Taustalementti

Valintakoekielet DIA-yhteisvalinnan 2022 valintakokeissa

Hakijoiden on vuoden 2022 valintakokeissa mahdollista valita valintakoekieleksi joko suomi, ruotsi tai englanti. Kielivaihtoehdot koskevat kaikkia DIA-yhteisvalinnan valintakokeita.

Valintakokeet

  • DI-valintakoe
  • Arkkitehtuurin piirustus- ja suunnittelukoe
  • Arkkitehtuurin matematiikan koe
  • Maisema-arkkitehtuurin luonnontieteen koe

Valintakoekieli valitaan hakuvaiheessa hakulomakkeella ja hakija saa kokeessa valintakoetehtävät vain hakulomakkeella ilmoittamallaan kielellä.

Kaikilta hakijoilta edellytetään hakukohteesta riippuen riittävää suomen tai ruotsin kielen taitoa (https://dia.fi/lisatietojahakemisesta/kielitaitovaatimukset/).

DIA-yhteisvalinnassa on tiedostettu, että korkeakoulukelpoisuuden antavan tutkintonsa (esim. IB- ja EB-tutkinto, ulkomailla saavutettu korkeakoulukelpoisuus) englanniksi suorittaneilla hakijoilla voi olla haasteita koetehtävien hahmottamisessa suomeksi tai ruotsiksi. Englanninkielisen kokeen toivotaan helpottavan näiden hakijoiden hakeutumista yliopisto-opintoihin Suomessa.

Englanninkielinen valintakoe ei vaikuta valintakoemateriaaleihin eikä myöskään kokeenaikaisia ohjeistuksia ole jatkossakaan tarjolla kuin suomeksi tai ruotsiksi.