Taustalementti

Poängsättningen för betygsantagningen år 2026 har publicerats

Universitetens poängsättning för betygsantagningen år 2026 har publicerats. Betygsantagningens poängsättning för det tekniska området och diplomingenjörsutbildningen år 2026 har publicerats på sidan yliopistovalinnat.fi.

Arkitektutbildningens ansökningsmål använder sig inte av betygsantagning och är därför inte en del av den nationella förnyelsen av betygsantagningens poängsättning för år 2026. Antagningar som använder sig av antagning på basis av betyg och urvalsprov kan använda samma poängtabeller som används för betygsantagningen nationellt. Poängsättningen som används år 2026 för antagning via betyg och urvalsprov till arkitektutbildningens ansökningsmål publiceras under år 2024.

Åren 2024-2025 används de nuvarande poängtabellerna för betygsantagningen och antagningen på basis av betyg och urvalsprov.

Mera information om diplomingenjörsutbildningens betygsantagning.

Mera information om arkitektutbildningens antagning på basis av betyg och urvalsprov.