasi – tai hakukohteistasi – riippumatta valintakokeisiin millä tahansa yhdeksästä koepaikkakunnasta (Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa). Koepaikkakuntaa valintaan hakulomakkeella Opintopolussa.

Luokkahuone

Valintakoe

DI-valintakoe ti 30.5.2023 klo 10.00 – 14.00.

Lue lisää

Valinta DI-koulutukseen

Hakijat valitaan DI-koulutuksen hakukohteisiin joko todistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse miettiä sitä, kummassa valintatapajonossa haet; kaikki todistusvalinnan kynnysehdot täyttävät hakijat huomioidaan todistusvalinnassa.

Lue lisää
Taustalementti
Taustalemenetti

Sinä ratkaiset: Eveliina Karjala, diplomi-insinööri

Millaisesta asenteesta on apua diplomi-insinöörille? Eveliina Karjala kertoo, mitä kaikkea hänen asenteensa on mahdollistanut – sekä opinnossa että nousujohteisella työuralla.

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopinnot antavat mahdollisuuksia ratkaista monenlaisia asioita, oli kyse sitten urahaaveistasi tai omasta panoksestasi maailmaan.

Hakukohteet

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Nämä tekniikan alan korkeakoulut sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistossa on 12 000 perusopiskelijaa ja lähes 2500 jatko-opiskelijaa. Vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään noin 1200 uutta opiskelijaa.

Automaatio ja robotiikka
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Energia- ja konetekniikka
Informaatioteknologia
Kemian tekniikka
Kestävät yhdyskunnat
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka
Rakennustekniikka
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Teknillinen psykologia
Tietotekniikka
Tuotantotalous

 

Logo - Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa opiskelet tekniikan alalla diplomi-insinööriksi kolmessa koulutusohjelmassa. Valittavanasi ovat fotoniikka, kestävät teknologiat sekä teknillinen fysiikka. Meillä opiskelee noin 16 000 opiskelijaa ja valitsemme vuosittain tekniikan koulutuksiin noin 100 uutta opiskelijaa. Voit valita vapaasti opintoja tutkintoosi Suomen monialaisimman yliopiston laajasta sivuainetarjonnasta. Toimimme kahdella tiiviillä kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa aivan keskustan läheisyydessä.

Fotoniikka (Joensuu)
Kestävät teknologiat (Joensuu)
Teknillinen fysiikka (Kuopio)

 

Jyväskylän yliopistossa voit opiskella diplomi-insinööriksi kahdessa koulutusohjelmassa. Tieto- ja ohjelmistotekniikassa tekninen osaaminen yhdistyy ihmistieteisiin, kun taas teknologiajohtamisessa tekninen osaaminen yhdistyy johtamiseen ja liiketalouteen. DIA-yhteishaussa valitsemme vuosittain tekniikan koulutuksiin noin 80 uutta opiskelijaa. Tekniikan koulutus sijoittuu informaatioteknologian tiedekuntaan, joka on maamme suurimpia IT-alan kouluttajia.

Teknologiajohtaminen
Tieto- ja ohjelmistotekniikka

 

LUT Yliopisto

LUT-yliopisto on vuonna 1969 perustettu tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden yliopisto. Puhdas energia, vesi ja ilma ovat elämän edellytyksiä, joihin me LUT-yliopistossa etsimme ratkaisuja tekniikan, talouden ja yhteiskuntatieteiden osaamisella. Autamme yhteiskuntaa ja yrityksiä uudistumaan kestävästi. Kansainvälisessä tiedeyhteisössämme on 7 500 jäsentä. Kampuksemme sijaitsevat Lappeenrannassa ja Lahdessa, mutta kaikki DIA-yhteisvalinnassa mukana olevat kahdeksan koulutustamme sijoittuvat Lappeenrannan kampukselle ja ovat suomenkielisiä.

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Tiedekunnat sijaitsevat Linnanmaan yliopistokampuksella. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita on yhteensä noin 2600 ja vuosittain hyväksytään yhteensä noin 450 uutta opiskelijaa.

Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Tampereen yliopisto

Tekniikan koulutusala on yksi 1.1.2019 aloittaneen Tampereen yliopiston kärkialoista. Tampereella diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijat saavat laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen ja mahdollisuudet hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolista koulutustarjontaa. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen hakukohteita DIA-yhteisvalinnassa on yhteensä 13. Teekkariyhteisön omalla Hervannan kampuksella aloittaa vuosittain noin 1200 opiskelijaa ja opiskelijat pääsevät hyödyntämään kansainvälisen kampuksen erinomaisia palveluita.

Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Energiamurros
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Ohjelmistotekniikka (Pori)
Rakennustekniikka
Robotiikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka
Turun yliopisto

Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa on noin 2000 opiskelijaa. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia suomenkielisiä koulutuksia on neljä. Näihin hyväksytään vuosittain yli 300 uutta perustutkinto-opiskelijaa. Turun yliopiston kampus ja teknillinen tiedekunta sijaitsevat kaupungin keskustassa.

Automaatiotekniikka
Biotekniikka
Konetekniikka
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Materiaalitekniikka
Tietotekniikka
Tietotekniikka (Pori)
Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta DIA-valinnassa on mukana Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskelee noin 1 000 opiskelijaa ja vuosittain opintonsa aloittaa noin 200 uutta opiskelijaa. Yliopiston merikampus sijaitsee Palosaaren kaupunginosassa lähellä Vaasan kaupungin keskustaa.

Automaatio ja tietotekniikka
Data-arkkitehtuuri
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous
Åbo Akademi

Turun keskustassa sijaitsevalla Åbo Akademilla on kaksi koulutusohjelmaa mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Teknillistieteellisen alan perustutkinto-opiskelijoita on noin 650 ja jatkotutkintoa opiskelevia noin 130. Vuosittain diplomi-insinöörikoulutuksiin hyväksytään noin 100 uutta opiskelijaa.

Datateknik
Kemi- och processteknik