Taustaelementti

Valinta arkkitehtuurin hakukohteisiin

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon. Arkkitehtikoulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto Espoossa, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kaikkiin näiden yliopistojen arkkitehtihakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnalla: samalla hakemuksella ja samoilla pääsykokeilla.

Arkkitehtuurin hakukohteita on yhteensä 4.

Voit osallistua arkkitehtuurin hakukohteestasi riippumatta valintakokeisiin millä tahansa kolmesta koepaikkakunnasta (Espoo, Oulu, Tampere). Koepaikkakuntaa kysytään hakulomakkeella Opintopolussa. Vaikka hakisit lukemaan arkkitehtuuria vain Tampereelle, voit osallistua kokeisiin Espoossa tai Oulussa.

Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet hakijat jatkavat piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Kaikkien hakijoiden on kuitenkin täytettävä matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuuriin hakevien myös luonnontieteen kynnysehto.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

Olet hakukelpoinen valinnassa alku- ja koepisteiden perusteella, jos

  1. olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon tai osallistut ylioppilaskirjoituksiin keväällä 2020 ja suoritat ylioppilastutkinnon 30.5.2020 mennessä. 
  2. olet suorittanut European Baccalaureate – tai International Baccalaureate -tutkinnon viimeistään keväällä 2020 joko Suomessa tai ulkomailla tai suoritat viimeistään keväällä 2020 Suomessa Deutsches Internationales Abitur-/Reifeprüfung -tutkinnon. 

Kesällä 2020 IB-tutkinnon valmiiksi saavien alkupisteet lasketaan Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella. EB-tutkinnon kesällä 2020 valmiiksi saavien pisteet lasketaan alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet).

Jos lopulliset todistuspisteesi ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua. Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvioissa, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvioin mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Valinnassa otetaan huomioon sekä saamasi alkupisteet että piirustus- ja suunnittelukokeen pisteet. Piirustus- ja suunnittelukokeessa on kuusi (6) tehtävää. Tehtäväkohtainen pistemäärä on 20–50 pistettä niin, että piirustus- ja suunnittelukokeesta saatava maksimipistemäärä on 180. Kokeen suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että saa kokeesta vähintään 84 pistettä.

Maksimipistemäärä alku- ja koepisteiden perusteella on 341.

Alkupisteitä laskettaessa huomioidaan äidinkielen ja matematiikan arvosanat sekä kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos olet suorittanut samassa aineessa eritasoiset kokeet (esim. pitkä ja lyhyt matematiikka), huomioidaan se aine, josta saat paremmat pisteet. 

Alkupisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti niin, että todistuksesta saatavien alkupisteiden maksimipistemäärä on 161,0.

Kaikilta huomioitavat aineet:

 

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 6,6

 

Pitkä matematiikka:

EB-tutkinnosta huomioidaan                    pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinnosta huomioidaan                     further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-tutkinnosta huomioidaan         matematiikka suoritettu osana tutkintoa

Lyhyt matematiikka:
EB-tutkinnosta huomioidaan                    lyhyt matematiikka (3 h/vko)
IB-tutkinnosta huomioidaan                     mathematical studies
DIA-/RP-tutkinnosta huomioidaan         matematiikka vastaavuustodistuksesta

Lisäksi huomioidaan kolme parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa seuraavista:

             
Biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Vieras kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielten arvosanat rinnastetaan yo-tutkintojen arvosanoihin seuraavasti:

                            

Tutkinto      
YO Äidinkieli  Vieras kieli, pitkä Vieras kieli, keskipitkä
EB L1-kieli L2-kieli L3-kieli
IB A-kieli B-kieli  
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti B1-kieli

 

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
EB 10-9 8,99-8 7,99-7 6,99-6 5,99-5 4,99-4
IB 7 6 5 4 3 2
DIA/RP 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

Valinnassa koepisteiden perusteella ovat hakukelpoisia kaikki yleisen korkeakoulukelpoisuuden Suomessa tai ulkomailla viimeistään 1.6.2020 saavuttavat hakijat.

Valinta tapahtuu piirustus- ja suunnittelukokeesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksi­mipistemäärä on 180. Kokeen suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että saa kokeesta vähintään 84 pistettä.  Lisäksi sinun tulee täyttää matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa myös luonnon­tieteen kynnysehto.

Tilanteessa, jossa hakijoilla on sama pistemäärä, ratkaisee eniten pisteitä tuottavan/tuottavien teh­tävien pistemäärä (50 pistettä tuottava tehtävä/tehtävät). Jos tämä tasapistesääntö ei riitä, tarkas­tellaan seuraavaksi eniten pisteitä tuottavan tehtävän pistemääriä.

Kaikkien arkkitehtuurin hakukohteiden hakijoiden on täytettävä matematiikan kynnysehto:

  1. Pitkän matematiikan ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla C (cum laude)
  2. Lyhyen matematiikan ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla E (eximia)
  3. Arkkitehtuurin hakukohteiden matematiikan koe vähintään pistemäärällä 6/24

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevien tulee lisäksi täyttää luonnontieteen kynnysehto:

  1. Maantieteen ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla M (magna cum laude approbatur)
  2. Maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteen koe vähintään pistemäärällä 12/24