Hakukohteet

Liitteet

VAADITUT LIITTEET

Hakemuksen liitteenä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa todistusjäljennöksiä. Kaikki vaaditut liitteet tulee liittää suoraan hakemukselle Opintopolussa.

  • Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
  • Hakijoiden, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon, tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta liitteineen 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
  • Keväällä 2019 ammatillisen perustutkinnon suorittavien hakijoiden tulee toimittaa opintosuoritusote tai muu oppilaitoksen myöntämä todistus josta käy ilmi suoritettava tutkinto, tutkinnon laajuus ja arvioitu valmistumisaika (liitteissä tulee olla oppilaitoksen virallinen leima sekä oppilaitoksen edustajan allekirjoitus) 10.4.2019 klo 15.00. mennessä.
  • EB- tai IB-tutkinnon ennen vuotta ennen vuotta 2019 tai RP-/DIA-tutkinnon 2019 tai aikaisemmin suorittaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
  • Kesällä 2019 IB- tai EB-tutkinnon suorittavien tulee toimittaa kopio alustavista arvosanoista (predicted grades tai ilmoitus alustavista arvosanoista) 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Lopulliset arvosanat tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.
  • Ulkomaille korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneiden hakijoiden tulee toimittaa kopio suoritusmaassa korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkinnon tutkintotodistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä.
  • Kesällä 2019 ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttavien tulee toimittaa kopio viimeisimmästä todistuksesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Kopio lopullisesta tutkintotodistuksesta tulee toimittaa 12.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaikkien liitteiden tulee olla saatavilla joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Jos alkuperäisiä opiskelutodistuksia ei ole myönnetty suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä, niistä tulee toimittaa viralliset käännökset. Viralliseksi käännökseksi katsotaan tutkinnon myöntäneen koulun tai auktorisoidun kääntäjän tuottama virallinen käännös. Käännösten tulee olla joko alkuperäisiä tai kopioita alkuperäisistä käännöksistä. Pelkkä käännös ei riitä vaan liitteenä tulee olla myös alkuperäiskieliset opiskelutodistusten kopiot.

Hakemuksen kaikkien kohtien tarkka ja huolellinen täyttäminen on tärkeää. Virheellisesti täytetty hakemus saattaa aiheuttaa valinnasta poistamisen tai mahdollisesti jo tapahtuneen hyväksymisen peruuttamisen. Hakijan on varmistettava hakemuksen tallentuminen järjestelmään ohjeiden mukaan. Hakijalle tulee sähköposti-ilmoitus kun hakemus on tallennettu.

 

Postiosoite

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Käyntiosoite

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
Otakaari 1F, huone Y198
02150 Espoo