Taustaelementti

Du avgör

Taustaelementti
Taustalemenetti

De tekniska områden är problemlösarens val

Inom diplomingenjörs- och arkitektutbildningarna har du en äkta möjlighet att delta i planeringen och skapandet av lösningar som har betydelse och formar världen. Du kan studera mångsidigt olika ämnen, allt från maskinteknik till produktionsekonomi och datateknik till livsmedelsteknik. Kom med och skapa framtidens lösningar.

Sök till diplomingenjör 
Sök till arkitekt

Öka dina möjligheter med urvalsprovet

Till och med 20 % av diplomingenjörsstuderande antas via urvalsprov. Med hjälp av urvalsprovet kan du förbättra dina möjligheter att bli antagen till just det utbildningsprogram du vill. Därför lönar det sig alltid att delta i urvalsprovet.

Bekanta dig med urvalsproven från tidigare år

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Jari Maukonen, arkkitehtarkitekt
Kontiotuote Oy

På vilket sätt kan träbyggande hjälpa oss att nå klimatmålen?

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Tytti Jämsä, diplomingenjör
Solar Foods

Hur producerar man näringsprotein med hjälp av solljus?

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Juha Kytölä, teknologie doktor
Wärtsilä

Hur kan man minska utsläppen från fartygstrafiken?

 

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Aino Sorvala, diplomingenjör
Oura

Hur kunde man bättre förstå sin egen kropp?

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Tuomas Tikka, diplomingenjören

Vilken sorts intelligens behöver diplomingenjören? Tuomas Tikka berättar hur han har använt intelligens i sina studier och för att förverkliga sina ambitiösa karriärdrömmar.

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Anni Laurila, arkitekten

Hur kan arkitekten använda sitt hjärta? Anni Laurila berättar hur hon följt sitt hjärta i sina studier och i sin internationella karriär.

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Joonas Leppävuori, diplomingenjören

Hur passar kreativiteten och diplomingenjörsstudier ihop? Joonas Leppävuori berättar hur han har tillämpat kreativiteten i sina studier och bl.a. som företagare

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Eveliina Karjala, diplomingenjören

Vilken sorts attityd är bra för en diplomingenjör? Eveliina Karjala berättar vad allt hennes attityd har möjliggjort – både i studierna och uppåtgående karriären