Taustaelementti

Valinta arkkitehtuurin hakukohteisiin

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon. Arkkitehtikoulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto Espoossa, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kaikkiin näiden yliopistojen arkkitehtihakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnalla: samalla hakemuksella ja samoilla pääsykokeilla.

Arkkitehtuurin hakukohteita on yhteensä 4.

Voit hakukohteestasi riippumatta osallistua arkkitehtuurin  valintakokeisiin millä tahansa kolmesta koepaikkakunnasta (Espoo, Oulu, Tampere); vaikka hakisit opiskelemaan arkkitehtuuria vain Tampereelle, voit osallistua kokeisiin Espoossa tai Oulussa. Koepaikkakunta valintaan hakulomakkeella Opintopolussa ja valinta on sitova.

Kaikki ennakkotehtävistä jatkoon päässeet hakijat jatkavat piirustus- ja suunnittelukokeisiin. Kaikkien hakijoiden on kuitenkin täytettävä matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuuriin hakevien myös luonnontieteen kynnysehto.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö on arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 50 %.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

Hakukohteen aloituspaikoista 80 % täytetään yhteispistevalinnassa.

Olet hakukelpoinen yhteispistevalinnassa, jos olet suorittanut tai suoritat viimeistään keväällä 2022 suomalaisen tai kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB, EB, DIA/RP).

Jos suoritat IB- tai EB- tutkinnon kesällä 2021 ja tulet hyväksytyksi, on valintasi ehdollinen siihen saakka, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Jos lopullisten arvosanojen perusteella saamasi todistuspisteet ovat alustavien arvosanojen perusteella laskettuja pisteitä alhaisemmat, voidaan valintapäätös perua. Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella lasketut, voit tulla hyväksytyksi hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Todistuspisteitä laskettaessa huomioidaan äidinkielen ja matematiikan arvosanat sekä kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos olet kirjoittanut kaksi pitkää kieltä, voidaan molemmat huomioida pisteitä laskettaessa. Todistuspisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti niin, että todistuksesta saatava maksimipistemäärä on 161,0.

Jos olet suorittanut useamman pisteitä tuottavan tutkinnon tai niiden osia (YO, EB, IB, DIA/RP), voidaan tutkintoja/tutkinnon osia yhdistää yhteispistevalinnassa niin, että sinulta otetaan huomioon parhaat pisteet tuottava yhdistelmä.

  • Jos suoritat suomalaisen yo-tutkinnon keväällä 2022, tulee ylioppilastietojen olla ylioppilasrekisterissä Ylioppilastutkintolautakunnan julkaisemana ajankohtana. Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta ko. ajankohtaan mennessä.
  • Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2022, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.
  • Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2022, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet)

KAIKILTA HUOMIOITAVAT AINEET

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

*myös suomi (S2) tai ruotsi (R2) toisena kielenä

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista rinnastetaan pitkään matematiikkaan seuraavat tasot:

 
EB-tutkinto                pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) analysis and approaches HL
  analysis and approaches SL
  applications and interpretation HL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin)  further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto pitkä matematiikka (suoritettu osana tutkintoa)

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista rinnastetaan lyhyeen matematiikkaan seuraavat tasot:

EB-tutkinto lyhyt matematiikka (3 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) applications and interpretation SL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin) mathematical studies
RP-/DIA-tutkinto matematiikka vastaavuustodistuksesta

 

Lisäksi huomioidaan kolme parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa seuraavista:

             
Biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Vieras kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Ennen vuotta 2006 suoritettua ylioppilastutkinnon reaalikoetta ei huomioida.

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielten arvosanat rinnastetaan yo-tutkintojen arvosanoihin seuraavasti:

     
Ylioppilastutkinto Äidinkieli  Kieli, pitkä Kieli, keskipitkä
EB L1-kieli L2-kieli L3-kieli
IB A-kieli B-kieli  
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti B1-kieli

 

             
Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021 tai myöhemmin)  10-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,50 5,49-5,00
EB (2020 tai aiemmin) 10-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,00 4,99-4,00
IB 7 6 5 4 3 2
DIA/RP 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

Jos olet suorittanut samassa aineessa eritasoiset kokeet (esim. pitkä ja lyhyt matematiikka), huomioidaan paremmat pisteet antava suorituksesi.

Piirustus- ja suunnittelukokeessa on kuusi (6) tehtävää. Tehtäväkohtainen pistemäärä on 24 – 60 pistettä niin, että piirustus- ja suunnittelukokeesta saatava maksimipistemäärä on 216. Sinun tulee saada kokeesta vähintään 96 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valinnassa.

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteissa matematiikan kynnysehtona on joko matematiikan ylioppilaskokeessa suoritettu pitkän matematiikan yo-koe vähintään arvosanalla C tai lyhyen matematiikan yo-koe vähintään arvosanalla E.

Jos et ole suorittanut matematiikan yo-koetta tai yo-arvosanansasi eivät ole riittävät, tulee sinun osallistua arkkitehtuurin hakukohteiden matematiikan kokeeseen. Matematiikan kokeessa on neljä (4) tehtävää ja arvosteluasteikko on 0-6 pistettä/tehtävä. Sinun tulee saada kokeesta vähintään 9/24 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valinnassa.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa luonnontieteen kynnysehtona on ylioppilaskokeessa suoritettu maantieteen koe vähintään arvosanalla M.

Jos et ole suorittanut maantieteen yo-koetta tai yo-arvosananasi ei riitä, tulee sinun osallistua maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteen kokeeseen. Sinun tulee saada kokeesta vähintään 12/24 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valinnassa.

Valinta tapahtuu todistuspisteiden (161,0) ja piirustus- ja suunnittelukokeen pisteiden (216) perusteella, jolloin yhteispistevalinnan maksimipistemäärä on 377.

Hakukohteen aloituspaikoista 20 % täytetään valintakoevalinnassa.

Jos saavutat yleisen yliopistokelpoisuuden viimeistään keväällä 2022, olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa.

Jos suoritat IB- tai EB- tutkinnon kesällä 2022 ja tulet hyväksytyksi, on valintasi ehdollinen siihen saakka, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Jos hakukelpoisuuden antava tutkintosi ei valmistu tai jos et toimita vaadittuja dokumentteja annettuun määräaikaan mennessä, voidaan valintapäätös perua.

Valinta tapahtuu piirustus- ja suunnittelukokeesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 216. Sinun tulee saada kokeesta vähintään 96 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valinnassa. Sinun tulee tämän lisäksi täyttää matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa myös luonnontieteen kynnysehto.

Tilanteessa, jossa hakijoilla on sama pistemäärä, ratkaisee suurin hakijan yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä. Jos tämä tasapistesääntö ei riitä, tarkastellaan seuraavaksi eniten tuottavan tehtävän pistemääriä.

Kaikkien arkkitehtuurin hakukohteiden hakijoiden on täytettävä matematiikan kynnysehto:

  1. Pitkän matematiikan ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla C (cum laude)
  2. Lyhyen matematiikan ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla E (eximia)
  3. Arkkitehtuurin hakukohteiden matematiikan koe vähintään pistemäärällä 9/24

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevien tulee lisäksi täyttää luonnontieteen kynnysehto:

  1. Maantieteen ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla M (magna cum laude approbatur)
  2. Maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteen koe vähintään pistemäärällä 12/24