Hakukohteet

Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat: 

  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2019 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2019 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
  • European Baccalaureate- tai International Baccalaureate–tutkinnon viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat.
  • Reifeprüfung –/Deutsches Internationale Abitur -tutkinnon Suomessa viimeistään keväällä 2019 suorittaneet hakijat. 
  • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2019 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi. 
  • Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet (Pohjoismaissa korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneita hakijoita koskee pohjoismainen sopimus http://www.norden.org/fi/om-samarbejdet-1/pohjoismaiset-sopimukset/sopimukset/koulutus-ja-tutkimus/sopimus-tanskan-suomen-islannin-norjan-ja-ruotsin-vaelillae-paeaesystae-korkeampaan-koulutukseen).
  • AICE-tutkinnon Suomessa suorittaneet.

Hakijalta saatetaan edellyttää kielitaidon osoittamista (suomi tai ruotsi yliopistosta riippuen).

Yliopistot noudattavat pääsääntöisesti yliopistojen yhteisten valintaperustesuositusten mukaisia kielitaitovaatimuksia mutta hakijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset kielitaitovaatimukset ja tarvittaessa toimittaa todistus kielitaidosta kunkin yliopiston vaatimalla tavalla.

Åbo Akademiin hakevien on osoitettava ruotsinkielen taito.                                                                              
Katso tarkemmat tiedot Åbo Akademin verkkosivuilta.
 

Ensikertalaiskiintiöt

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensikertalainen, jos:

  • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
  • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Diplomi-insinöörikoulutuksen hakukohteissa ensikertalaisille on varattu vähintään 60 % aloituspaikoista, arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 30 %. Hakukohteissa, joissa kiintiö on pieni (15 tai vähemmän) ei ole määritelty erikseen kiintiötä ensikertalaisille.

DIA-yhteisvalinnan kiintiöt 2019.

Lisätietoa ensikertalaiskiintiöistä Opintopolussa