Taustaelementti

Kilpailuvalinnat mukaan DIA-yhteisvalintaan

Kevään 2022 opiskelijavalinnassa haku MAOL (Matemaattisten aineiden liitto ry) -kilpailumenestyksen perusteella sisällytetään DIA-yhteisvalinnan hakukohteisiin yhtenä valintatapana todistus- ja valintakoevalinnan lisäksi. Kilpailumenestyksen perusteella hakukelpoisia ovat hakukeväänä tai sitä edeltävänä lukuvuonna valtakunnallisissa lukiolaisille järjestetyissä matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja Datatähtikilpailuissa kymmenen parhaan joukkoon sijoittuneet. Kilpailumenestyksen lisäksi hakijan tulee olla suorittanut suomalainen tai kansainvälinen ylioppilastutkinto Suomessa (EB, IB, DIA) hyväksytysti joko hakukeväänä tai edellisenä syksynä. Datatähti-kilpailun perusteella voivat tulla hyväksytyksi myös ammatillisen tutkinnon perusteella hakevat. Kunkin hakukohteen opiskelijavalinnassa huomioitavat kilpailut (matematiikka/fysiikka/kemia/Datatähti/TuKoKe) on määritelty hakukohteen valintaperusteissa.

Kilpailumenestyksen perusteella hakevien tulee liittää hakemukselle todistus sijoituksestaan, jolloin he tulevat huomioiduiksi kilpailumenestysvalinnassa ilman erillistä ilmoitusta.

TuKoKe -kilpailu mukaan valintaan

Edellä mainittujen perinteisten MAOL-kilpailujen lisäksi osa hakukohteista on lisännyt kilpailumenestysvalintaansa Tutki-Kokeile-Kehitä -tiede- ja teknologiakilpailu (TuKoKe). TuKoKe -kilpailumenestyksen perusteella voi tulla hyväksytyksi vain henkilökohtaisen menestyksen perustella, joukkuesuorituksia ei huomoida.

TuKoKe-kilpailun järjestämisestä vastaavat Tekniikan Akateemiset ja Kehittämiskeskus Opinkirjo.

Aloituspaikat

Kilpailumenestyksen perusteella valittavien aloituspaikat eivät ole mukana hakukohteen aloituspaikoissa vaan useimmissa hakukohteissa hyväksytään kaikki hakuehdot täyttävät kilpailumenestyksen perusteella hakevat. Kilpailumenestysvalinnassa ei käytetä ensikertalaiskiintiötä, koska valituksi voi tulla vain sen lukuvuoden aikana, jona hakija suorittaa ylioppilastutkinnon.

Taustalementti
Taustalemenetti