Taustaelementti

Du avgör

Taustaelementti
Taustalemenetti

De tekniska områden är mycket mera än vad man ofta tror

Inom diplomingenjörs- och arkitektutbildningarna har du en äkta möjlighet att delta i planeringen och byggandet av framtidens värld. Du kan studera mångsidigt olika ämnen, nu också de nya ämnen fotonik, energigenombrott och hållbar teknik. Kom med och skapa allas vår framtid.

Sök till diplomingenjör 
Sök till arkitekt

Betygsantagning är inte den enda vägen till diplomingenjör

Ansökan till utbildningarna börjar 15.3.2023. Utöver betygsantagningen antas t.o.m. 20 % av diplomingenjörsstuderande via urvalsprov. Därför lönar det sig alltid att delta i urvalsprovet.

Bekanta dig med urvalsproven från tidigare år

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Jari Maukonen, arkkitehtarkitekt
Kontiotuote Oy

På vilket sätt kan träbyggande hjälpa oss att nå klimatmålen?

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Tytti Jämsä, diplomingenjör
Solar Foods

Hur producerar man näringsprotein med hjälp av solljus?

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Juha Kytölä, teknologie doktor
Wärtsilä

Hur kan man minska utsläppen från fartygstrafiken?

 

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Varje problem har en lösning: Aino Sorvala, diplomingenjör
Oura

Hur kunde man bättre förstå sin egen kropp?

 

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Tuomas Tikka, diplomingenjören

Vilken sorts intelligens behöver diplomingenjören? Tuomas Tikka berättar hur han har använt intelligens i sina studier och för att förverkliga sina ambitiösa karriärdrömmar.

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Anni Laurila, arkitekten

Hur kan arkitekten använda sitt hjärta? Anni Laurila berättar hur hon följt sitt hjärta i sina studier och i sin internationella karriär.

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Joonas Leppävuori, diplomingenjören

Hur passar kreativiteten och diplomingenjörsstudier ihop? Joonas Leppävuori berättar hur han har tillämpat kreativiteten i sina studier och bl.a. som företagare

Taustalementti
Taustalemenetti

Du avgör: Eveliina Karjala, diplomingenjören

Vilken sorts attityd är bra för en diplomingenjör? Eveliina Karjala berättar vad allt hennes attityd har möjliggjort – både i studierna och uppåtgående karriären