Taustaelementti

Liitteet

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja
Taustalementti
Taustalemenetti

Suomalainen ylioppilastutkinto

 • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota ylioppilastutkintotodistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.
 • Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1989 tai aikaisemmin, lataa kopio ylioppilastutkintotodistuksestasi hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

International Baccalaureate (IB-tutkinto)

 • Jos olet suorittanut IB-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa kopio IB Diploma -tutkintotodistuksesta hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat IB-tutkinnon hakukeväänä, lataa oppilaitoksen myöntämä Candidate Predicted Grades -ennakkoarvio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Keväällä 2024 IB-tutkinnon suorittavien tulee tilata Transcript of Grades-raportti IBO:lta ja pyytää toimittamaan se Aalto-yliopistoon (Aalto University). Aalto-yliopisto hakee lopulliset arvosanat sähköisesti IBO:lta tulosten valmistuttua. Lopullisten tulosten tulee olla Aalto-yliopiston käytössä 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja ibo.org.

European Baccalaureate (EB-tutkinto)

 • Jos olet suorittanut EB-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat EB-tutkinnon hakukeväänä, lataa ennakkoarvio arvosanoistasi hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Lataa kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta (jossa näkyy lopulliset arvosanat) hakulomakkeelle 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur (DIA) -tutkinto

 • Jos olet suorittanut RP-/DIA-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa tutkintotodistuksen kopio liitteineen hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Jos olet suorittanut tutkinnon Suomessa, lataa hakulomakkeelle myös kopio suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta.
 • Jos suoritat DIA-tutkinnon ulkomaalaisessa oppilaitoksessa hakukeväänä, lataa kopio tutkintotodistuksen arvosanasivusta hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat DIA-tutkinnon Helsingin Saksalaisessa koulussa hakukeväänä, lataa kopio tutkintotodistuksen arvosanasivusta ja kopion suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta hakulomakkeelle 30.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -tutkinto

 • Jos olet suorittanut AICE-tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat AICE-tutkinnon hakukeväänä, lataa ennakkoarvio arvosanoistasi hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Tutkintosi tulee valmistua ja tutkintotietojesi tulee näkyä tutkinnon järjestäjän sähköisessä palvelussa 11.7.2024 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja cambridgeinternational.org.

Ammatillinen perustutkinto

 • Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon ennen vuotta 2017, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.
 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, tutkintotietojesi tulee näkyä valmiina valtakunnallisessa Koski-tietovarannossa viimeistään 14.6.2024 mennessä.

Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto

 • Jos olet suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ennen vuotta 2018, lataa tutkintotodistuksen kopio hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos olet suorittanut ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi. Saamme tutkintosi tiedot suoraan sähköisestä hakujärjestelmästä.
 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, tutkintotietojesi tulee näkyä valmiina valtakunnallisessa Koski-tietovarannossa viimeistään 14.6.2024 mennessä.

Suomessa suoritettu kouluasteen, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto

 • Lataa kopio kouluasteen, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintotodistuksesta hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus

 • Jos olet suorittanut korkeakoulukelpoisuuden tuottavan tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä kopio tutkintotodistuksesta sekä virallinen suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen).
 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä kopio viimeisimmästä koulutodistuksestasi tai todistus keskeneräisistä opinnoista (sisältäen tiedon suoritettavasta tutkinnosta ja arvioidusta valmistumisajankohdasta) sekä suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset (mikäli alkuperäiset dokumentit eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä). Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta sekä virallinen suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee ladata hakulomakkeella 11.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa

 • Mikäli et ole suorittanut jotain edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa hakukelpoisuuden suoritetulla korkeakoulututkinnolla tai yliopistotutkintoon myönnetyllä opiskeluoikeudella.
 • Jos olet suorittanut korkeakoulutukinnon ennen kevättä 2024, lataa kopio tutkintotodistuksesta hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos suoritat korkeakoulututkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä viimeisin opintosuoritusote. Tutkintosi tulee valmistua ja tutkintotietojesi tulee näkyä valmiina suoritusrekisterissä 31.7.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Jos sinulle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa, valitse hakulomakkeella vaihtoehdoksi ”Muu korkeakoulukelpoisuus” ja lataa opiskeluoikeuden todistava dokumentti (esim. läsnäolotodistus) hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä.

Ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto

 • Mikäli et ole suorittanut jotain edellä mainittua yleisen korkeakoulukelpoisuuden osoittavaa tutkintoa, voit osoittaa hakukelpoisuuden suoritetulla korkeakoulututkinnolla.
 • Jos olet suorittanut tutkinnon ennen kevättä 2024, lataa hakulomakkeelle kopio tutkintotodistuksesta 3.4.2024 klo 15.00 mennessä sekä virallinen suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen).
 • Jos suoritat tutkinnon hakukeväänä, lataa hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä viimeisin opintosuoritusote sekä virallinen suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen). Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta sekä virallinen suomen, ruotsin- tai englanninkielinen käännös (mikäli alkuperäinen dokumentti ei ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen) tulee ladata hakulomakkeelle 31.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Todistus kilpailumenestyksestä

 • Jos haet MAOL -kilpailumenestyksen perusteella, lataa hakulomakkeelle todistus kilpailumenestyksestä 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Todistuksesta tulee käydä ilmi, että on sijoittunut kilpailussa 10 parhaan joukkoon.
 • Jos haet TuKoKe -kilpailumenestyksen perusteella, lataa hakulomakkeelle todistus kilpailumenestyksestä 25.4.2024 klo 15.00 mennessä. Todistuksesta tulee käydä ilmi sijoitus sekä se, että kyseessä on yksilösuoritus.