Taustaelementti

Arkiv

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

2024

Förhandsuppgifter

Förhandsuppgifter 2024 (PDF)
Förhandsuppgifter 2024 på finska (PDF)
Förhandsuppgifter 2024 på engelska (PDF)

Tecknings- och planeringsprovet

Tecknings- och planeringsprovets uppgifter 2024 (PDF)
Tecknings- och planeringsprovets uppgifter 2024 på finska (PDF)
Tecknings- och planeringsprovets uppgifter 2024 på engelska (PDF)

Matematikprovet

Modellsvaret i uppgift 3 uppdaterades 11.6.2024.

Matematikprovets uppgifter och modellsvar 2024 (PDF)
Matematikprovets uppgifter och modellsvar 2024 på finska (PDF)
Matematikprovets uppgifter och modellsvar 2024 på engelska (PDF)

Provet i naturvetenskap

Uppgifter och modellsvar för provet i naturvetenskap (PDF)
Uppgifter och modellsvar för provet i naturvetenskap 2024 på finska (PDF)

2023

Förhandsuppgifter
Förhandsuppgifter på svenska
Förhandsuppgifter på finska
Förhandsuppgifter på engelska

Tecknings- och planeringsprovet
Tecknings- och planeringsprovets uppgifter på svenska
Tecknings- och planeringsprovets uppgifter på finska
Tecknings- och planeringsprovets uppgifter på engelska

Matematikprovet
Matematikprovets uppgifter på svenska
Matematikprovets uppgifter på finska
Matematikprovets uppgifter på engelska

Matematikprovets modellsvar på finska, svenska och engelska

Provet i naturvetenskap
Uppgifterna och modellsvaren för provet i naturvetenskap på svenska
Uppgifterna och modellsvaren för provet i naturvetenskap på finska
Uppgifterna för provet i naturvetenskap på engelska

2022 

Förhandsuppgifter
Tecknings- och planeringsprov
Prov i matematik samt modellösningar
Prov i naturvetenskaper samt modellösningar (på finska)

2021

Förhandsuppgifter
Teckning- och planeringsprov
Prov i matematik samt modelllösningar (för tillfället bara på finska)
Prov i naturvetenskaper
Modellösningar finns för tillfället bara på finska

2020

Förhandsuppgifter
Tecknings- och planeringsprov
Prov i matematik samt modellösningar
Prov i naturvetenskaper – modellsvar (endast på finska)

2019

Förhandsuppgifter
Tecknings- och planeringsprov

2018

Förhandsuppgifter
Teckning- och planeringsprov
Prov i matematik samt modellösningar