Jag vill bli diplomingenjör

Antagning på basis av begynnelse- och provpoäng

På basis av begynnelse- och provpoäng antas 70 procent av den kvot för nya studerande som återstår efter antagningen på basis av begynnelsepoäng. Sökande bör ha avlagt studentexamen, IB-, EB- eller RP-examen senast 2017 och dessutom uppfylla följande villkor: sökande bör anmäla sig till och delta i urvalsproven för ifrågavarande ansökningsalternativ och i proven uppnå en poängsumma som är minst 0,4 x summan av provens medeltal (år 2017 var detta tröskelvärde för de som deltog i matematik- och fysikproven 5,38/40). Vid beräkningen av tröskelvärdet beaktas summan av poängen i två prov. Vid beräkningen av respektive provs medeltal beaktas provresultaten från hela landet. Universiteten kan avvika från detta tröskelvärde om alla nya studieplatser inom något ansökningsalternativ inte fylls.

Den sökande kan inte välja urvalsgrupp. Urvalsprogrammet placerar den sökande automatiskt i rätt urvalsgrupp.

Urvalspoäng

Begynnelsepoängen för urvalet bestäms på följande sätt:

Studentexamensbetyget

Från studentexamensbetyget beaktas fem olika ämnen ur tabellen nedan så att poängsumman blir den fördelaktigaste för sökanden (båda gammal och ny examen).

Om den sökande har avlagt prov i samma ämne på olika nivåer, prov på olika nivåer nämns i förteckningen (exempelvis lång och kort matematik) beaktas det resultat som blir det fördelaktigaste för den sökande. Poängen räknas antingen från det nya eller gamla realprovet, inte båda. Maximala poängsumman är 26.

VITSORD PÅ STUDENTEXAMENSBETYGET 
 Matematik, lång
 Fysik  
 Kemi  
 Biologi    
 Modersmål (också S2-/R2-språket)  
 Matematik, kort      
 2:a inhemska språket, lång     3
 Främmande språk, lång     1 2 3 4
 Övriga realämnen       1 2 3
 2:a inhemska språket, medellång         1 2
 Främmande språk        
 Gammalt realprov (före år 2006)

 

 


Konverteringstabell för vitsord på studentexamensbetyget

VITSORD PÅ STUDENTEXAMENSBETYGET 
 EB 4,0-4,95  5,0-5,95  6,0-6,95  7,0-7,95  8,0-8,95  9-10 
 EB, matematik 4,0-4,95  5,0-5,95  6,0-6,95  7,0-8,45  8,50-9,45  9,5-10 
 IB 2 3 4 5 6 7
 RP  4  5-6  7  8-9  10-12 13-15  

 

Poäng i urvalsproven

För proven i matematik, fysik, kemi och samhällsvetenskap ges 0–20 urvalspoäng. Provpoängen omräknas till urvalspoäng genom att multiplicera med talet 5/9, utom provet i samhällsvetenskap som multipliceras med 1/3.

BEGYNNELSE- OCH PROVPOÄNG   Max.
 Begynnelsepoäng 26
 Provpoäng
 2 prov á 20 poäng
40 
URVALSPOÄNG TOTALT 66