Taustaelementti

Valinta arkkitehtuurin hakukohteisiin

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon. Arkkitehtikoulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto Espoossa, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kaikkiin näiden yliopistojen arkkitehtihakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnalla: samalla hakemuksella ja samoilla pääsykokeilla.

Arkkitehtuurin hakukohteita on yhteensä 4.

Voit hakukohteestasi riippumatta osallistua arkkitehtuurin  valintakokeisiin millä tahansa kolmesta koepaikkakunnasta (Espoo, Oulu, Tampere); vaikka hakisit opiskelemaan arkkitehtuuria vain Tampereelle, voit osallistua kokeisiin Espoossa tai Oulussa. Koepaikkakunta valintaan hakulomakkeella Opintopolussa ja valinta on sitova.

Arkkitehtuurin valinnat ovat monivaiheiset:

 • Ennakkotehtävät julkaistaan helmikuussa ja sinun tulee laatia ennakkotehtävät itsenäisesti ja palauttaa ne sähköisesti Opintopolkuun annettuun määräaikaan mennessä ohjeiden mukaisesti.
 • Ennakkotehtävien arvostelun jälkeen sinulle ilmoitetaan, oletko päässyt jatkoon vai karsiutunut ennakkotehtävien perusteella.
 • Jos olet päässyt jatkoon, tulee sinun osallistua piirustus- ja suunnittelukokeisiin.
 • Jos et täytä matematiikan kynnysehtoa ylioppilastutkinnon matematiikan arvosanan perusteella, tulee sinun osallistua arkkitehtuurin matematiikan kokeeseen.
 • Jos haet maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen, etkä täytä luonnontieteen kynnysehtoa maantieteen ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella, tulee sinun osallistua luonnontieteen kokeeseen.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö on arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 50 %.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

Arkkitehtuurin hakukohteiden ennakkotehtävät julkaistaan 13.2.2023.

Sinun tulee laatia ennakkotehtävät itsenäisesti ja palauttaa ne sähköisesti Opintopolkuun hakuajan loppuun 30.3.2023 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty ja ennakkotehtävien arvostelu jälkeen sinulle ilmoitetaan, oletko päässyt jatkoon vai et.

Hakukohteen aloituspaikoista 80 % täytetään yhteispistevalinnassa.

Olet mukana yhteispistevalinnassa, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä 2023

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon
 • IB-tutkinnon
 • EB-tutkinnon tai
 • RP- tai DIA-tutkinnon Suomessa.

Yhteispistevalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon 16.5.2023 mennessä suorittaneet sekä EB-, IB-, RP-, tai DIA-tutkinnon 14.7.2023 mennessä suorittaneet.

Kesällä 2023 valmistuvien IB- ja EB-hakijoiden valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes olet toimittanut virallisen tutkintotodistuksesi ja tiedon lopullisista arvosanoistasi. Jos lopulliset arvosanasi ovat alemmat kuin ennakkoarviossa, eivätkä uudelleen lasketut pisteesi riitä hyväksytyksi tulemiseen, perutaan valintapäätös. Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella saamasi, voit tulla hyväksytyksi myös ylemmälle hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Piirustus- ja suunnittelukoe

Piirustus- ja suunnittelukokeella pyritään arvioimaan hakijan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä, tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Piirustus- ja suunnittelukokeessa on kuusi (6) tehtävää ja tehtäväkohtainen pistemäärä on 24-60 pistettä. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat vähintään 96,00 pistettä. Piirustus- ja suunnittelukokeen maksimipistemäärä on 216,00.

Sinun tulee tämän lisäksi täyttää matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa myös luonnontieteen kynnysehto.

Pisteytettävät aineet

Todistuspisteitä laskettaessa huomioidaan äidinkielen ja matematiikan arvosanat sekä kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos olet kirjoittanut kaksi pitkää kieltä, voidaan molemmat huomioida pisteitä laskettaessa. Todistuspisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti niin, että todistuksesta saatava maksimipistemäärä on 161,0.

Jos olet suorittanut useamman pisteitä tuottavan tutkinnon tai niiden osia (YO, EB, IB, DIA/RP), voidaan tutkintoja/tutkinnon osia yhdistää yhteispistevalinnassa niin, että sinulta otetaan huomioon parhaat pisteet tuottava yhdistelmä.

 • Jos suoritat suomalaisen yo-tutkinnon keväällä 2023, tulee ylioppilastietojen olla ylioppilasrekisterissä 16.5.2023 mennessä.
 • Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2023, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.
 • Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2023, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet)

KAIKILTA HUOMIOITAVAT AINEET

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Lisäksi huomioidaan kolme parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa seuraavista:

             
Biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Ennen vuotta 2006 suoritettua ylioppilastutkinnon reaalikoetta ei huomioida.
Jos olet suorittanut samassa aineessa eritasoiset kokeet (esim. pitkä ja lyhyt matematiikka), huomioidaan paremmat pisteet antava suorituksesi.

 

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Hakijoiden suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 2. Hakijoiden toiseksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 3. Hakijoiden kolmanneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 4. Hakijoiden neljänneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 5. Hakijoiden viidenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 6. Hakijoiden kuudenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä

Mikäli nämä tasapistesäännöt eivät riitä hakijoiden erottelemiseen, hyväksytään kaikki hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa olevat.

Valinta tapahtuu todistuspisteiden (161,0) ja piirustus- ja suunnittelukokeen pisteiden (216,0) perusteella, jolloin yhteispistevalinnan maksimipistemäärä on 377,0.

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista rinnastetaan pitkään matematiikkaan seuraavat tasot:

 
EB-tutkinto                pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) analysis and approaches HL
  analysis and approaches SL
  applications and interpretation HL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin)  further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto pitkä matematiikka (suoritettu osana tutkintoa)

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista rinnastetaan lyhyeen matematiikkaan seuraavat tasot:

EB-tutkinto lyhyt matematiikka (3 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) applications and interpretation SL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin) mathematical studies
RP-/DIA-tutkinto matematiikka vastaavuustodistuksesta

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielten arvosanat rinnastetaan yo-tutkintojen arvosanoihin seuraavasti:

     
Ylioppilastutkinto Äidinkieli  Kieli, pitkä Kieli, keskipitkä
EB L1-kieli L2-kieli L3-kieli
IB A-kieli B-kieli  
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti B1-kieli

 

             
Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021 tai myöhemmin)  10-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,50 5,49-5,00
EB (2020 tai aiemmin) 10-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,00 4,99-4,00
IB 7 6 5 4 3 2
DIA/RP 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

 

Hakukohteen aloituspaikoista 20 % täytetään valintakoevalinnassa.

Jos saavutat yleisen yliopistokelpoisuuden viimeistään keväällä 2023, olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa.

Jos suoritat IB- tai EB- tutkinnon kesällä 2023 ja tulet hyväksytyksi, on valintasi ehdollinen siihen saakka, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Jos hakukelpoisuuden antava tutkintosi ei valmistu tai jos et toimita vaadittuja dokumentteja annettuun määräaikaan mennessä, voidaan valintapäätös perua.

Valinta tapahtuu piirustus- ja suunnittelukokeesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 216,0. Sinun tulee saada kokeesta vähintään 96,0 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valinnassa.

Sinun tulee tämän lisäksi täyttää matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa myös luonnontieteen kynnysehto.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Hakijoiden suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 2. Hakijoiden toiseksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 3. Hakijoiden kolmanneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 4. Hakijoiden neljänneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 5. Hakijoiden viidenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 6. Hakijoiden kuudenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä

Mikäli nämä tasapistesäännöt eivät riitä hakijoiden erottelemiseen, hyväksytään kaikki hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa olevat.

Valinta tapahtuu piirustus- ja suunnittelukokeen pisteiden perusteella, maksimipistemäärä 216,0.

Kaikkien arkkitehtuurin hakukohteiden hakijoiden on täytettävä matematiikan kynnysehto:

Kynnysehdot

 • Ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe suoritettu vähintään arvosanalla B tai
 • Lyhyen matematiikan yo-koe suoritettu vähintään arvosanalla M tai
 • Arkkitehtuurin matematiikan koe: jos et ole suorittanut matematiikan yo-koetta tai yo-arvosanasi eivät riitä, tulee sinun osallistua arkkitehtuurin hakukohteiden matematiikan kokeeseen. Kokeessa on neljä (4) tehtävää, kuusi (6) pistettä/tehtävä. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat kokeesta vähintään 12/24 pistettä.

Matematiikan kokeessa edellytetään lukion pitkän oppimäärän mukaisia tietoja.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevien tulee lisäksi täyttää luonnontieteen kynnysehto:

 • Maantieteen ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla M (magna cum laude approbatur) tai
 • Maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteen koe vähintään pistemäärällä 12/24

Luonnontieteen koe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.