Antagningen förnyas

Förnyelser i diplomingenjörsutbildningarna

Urvalsprovet för diplomingenjörsansökningsmålen förnyas våren 2019. Då ersätts de nuvarande fyra urvalsproven med ett gemensamt urvalsprov till alla diplomingenjörsutbildningar som ingår i den gemensamma DIA-antagningen. Våren 2020 förnyas betygsantagningens poängsättning och kvoten för antagning på basis av betyg ökas så att minst hälften av nya diplomingenjörsstuderande väljs endast på basis av betygspoäng. Närmare upplysningar om dessa förändringar ges senast hösten 2018.

Förnyelser år 2019

Förnyelser år 2020

Ofta ställda frågor

 

Uppdaterad 6.6.2018