Taustaelementti

Haluan diplomi-insinööriksi

Taustaelementti
Taustalemenetti

Diplomi-insinöörikoulutus

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään diplomi-insinöörin tutkintoon. Yhteisvalintaan kuuluu seitsemän yliopistoa ja 46 diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa hakukohdetta.

Kaikkiin näihin hakukohteisiin  voit hakea yhteisvalinnassa samalla pääsykokeella. Valintaperusteet ovat samat kaikissa yliopistoissa.

Voit osallistua hakukohteestasi – tai hakukohteistasi – riippumatta valintakokeisiin millä tahansa kuudesta koepaikkakunnasta (Espoo, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku, Vaasa). Koepaikkakuntaa kysytään hakulomakkeella Opintopolussa.

Luokkahuone

Valintakoe

DI-valintakoe 28.5.2020 klo 10.00 – 12.00.

Lue lisää

Valinta DI-koulutukseen

Hakijat valitaan DI-koulutuksen hakukohteisiin joko todistuksen tai valintakokeen perusteella. Sinun ei tarvitse miettiä sitä, kummassa valintatapajonossa haet; kaikki todistusvalinnan kynnysehdot täyttävät hakijat huomioidaan todistusvalinnassa.

Lue lisää

Hakukohteet

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Nämä tekniikan alan korkeakoulut sijaitsevat Espoon Otaniemessä. Aalto-yliopistossa on 12 000 perusopiskelijaa ja lähes 2500 jatko-opiskelijaa. Vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään noin 1200 uutta opiskelijaa.

Automaatio- ja informaatioteknologia
Bioinformaatioteknologia
Elektroniikka ja sähkötekniikka
Energia- ja ympäristötekniikka
Kemian tekniikka
Kone- ja rakennustekniikka
Rakennettu ympäristö
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous

 

Tampereen yliopisto

Tekniikan koulutusala on yksi 1.1.2019 aloittaneen Tampereen yliopiston kärkialoista. Tampereella diplomi-insinööri- ja arkkitehtiopiskelijat saavat laaja-alaisen poikkiteknisen koulutuksen ja mahdollisuudet hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön monipuolista koulutustarjontaa. Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen hakukohteita DIA-yhteisvalinnassa on yhteensä 13. Teekkariyhteisön omalla Hervannan kampuksella aloittaa vuosittain noin 1200 opiskelijaa ja opiskelijat pääsevät hyödyntämään kansainvälisen kampuksen erinomaisia palveluita.

Automaatiotekniikka
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka
Konetekniikka
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus
Materiaalitekniikka
Rakennustekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen
Tietojohtaminen
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka
Oulun yliopisto

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Tiedekunnat sijaitsevat Linnanmaan yliopistokampuksella. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita on yhteensä noin 2600 ja vuosittain hyväksytään yhteensä noin 450 uutta opiskelijaa.

Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka
Konetekniikka
Prosessitekniikka
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
LUT Yliopisto

LUT-yliopisto  on tekniikan ja talouden yliopisto, jossa diplomi-insinöörin tutkinnon voi suorittaa kahdeksassa eri tekniikan koulutusohjelmassa. Tutkinto-opiskelijoita LUT:ssa on noin 5500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutuksiin valitaan vuosittain noin 750 uutta opiskelijaa.

Energiatekniikka
Kemiantekniikka
Konetekniikka
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka
Sähkötekniikka
Tietotekniikka
Tuotantotalous
Ympäristötekniikka
Åbo Akademi

Turun keskustassa sijaitsevalla Åbo Akademilla on kaksi koulutusohjelmaa mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Teknillistieteellisen alan perustutkinto-opiskelijoita on noin 650 ja jatkotutkintoa opiskelevia noin 130. Vuosittain diplomi-insinöörikoulutuksiin hyväksytään noin 100 uutta opiskelijaa.

Datateknik
Kemi- och processteknik

 

Turun yliopisto

Turun yliopiston luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa on noin 4 000 opiskelijaa ja uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain yli 500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia hakukohteita on neljä. Tiedekunta sijaitsee Turun kaupungin keskustassa.

Biotekniikka
Tieto- ja viestintätekniikka
Konetekniikka
Materiaalitekniikka
Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistosta DIA-valinnassa on mukana Energia- ja informaatiotekniikan työelämälähtöinen koulutusohjelma. Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä opiskelee noin 1 000 opiskelijaa ja vuosittain opintonsa aloittaa noin 200 uutta opiskelijaa. Yliopiston merikampus sijaitsee Palosaaren kaupunginosassa lähellä Vaasan kaupungin keskustaa.

Automaatio ja tietotekniikka
Sähkö- ja energiatekniikka
Tuotantotalous