Taustalementti

DI-ansökningsmål vid Östra Finlands universitet med i DIA-gemensamma antagningen

Diplomingenjörsutbildning börjar i tre olika ansökningsmål vid Östra Finlands universitet (UEF) på hösten 2023. Alla ansökningsmål kommer att vara med i DIA-gemensamma antagningen.

Noggrannare information gällande ansökningsmålen samt betygsantagningens tröskelkrav publiceras på DIA-gemensamma antagningens webbplats i slutet av oktober.

I den 2. gemensamma ansökan våren 2023 finns det över 60 ansökningsmål med i DIA-gemensamma antagningen!

Mera information på UEFs webbplats